Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Årsmøde

Billede

Årsmøde 2024 - tak for sidst

Årsmøde med Generalforsamling 2024

Årsmødet blev afholdt Onsdag den 6. marts, kl. 16:45 – ca. 20:00 i Borgernes Hus (3. sal)

 • Se indkaldelse og program som PDF her.
 • Se referat her
 • Slides – Frivilligcentret (inkl. Mette Skaarup) – klik her
 • Slides, Sigrid Bolet, CFSA – her

Program

 • Velkommen  – Frivilligcenter Odense
 • Rekruttering, tilknytning og motivation
  • Oplæg: Mette Skaarup, forperson for “Frivillighedsudvalget” i Odense Kommune
   Oplæg om udvalgets arbejde og anbefalinger til hvordan kommunen bedst støtter foreningerne i rekruttering af frivillige, tilknytning og motivation.  
  • Oplæg: Sigrid Bolet, Center for Frivilligt Socialt Arbejde
   Om hovedpointerne og tendenserne fra CFSA’s nye bog om rekruttering og tilknytning af frivillige i foreninger – bl.a. om vigtigheden af en løbende forventningsafstemning mellem organisation og frivillig, et rummeligt frivilligfællesskab samt anerkendelse af den enkelte frivillige.
 • Fællesspisning (kl. 17:50)
 • Generalforsamling 2023 (kl. 18:30 – ca. 20:00) – se dagsorden og bilag herunder.

Dagsorden – generalforsamling 2024

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab
 5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
 6. Budget, kontingent og lokalegebyr – forslag til vedtagelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (se bilag herunder)
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Bilag og dokumenter  – 2024

Tidligere årsmøder

Generalforsamling 2023

 • Referat fra Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2023 – se det her
 • Frivilligcenter Odenses slides fra Generalforsamlingen – se dem her

Diverse dokumenter

 • Referat – klik her
 • Slides fra Årsmødet – samlet – klik her
 • Vedtægter – klik her
 • Årsskrift 2022 –  Klik her
 • Årsregnskab 2022  – klik her
 • Handlingsplan 2023  – klik her
 • Bestyrelsens forlag om uændrede kontingent og priser – klik her
 • Budget 2023 – klik her
 • Bestyrelsen – på valg – klik her
 • Strategi 2020 – 2025: Mod Fælles Mål (til orientering): klik her

Generalforsamling 2022

 • Referat fra Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2022 – se det her
 • Frivilligcenter Odenses slides fra Generalforsamlingen – se dem her
 • Frivillighedskonsulent, Asger Freud-Blæsbjergs slides – se dem her

Diverse dokumenter