Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Om Frivilligcenter Odense

Vi støtter, fremmer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Odense.

Frivilligcenter Odense er en paraplyforening dannet i 1990, der dyrker lokale frivillige sociale fællesskaber. Vi fungerer som bindeled  mellem aktører primært  inden for det frivillige sociale arbejde.

Vores Mission

Hos Frivilligcenter Odense dyrker vi frivillige sociale fællesskaber. Vi støtter, udvikler og synliggør det frivillige sociale arbejde, og vi skaber rammer for deltagelse og fællesskab.

 

 

 

Vores Vision

Odense er en by med et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor frivillighed, gensidighed og etik er det bærende. Med afsæt i FN´s Verdensmål vil vi være kendt for at dyrke frivillige fællesskaber med sammenhængskraft og brobygning på tværs af det frivillige, det offentlige og det private

Vores Årsskrift

Læs mere om vores arbejde i året der gik i vores Årsskrift

Strategi og Handlingsplan 2020-25

Læs mere om vores arbejde i vores strategi og handlingsplan

Vi bygger bro mellem borgere og frivillige fællesskaber

Frivilligcenter Odense øger omfanget af det frivillige sociale arbejde og udfoldelsesmulighederne i Odense ved at gøre det lettere at blive frivillig, lettere at yde en frivillig indsats og lettere at finde frem til hjælp og støtte i civilsamfundet
Vi guider borgere til det meningsfulde frivillige job eller frivillige fællesskab.

Rådgivning og sparring til frivillige foreninger

Frivilligcenter Odense øger kvaliteten og mangfoldigheden af det frivillige arbejde i odense ved at støtte, udvikle og inspirere frivillige sociale foreninger og initiativer samt hjælpe nye foreninger i gang.
Vi tilbyder frivillige sociale foreninger i Odense en række forskellige services.

 

Samarbejde med erhvervslivet

Projekt Virksomme Frivillige

Fra maj 2021 – 2023 faciliterer vi projektet “Virksomme Frivillige”, som er Borgmesterforvaltningens Profilprojekt.

Projektet har til formål at få flere virksomhedsfrivillige, til at gøre en indsats i byens frivillige foreninger.

“Ofte har foreninger få, eller ingen ansatte, hvorfor corporate volunteering kan synes uoverskueligt for foreningen. Når vi er med som samarbejdspartner reduceres koordineringsansvaret og tidsforbruget hos forening såvel som virksomhed. Samtidig er vi med til at kvalificere og kvalitetsstemple samarbejdet. Vi stræber efter, at det skal være nemt for foreninger og virksomheder at indgå samarbejde med hinanden.”

Events om frivillighed

Frivilligcenter Odense øger den sociale sammenhængskraft og styrker en helhedsorienteret social indsats ved at understøtte, skabe netværk og samarbejde på tværs af foreninger og mellem foreninger, det offentlige og det private.

Frivilligcenter Odense er arrangør af FrivilligBørs og FrivilligGalla og derudover faciliterer vi løbende caféeftermiddage, kurser og netværk.

FrivilligBørs

Hvert år i maj måned samler vi lokale foreninger, virksomheder og offentlige aktører til en FrivilligBørs. Her kan der deles ressourcer – alt er tilladt, undtagen penge.

FrivilligGalla

Hvert år i september, på Frivillig Fredag inviterer vi byens frivillige på FrivilligGalla, en festlig aften på Posten i Odense, hvor Odense Kommunes Ildsjælepriser uddeles.

Lokaler til foreninger


Frivilligcenter Odense er placeret i Borgernes hus sammen med bibliotek, musikbibliotek og Borgerservice. Vi stiller moderne og alsidige lokaler til rådighed for foreningerne.
Lån af lokaler forudsætter medlemskab på 100 kr / årligt.