Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

OM DEN OFFENTLIGE AKTØR

Familie og Forebyggelse er en afdeling under Børn- og Ungeforvaltning, som favner en mangfoldig medarbejdergruppe, som f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere, fysio- og ergoterapeuter, forældrerådgiver og mange andre, som står klar med tilbud til børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte i en kortere eller længerevarende periode.

Vi tilbyder ...

Viden

– Kendskab til vores mange forebyggende indsatser til børn, unge og familier i Odense, herunder vores forældrerådgiver, der hjælper familier på vej, hvis samarbejdet med kommunen er gået i hårdknude.

Synlighed / Kommunikation

– At være behjælpelige med at udbrede kendskabet til jeres tilbud til relevante medarbejdere i Familie og Forebyggelse.
– Mulighed for at deltage i Børnenetværk for aktører med tilbud til børn i alderen 0-10 år og deres familier.

Kontaktperson

Nønne Maalø Larsen
Tlf.nr.: 24 91 48 85
nolar@odense.dk
5. juli 2022