Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Temadag om frivillighed på UCL

Se programmet for Temadagen her

Hent program

UCL, d. 1. april kl. 9-13 – vi glæder os til at se dig

Ved UCLs Temadag om frivilligt socialt arbejde, kan du møde følgende frivillige sociale foreninger

Landsforeningen for væresteder


Landsforeningen af Væresteder afholder Ferie Camp, som er en helt særlig ferie for 1700 socialt udsatte mennesker, hvor der er mulighed for afslapning i ”hængekøjen” men også muligheder for at deltage i mange forskellige aktiviteter, både kreative og sportslige samt en udflugt til Djurs Sommerland. Socialt udsatte mennesker, som kommer på et værested, er ofte på overførelsesindtægt og har sociale problemer, som misbrug, hjemløshed, problemer med helbredet, psykiatriske diagnoser/problemer mv. V
ores erfaring er, at feriedeltagerne sætter forbruget af rusmidler ned, og nogle kommer tilbage året efter og har lavet små og store forandringer i deres liv – nogle har fået mod på uddannelse eller er kommet i job.

LEV Odense (Livet med udviklingshandicap)

Lev Odense repræsenterer de omkring 5000 mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende i Odense Kommune. Mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende møder ofte uoverstigelige forhindringer i at leve et liv som alle andre mennesker, og Lev Odense støtter gennem politisk, socialt og kulturelt arbejde deres muligheder for at få et meningsfyldt liv.

Samtaleboblen / Studiecoach.dk

Studiecoach.dk drives af Samtaleboblen siden 2011 og har til formål, at støtte studerende, når de oplever kriser under studiet eller ønsker at udvikle dem selv som menneske. Vores fokus er på din trivsel under studiet og som studerende får du et fortroligt samtalerum. Temaer er eksamen, gruppearbejde, selvværd, stress, lav motivation, konflikt, ensomhed oma.

KVINFOs Mentornetværk


KVINFOs Mentornetværk er med til at bringe kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund tættere på job og uddannelse. Det sker i respekt- og tillidsfulde forløb mellem mentee og mentor.

Café Paraplyen


Cafè Paraplyen er et mødested, med mange forskellige aktiviteter/tilbud, hvor man kan snakke, læse avisen, spille et spil eller bare få lov at VÆRE, men det er også en cafè, hvor vi har tid til at sætte os ned og være sammen, og hvor du vil opleve en omsorg og en opmærksomhed, som er anderledes i et alkoholfrit miljø

Børns Voksenvenner


Børns Voksenvenner er en mindre NGO med formål at skabe værdifulde venskaber mellem børn og voksne. Vi gør os umage med at matche de gode venskaber så de kan vare i årevis og være til stor glæde for begge parter.

Ungdommens Røde Kors Odense

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi er en frivillig, social organisation, der laver indsatser for og med børn og unge i Danmark og ude i verden.

Stoppestedet Odense

Fællesskaber for mennesker med psykisk sårbarhed. Stoppestedet startede først i 90’erne som et værested, men er i dag meget mere end det. Hos os finder du en bred vifte af fællesskaber og sociale aktiviteterne målrettet mennesker med psykisk sårbarhed.

Landsforeningen Talentspejderne

Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk og ikke religiøs, humanitær organisation, som hjælper unge med at få øje på og udvikle deres evner og talenter.
Vi søger studerende, der vil være talentspejder/mentor for unge mellem 12 og 15 år, så de kan blive inspireret til valg af uddannelse og job. Vi klæder dig på til opgaven.

Kirkens Korshær Odense

Kirkens Korshær er en hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Siden 1912 har vi hjulpet socialt udsatte mennesker i Danmark – hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme, fattige.
Vi søger frivillige til projektet “I bolig til halsen” – Kirkens Korshærs tilbud om bolighjælp til socialt udsatte brugere af Varmestuen.

Social Sundhed Odense

Social Sundhed arbejder med at reducere den sociale ulighed i sundhed. Det gør vi ved at frivillige sundhedsfaglige studerende ledsager og støttet psykisk sårbare og socialt udsatte til deres aftaler i sundhedsvæsenet.

TUBA

TUBA er et terapi- og rådgivningstilbud for unge og voksne der er opvokset i hjem med alkohol- eller stofproblemer. Vi har afdelinger i 34 kommuner, herunder Odense, hvor vi hjælper unge mellem 14 og 34 år med at blive klogere på sig selv.

Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som gennem rådgivning hjælper borgere med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. Der er to muligheder for rådgivning; Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning, som også kaldes PROP. Kig forbi vores stander og workshop for at høre mere om vores indsatser. 🙂

CSM-Syd-Frivilligsektion

CSM syd Frivilligsektion er et tilbud for voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. Tilbuddet yder støtte, rådgivning samt sociale fællesskaber formålgruppen.

Røde Kors Odense

Røde Kors Odense er altid til stede. Vores mere end 600 frivillige gør hver dag en forskel for de mest sårbare i Odense, i Danmark og i resten af verden. Vil du være en del af fællesskabet?

Plexus Odense

Plexus er et værested for ensomme unge i alderen 20-35 år. Vi er et ung-til-ung tilbud, og vores frivillige er derfor i samme aldersgruppe. Vi skaber positive og inkluderende fællesskaber.

At Danse med Livet

At Danse med Livet er et fællesskab for mennesker med psykisk sårbarhed, som er udfordret i dansen med livet. Vi har fokus på det gode liv og arbejder for at udbrede kendskabet til, hvordan mennesker, som er blevet overvældet af livet og sidder fast i høj-stress-tilstande, kan finde deres egen vej i kaos og byde livet op til dans.

Headspace

Headspace. Hvis du har brug for nogen at tale med eller hvis du ønsker at blive frivillig og tale med unge.

DRC - Dansk Flygtningehjælp

DRC – Dansk Flygtningehjælp er en international NGO med en mission om at hjælpe flygtninge og fordrevne, beskytte deres rettigheder og styrke dem mod en bedre fremtid. I Odense er 200 frivillige aktuelt aktive i det arbejde.

DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom)

I DFUNK (Dansk Flygtningehjælp Ungdom) er vi der for unge der er flygtet. I Odense har vi flere forskellige ungefællesskaber, hvor der er plads til alle unge mellem 15-30 år. Kom og mød os ved vores stand! Vi glæder os til at møde dig ❤️

Center for Mental Sundhed

Odense kommunes rådgivnings- og informationscenter for mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Vi arbejder med mange tiltag for at styrke indsatsen for mental sundhed og sundhedsfremme. Vi tilbyder gratis anonym rådgivning og ”Lær at tackle” kurser.

2 Timer om Ugen

2 Timer om Ugen er en organisation som støtter inklusionen af flygtninge og flersprogede børn i alderen 3-8 år, to timer om ugen.

Café Exit

Café Exit er en NGO der hjælper mennesker under og efter afsoning. Vi tilbyder bl.a. mentorordninger, gældsrådgivning, terapi og fællesskab.

BoligSocialt Hus

BoligSocialt Hus løser en lang række boligsociale opgaver i de udsatte boligområder.
Ønsket er at styrke, udvikle, igangsætte og forankre fælles tiltag på tværs af de boligsociale helhedsplaner i Odense.

Rådgivningen i Lambda

Lambda er foreningen for LGBTQ+ personer, med hjemsted på Fyn. Vi tilstræber at være et fællesskab for personer af alle seksualiteter og kønsidentiteter og arbejder for at fremme mangfoldigheden i Odense og på Fyn. Lambdas rådgivning består af en række frivillige rådgivere som  sidder klar til at modtage henvendelser omkring seksualitet og kønsidentitet

Bolbro Brugerhus

Bolbro Brugerhus er et Kultur- og aktivitetshus. Her kombineres cafe, frivillige Åbne Aktiviteter, frivillige foreninger og traditionel aftenskoleundervisning ved DOF Paarup Aftenskole. Her er også mødested for netværksgrupper eller “en kop kaffe” efter motionsturen. Brugerhuset fremstår som en aktiv medspiller i “lokalområdet” Bolbro og i samarbejdet med Odense Kommune.

Få overblik over Odenses mere end 175 frivillige sociale foreninger i Socialvejviser.dk

Har du lyst til at blive frivillig?

Som studerende er der mange gode grunde til at arbejde frivilligt.

Vil du vide mere om dine muligheder, så book en samtale hos os og find et frivilligjob som matcher DINE ønsker!

Book en samtale hos vores Frivilligformidling her