Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

TEMA: God ledelse i foreningen

Generalforsamlingen?

Mangler i en dirigent til jeres Generalforsamling?

Står i og mangler en dirigent til jeres kommende generalforsamling? Vi har samlet et lille korps af frivillige foreningsfolk med forskellige erfaringer i dirigentrollen og med lyst til at hjælpe vores (frivillige sociale) foreninger.  Det er selvfølgelig gratis for jer at benytte denne service. Send jeres ønske til os via nedenstående formular.

klik her og Send et ønske om at få en dirigent ud via vores “dirigentservice”

Aktuelle webinarer og kurser

I dette forår udbyder CFSA mere end 30 kurser og webinarer med aktuel og skræddersyet viden og værktøjer til dit arbejde med frivillighed. Alle deres kursustilbud er gratis og åbne for dig, der er bestyrelsesmedlem, leder, frivillig eller ansat medarbejder og engageret i et projekt eller en forening/organisation på socialområdet.

 – Generalforsamling med gejst og engagement – 

 – Bestyrelsesarbejde er for alle. For dig der drømmer om en post i bestyrelsen – 

 – Forstå foreningens økonomi. Webinar for bestyrelsesmedlemmer – 

Læs om disse og mange andre gode muligheder indenfor temaet her

Spørgsmål i forbindelse med jeres generalforsamling?
Husk at vi altid er klar til at hjælpe jer med spørgsmål ifm. jeres generalforsamling/strategiske arbejde. Skriv en mail til forening@frivilligcenter-odense.dk eller ring på tlf. 21160251.

God ledelse i foreningen

Bestyrelsesarbejde og ledelse i civilsamfundet – 7 gode råd fra CFSA

Bestyrelsesarbejdet er vigtigt for jo mere præcist, korrekt og velfungerende en bestyrelse er, jo bedre fungerer resten af organisationen.

1) Vedtægter, formål og strategi
Alle bestyrelsesmedlemmer bør kende foreningens vedtægter, formål og strategi, så I er sikre på, at de til enhver tid er udgangspunkt for arbejdet i bestyrelsen. Genbesøg og drøft løbende foreningens vedtægter, formål og strategi på bestyrelsesmøderne.

2) Styringsdokumenter
Foreningens styringsdokumenter sikrer, at der er en ramme om jeres arbejde i bestyrelsen. Derfor er det vigtigt, at I har styr på jeres styringsdokumenter – og at I får udarbejdet de dokumenter, I måske mangler. Centrale styringsdokumenter er fx vedtægter, strategi, målplan, forretningsorden, dagsordner, delegationsplan og årshjul. Brug styringsdokumenterne aktivt i jeres bestyrelsesarbejde.

3) Kompetencer
Skab overblik over bestyrelsens kompetencer og kortlæg, hvilke kompetencer I har brug for særligt for de kommende 2-3 år. Sørg for løbende at udvikle bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og for at bestyrelsen er bredt sammensat, så I kan arbejde seriøst med både foreningens strategi og målplan.

4) Økonomi, budget og regnskab
Budgetmødet i bestyrelsen er årets vigtigste møde, fordi det er her bestyrelsen prioriterer og beslutter, hvad foreningens penge skal bruges til i det kommende år. I bør løbende følge foreningens økonomi og efter behov tilpasse budgettet for at undgå ubehagelige overraskelser ved årets slutning.

5) Samspillet mellem bestyrelse og daglig leder
Bestyrelsen har ansvar for at skabe et godt samspil med den daglige leder. Sørg for at der er en tydelig ansvarsfordeling mellem bestyrelse og daglig leder (det er blandt andet her jeres delegationsplan kommer i spil). Det er også en god ide, at bestyrelsen løbende afstemmer forventninger med den daglige leder om mål, opgaver og ledelsessamarbejdet.

6) Bestyrelsens ansvar som arbejdsgiver
Bestyrelsen er arbejdsgiver for foreningens ansatte (herunder den daglige leder) og har derfor også ansvar for arbejdsmiljøet i foreningen. Det er også bestyrelsens ansvar, at foreningen gennemfører Arbejdspladsvurderinger (APV) og følger op på frivillige og ansattes trivsel og udvikling gennem fx årlige MUS-samtaler.

7) Følg op. Evaluer. Juster!
I bestyrelsen bør I løbende følge op og evaluere både på de nye skibe, I sætter i søen og på foreningens drift, herunder aktiviteter, økonomi, arbejdsmiljø og samarbejde med daglig leder. Sæt også jævnligt tid af til at evaluere samarbejdet i bestyrelsen. Det giver jer mulighed for at justere og tilpasse, så I hele tiden sikrer, at foreningen er på rette vej.

Alle 7 råd er baseret på CFSA’s bog: At lede en sag. Grundbog for nye bestyrelsesmedlemmer i frivillige organisationer – find den her.

Good governance – tillid og gennemsigtighed 

Good governance kan måske lyde lidt smart i en fart, men de 17 Anbefalinger for god ledelse i den frivillige sociale sektor er egentlig bare et hjælpsomt redskab til at understøtte frivillige sociale organisationers arbejde med tillid og gennemsigtighed i sin forening.

Læs mere om Frivilligrådets arbejde med anbefalingerne her

Og hvordan gør vi det i praksis? 

At følge principperne er er ikke et krav det skal være nemt, og det må godt være sjovt.

  • Se “Følg eller forklar”-skabelonen her
  • Se dialogspillet her

Håndtering af økonomi

Tre gode guides fra CFSA…

 

Det er desværre ikke altid nemt at være frivillig, særligt ikke i banken. En lille glædelig nyhed er, at der nu er skabt en mulighed for, at bankerne kan kategorisere en forening som en “lav-risiko” forening og derved lempe på dokumentationskravene. Vores landsforening (FriSe) knokler, sammen med en arbejdsgruppe, for at sikre nemmere og billigere bankforbindelser og har udarbejdet denne guide:

Få det lettere i banken – guide til foreninger