Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Økonomi

ØKONOMI

At skaffe økonomi til foreningens aktiviteter er en udfordring for de fleste foreninger. Har I svært ved at opnå økonomisk støtte til foreningens aktiviteter eller brug for at finansiere nye initiativer? Det er vigtigt at tænke bredt, når I overvejer, hvordan I vil finansiere jeres aktiviteter.
Forskellige måder at opnå økonomisk støtte på:
– Kommunale tilskud
– Puljer og fonde
– Medlemskontingenter
– Arrangementer, f.eks. loppemarkeder, bankospil, sponsorløb eller lignende
– Salg af merchandise, kalendere eller andre småartikler
– Sponsoraftaler med virksomheder – pengeansøgninger, sponsorater og serviceydelser
– og meget andet.

KOMMUNALE TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE
Odense Kommune giver tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til serviceloven.
Hovedpuljen
Tilskud kan søges én gang årligt. Ansøgningsfrist: 1. oktober til det kommende kalenderår.
Find retningslinjer, ansøgningsskema og mere information på kommunens hjemmeside.
Udviklingspuljen
Mindre del-pulje til nye og udviklende aktiviteter, eller til opstart af nye foreninger.
Tilskud kan søges løbende til aktiviteter i indeværende år.
Find retningslinjer og mere information om Udviklingspuljen på kommunens hjemmeside.
Sparring på din ansøgning
Frivilligcentret tilbyder foreninger/projekter sparring på ansøgninger til Puljen for frivilligt socialt arbejde. Kontakt os på forening@frivilligcenter-odense.dk, hvis du ønsker et tjek af din forenings ansøgning.
PULJER OG FONDE
Statslige puljer
Socialministeriet har en række puljer, der retter sig mod det frivillige sociale arbejde med børn og unge, udsatte borgere, ældre, handicappede m.m.
På Tilskudsportalen (https://tilskudsportal.sm.dk) kan du finde en liste over og ansøge aktuelle puljer.
Tilmeld jer ministeriets nyhedsbrev om nye puljer her.
LEGATBOGEN.DK
Gratis søgemaskine for fonde og legater
Legatbogen.dk er en gratis søgemaskine, som hjælper ansøgere med at finde midler, fonde og legater med at finde de rette ansøgere. Brug legatbogen.dk til at søge og finde information om mere end 12.000 danske fonde og legater.
Bestyrelsens økonomiske ansvar
Det er bestyrelsens vigtigste opgave at forvalte og anvende foreningens midler på en ansvarlig og troværdig måde i overensstemmelse med foreningens formål. En forening har pligt til at bogføre indtægter og udgifter, og udarbejde budget, regnskab m.m.

RÅDGIVNING – MED UDGANGSPUNKT I JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)
Få vejledning ift. fundraising
Hvad ønsker I at søge penge til (fx projekt, aktivitet, drift)?
Kortlægning af støttemuligheder
Sparring til idé- eller projektudvikling
Identificering af samarbejdspartnere
Udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgningsskemaer samt budget- og finansieringsplan
Evaluering, forankring og formidling af projektets resultater
Bestyrelsens ansvar
Udarbejdelse af budget og regnskab for foreningen
Henvisning til eksterne rådgivere/konsulenter

LINKS TIL GUIDES

Links til guides på www.frivillighed.dk
Fundraising for frivillige sociale organisationer
Rekruttering af unge frivillige
Skattefrie gaver til foreninger

BOOK EN FORENINGSSCREENING

Få et overblik over din forenings aktuelle situation –
styrker og udviklingsområder.
Bestil en foreningsscreening her