Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Bliv medlem

Medlemskab af Frivilligcenter Odense - den sociale paraply

Opret/forny medlemskab for 2023: (Kontingent: 100kr/året)

Klik her

Om dit medlemskab hos Frivilligcenter Odense
Frivilligcenter Odense er en paraplyforening, der dyrker lokale frivillige sociale fællesskaber. Vores paraply samler primært fællesskaber og aktiviteter, som er frivilligt grundlagt og med socialt arbejde som hovedformål. Har jeres forening/gruppe/fællesskab lokale aktiviteter for en udsat/sårbar målgruppe, og er jeres indsats primært baseret på frivilligt arbejde, så tilhører i vores primære målgruppe.

Vi kan tilbyde vores målgruppe medlemmer…

  • Skræddersyet rådgivning og Konsulentbistand
  • Hjælp til rekruttering af frivillige
  • Booking af mødelokaler – og (i begrænset udstrækning) kontorfaciliteter
  • Mulighed for synlighed på vores platforme (Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve, Ugeavisen etc.)
  • Netværk & Samarbejde
  • Viden om frivillighed og foreningsarbejde
  • Overblik over uddannelses- & Kompetenceudvikling
  • Interessevaretagelse – det frivillige område i Odense

Medlemsgoder? – Se også medlemsgoderne fra Frivilligcentrets virksomhedsvenner

Øvrige medlemmer – dit medlemskab er en støtte til det frivillige sociale arbejde i Odense
Vi ønsker også at inddrage andre typer foreninger og aktører, fordi vi tror på, at det generelt styrker det sociale arbejde. Alle enkeltpersoner, gruppe/organisationer, foreninger og virksomheder, der vil støtte op om frivilligcentrets arbejde kan for 100kr om året oprette medlemskab. Laver jeres organisation ikke frivilligt socialt arbejde er der primært tale om et støttemedlemskab. Vi vil dog gerne opfordre til at rette kontakt, hvis jeres forening/frivillige fællesskab har udfordringer eller idéer. Det kan være, at vi alligevel kan hjælpe eller henvise videre til andre der kan. Vi vil også meget gerne skabe bredt samarbejde på tværs af foreningslivet i Odense.