Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

TEMA: God ledelse i foreningen

Netop nu - gratis webinar om god ledelse i foreningen

På denne “talk” vil CFSA og Frivilligrådet  tage et kig i redskabskassen og give bud på hvad der skal til for at omsætte anbefalingerne om god ledelse til et styrket samarbejde mellem leder og bestyrelse.

 

Hold nemt styr på økonomien

Det skulle gerne være nemt at være frivillig i Odense. Derfor har vi udarbejdet en budget- og regnskabsskabelon som man frit kan benytte for at holde styr på økonomien i sin frivillige forening.

 

Guide til synlighed og rekruttering

Det skulle gerne være nemt at være frivillig i Odense. Derfor har vi udarbejdet en denne guide, som man frit kan benytte for at holde styr på økonomien i sin frivillige forening. Guiden er forfattet af én af vores skarpe praktikanter, Freja Hauerslev Christensen.

 

Generalforsamlingen

Guides til jeres generalforsamling

  • 9 trin til en vellykket generalforsamling” – klik her
  • Brug generalforsamlingen til at nå jeres mål – klik her
  • Tjekliste til dirigenten – klik her

Ledelse og økonomi

7 gode råd fra CFSA

Bestyrelsesarbejdet er vigtigt for jo mere præcist, korrekt og velfungerende en bestyrelse er, jo bedre fungerer resten af organisationen.

1) Vedtægter, formål og strategi
Alle bestyrelsesmedlemmer bør kende foreningens vedtægter, formål og strategi, så I er sikre på, at de til enhver tid er udgangspunkt for arbejdet i bestyrelsen. Genbesøg og drøft løbende foreningens vedtægter, formål og strategi på bestyrelsesmøderne.

2) Styringsdokumenter
Foreningens styringsdokumenter sikrer, at der er en ramme om jeres arbejde i bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at I har styr på jeres styringsdokumenter – og at I får udarbejdet de dokumenter, I måske mangler. Centrale styringsdokumenter er fx vedtægter, strategi, målplan, forretningsorden, dagsordner, delegationsplan og årshjul. Brug styringsdokumenterne aktivt i jeres bestyrelsesarbejde.

3) Kompetencer
Skab overblik over bestyrelsens kompetencer og kortlæg, hvilke kompetencer I har brug for særligt for de kommende 2-3 år. Sørg for løbende at udvikle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og for at bestyrelsen er bredt sammensat, så I kan arbejde seriøst med både foreningens strategi og målplan.

4) Økonomi, budget og regnskab
Budgetmødet i bestyrelsen er årets vigtigste møde, fordi det er her bestyrelsen prioriterer og beslutter, hvad foreningens penge skal bruges til i det kommende år. I bør løbende følge foreningens økonomi og efter behov tilpasse budgettet for at undgå ubehagelige overraskelser ved årets slutning.

5) Samspillet mellem bestyrelse og daglig leder
Bestyrelsen har ansvar for at skabe et godt samspil med den daglige leder. Sørg for at der er en tydelig ansvarsfordeling mellem bestyrelse og daglig leder (det er blandt andet her jeres delegationsplan kommer i spil). Det er også en god ide, at bestyrelsen løbende afstemmer forventninger med den daglige leder om mål, opgaver og ledelsessamarbejdet.

6) Bestyrelsens ansvar som arbejdsgiver
Bestyrelsen er arbejdsgiver for foreningens ansatte (herunder den daglige leder) og har derfor også ansvar for arbejdsmiljøet i foreningen. Det er også bestyrelsens ansvar, at foreningen gennemfører Arbejdspladsvurderinger (APV) og følger op på frivillige og ansattes trivsel og udvikling gennem fx årlige MUS-samtaler.

7) Følg op. Evaluer. Juster!
I bestyrelsen bør I løbende følge op og evaluere både på de nye skibe, I sætter i søen og på foreningens drift, herunder aktiviteter, økonomi, arbejdsmiljø og samarbejde med daglig leder. Sæt også jævnligt tid af til at evaluere samarbejdet i bestyrelsen. Det giver jer mulighed for at justere og tilpasse, så I hele tiden sikrer, at foreningen er på rette vej.

Alle 7 råd er baseret på CFSA’s bog: At lede en sag. Grundbog for nye bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer – find den her.

Spørgsmål i forbindelse med jeres generalforsamling?
Husk at vi altid er klar til at hjælpe jer med spørgsmål ifm. jeres generalforsamling/strategiske arbejde. Skriv en mail til forening@frivilligcenter-odense.dk eller ring på tlf. 21160251.