Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Vi støtter, fremmer og synliggør det frivillige sociale arbejde i Odense

Frivilligcenter Odense er en paraplyforening dannet i 1990, der dyrker lokale frivillige sociale fællesskaber.
Vi fungerer som bindeled mellem aktører primært  inden for det frivillige sociale arbejde.

Se vores aktuelle temaside omkring "Den gode modtagelse"

Vi sættes i efteråret 2023 fokus på foreningers brobyggende rolle – særligt i forhold til udsatte målgrupper.
Konkret har vi fokus på hvordan man som forening / frivilligt fællesskab kan håndtere den gode modtagelse
og inklusion af nye – og særligt sårbare – i foreningen.
På denne side har vi samlet en rækker guides og links der kan være en inspiration.

 

Kommende events