Borgernes Hus

— AFLYST — Dialogmøde – samarbejde mellem de frivillige sociale foreninger og Odense Kommune

Tema: Hvordan kan vi sammen fremme trivsel og inklusion gennem stærke fællesskaber? Stærke fællesskaber, socialvejviser.dk og fremtidens samarbejdsform
En frivillige forening kan, som ”Stærke Fællesskaber” belyser, ses som en lokalt forankret modstandskraft mod udvikling af negative livsbaner. Hør mere om dette, få konkrete redskaber, hør politikernes tanker og deltage i dialogen på tværs.

CFSA Kursus: Rekruttering af frivillige – at spotte ressourcer og sårbarhed i samtalen. Kursusdag 1

På dette kursus får du viden og redskaber til at spotte og vurdere, om den frivillige skal være frivillig hos dig eller andre. Der kan være flere årsager til, at den frivillige skal henvises eller afvises; f.eks. hvis den frivillige har manglende motivation eller kompetencer, eller den frivillige er for berørt af tidligere sygdom og oplevelser. Der kan også være flere årsager til at give den frivillige en chance og afprøve, om din skepsis er rigtig.

1 2