Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Social Sundhed Odense

OM FORENINGEN

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt udsatte dør i gennemsnit ca. 20 år før andre i befolkningen. Det er Social Sundhed sat i verden for at gøre noget konkret ved. Vi ledsager socialt udsatte til deres aftaler i sundhedsvæsenet, vi uddanner morgendagens sundhedsprofessionelle, og vi indgår i stærke offentlige og private partnerskaber.

Vi tilbyder ...

Viden

– Viden om social udsathed og psykisk sårbarhed i sundhedsvæsenet

Rådgivning / sparring

– Viden og sparring ifm. social udsathed og psykisk sårbarhed i sundhedsvæsenet

Andet

– At kunne være med til at styrke det lokale samarbejde for målgruppen

Kontaktperson

Anders Pedersen
Projektkoordinator
Social Sundhed Odense
ap.ode@socialsundhed.org
4. juli 2022