Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Bliv medlemsforening

Bliv medlem af Frivilligcenter Odense!

Frivilligt socialt arbejde – indenfor frivilligcentrets målgruppe

Har jeres forening/gruppe/fællesskab lokale aktiviteter for en udsat/sårbar målgruppe, og er jeres indsats primært baseret på frivilligt arbejde, så tilhører i vores primære målgruppe, og vi kan tilbyde jer følgende:

  • Skræddersyet rådgivning og Konsulentbistand
  • Hjælp til rekruttering af frivillige
  • Booking af mødelokaler – og (i begrænset udstrækning) kontorfaciliteter
  • Mulighed for synlighed på vores platforme (Facebook, hjemmeside, nyhedsbreve, Ugeavisen etc.)
  • Netværk & Samarbejde
  • Viden om frivillighed og foreningsarbejde
  • Overblik over uddannelses- & Kompetenceudvikling
  • Interessevaretagelse – det frivillige område i Odense

Se også…

Til: Din forening

Fra: Frivilligcentrets virksomhedsvenner

Øvrige medlemmer – dit medlemskab er en støtte til det frivillige sociale arbejde i Odense
Alle enkeltpersoner, gruppe/organisationer, foreninger og virksomheder, der er enige i foreningens vedtægter kan for 100kr om året oprette medlemskab. -Laver jeres organisation ikke frivilligt socialt arbejde er der primært tale om et støttemedlemskab. Vi vil dog gerne opfordre til at rette kontakt, hvis jeres forening/frivillige fællesskab har udfordringer eller idéer. Det kan være, at vi alligevel kan hjælpe eller henvise videre til andre der kan. Vi vil også meget gerne skabe bredt samarbejde på tværs af foreningslivet i Odense.

Sådan opretter du/I medlemskab

Udfyld formular
Udfyld denne Formular.

Ud fra jeres oplysninger tillader vi os at vurdere, om vi mener jeres organisation eller jeres aktivitet tilhører vores primære målgruppe. I vil modtage en tilbagemelding herom samt oplysning om betaling af kontingent.

Betaling

Ud fra de oplysninger I får tilsendt betales medlemskontingent på 100 kr/årligt og I er hermed medlemmer.
Tillykke med jeres nye medlemskab