Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Frivilligbørs

Vi glæder os til at se dig på Frivilligbørs ’22 – 18. maj 2022

Frivilligcenter Odense inviterer for 3. år i træk
foreninger, virksomheder og kommunale aktører til Frivilligbørs!

Mere information følger løbende her på siden

Ny på Frivilligbørsen?

 

Bliv introduceret til konceptet på 2 min.

(Frivilligbørs 2019, produceret af Instafilm)

Er du forening?

Som forening kan I få nye kontakter, der kan hjælpe med at opfylde jeres mål eller bidrage til positive oplevelser. Frivilligbørsen kan give en anden form for ”indtægt” end penge til foreningen, fx praktisk hjælp, ny viden og kompetencer m.m. På den måde kan I skabe nye muligheder og bedre betingelser for jeres arbejde med at hjælpe jeres målgruppe.

Er du virksomhed?

Din virksomhed får mulighed for at konkretisere jeres strategi for samfundsansvar og udføre den i praksis. Som virksomhed kan I samtidigt styrke jeres image i lokalsamfundet, og opnå nye strategiske samarbejder og partnerskaber. Jeres medarbejdere får en bedre forståelse og mulighed for at tage del i virksomhedens lokale samfundsengagement.

Er du kommunal aktør?

Som kommunal institution kan I samarbejde med virksomheder og foreninger om at skabe bedre tilbud for byens borgere. Samarbejdet med foreninger kan bidrage til at skabe et overblik over de lokale foreningers aktiviteter, udvikle fællesskaber i lokalsamfundet og bidrage til at øge borgernes livskvalitet.

TILMELDING TIL FRIVILLIGBØRS ’22
Tilmelding åbner i 2022

 

Hvad ønsker i jer? Og hvad har i at tilbyde?
Forud for Frivilligbørs ’22 sammensætter vi et Børskatalog
med alle deltageres ønsker og tilbud.
Overvej derfor hvad i ønsker og har at tilbyde inden jeres tilmelding.
Se eksempler fra et tidligere Børskatalog (2019)

Frivilligbørs understøtter verdensmål 17: Partnerskaber for handling

I en dansk kontekst handler verdensmål 17 om at realisere verdensmålene gennem samarbejde og partnerskaber mellem borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer.
Dette med fokus på at samarbejde lokalt, nationalt og globalt og på tværs af siloer. Partnerskaber kan fx være offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber eller partnerskaber hvor endnu flere aktører samarbejder.

Hos Frivilligcenter Odense er brobygning en helt central opgave. Brobygningen sker på tværs af både foreningsliv/civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige – til glæde og gavn for de socialt udsatte. Dette brobyggende arbejde, mener vi giver os en gunstig position, når det handler om at samles om en bæredygtig udvikling. Derfor understøtter Frivilligbørs verdensmål 17.