Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Årsmøde m. Generalforsamling

Invitation til Årsmøde 2020

Tid: Mandag, d. 9. marts, kl. 17:00-20:30
Sted: Borgernes Hus, mødelokale 3.5+3.6, 3. sal
Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C
(for tilmelding – se nederst)

Som noget nyt lancerer vi i år Årsmødet –  en hyggelig aften i frivillighedens tegn med både oplæg, hygge, spisning og generalforsamling.

Aftenens program
Kl. 17:00: Velkommen, Jess Kahr, Frivilligcenter Odense
Kl. 17:05: Oplæg af Laura Auken, Centerchef, Center For Frivilligt Socialt Arbejde:

– Laura om de vigtigste pointer indenfor ledelse og bestyrelsesarbejde i det frivillige sociale foreningsliv og om CFSA´s muligheder for gratis kurser m.m.

Kl. 17:35: Oplæg, Økonomiske støttemuligheder til din forening?
– Oplæg af Sigrid Bolet, Frivilligkonsulent i Odense Kommune om støttemulighederne i Odense Kommune.

– Oplæg om en ny mulighed i Odense: Facebook Community Grants

Kl. 18:10: Spisning

Kl. 19:00: Generalforsamling, se dagsorden m.m. nederst.
Kl. 20:30: Tak for i aften

Generalforsamling 2020
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab
5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
6. Budget, kontingent og lokalegebyr – forslag til vedtagelse
6.1 Frivilligcenter Odense – foreslår uændret kontingent og lokalegebyr (se bilag)
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse
På valg:
– Lone Nielsen, formand – genopstiller
– Siw Busborg, næstformand – genopstiller
– Linda Sørensen, bestyrelsesmedlem – genopstiller ikke
Hertil skal vælges to suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Forslag til dagsorden
Indkomne forslag til ovenstående dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamling. Forslag kan sendes til info@frivilligcenter-odense.dk.

Bilag
Bilag, Bestyrelsens forslag: uændret kontingent og priser – se det her

Vedtægter
Se dem her

Bestyrelsen
se listen her

Årsskrift 2019
Se det her

Stemmeberettiget er (vedtægternes §3.c)
Alle er velkomne til generalforsamlingen. Men stemmeret er for kollektive medlemmer (gruppemedlemskab) der udfører frivilligt sociale arbejde (jf. betingelserne for §18 berettigelse) og som har betalt kontingent senest 1. marts i indeværende år.

Betaling af kontingent?
Har I endnu ikke allerede indbetalt kontingent for 2020, så kan I gøre det her

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner
Frivilligcenter Odenses

Tilmelding til Årsmøde: Tilmeld jer her – Senest 5. marts

marts 9 @ 17:00
17:00 — 20:30

Borgernes Hus