Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Årsmøde

Årsmøde 2023 - Tak for jeres deltagelse

Årsmøde med Generalforsamling 2023 – “Penge til din forening?”

Årsmødet er afholdt: Tirsdag den 14. marts, kl. 16:45 – ca 20:00 i Borgernes Hus (3. sal)

Program

 • Velkommen
 • Penge til din forening? – oplæg fra…
  • Vellivforeningen: Om puljen Lokal Trivsel
  • Meta: om Action Grants
  • Odense Kommune: Om §18 puljen
 • Fællesspisning (kl. 17:50)
 • Generalforsamling 2023 (kl. 18:30 – ca 20:00) – se dagsorden og bilag herunder.

Dagsorden – generalforsamling 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab
 5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
 6. Budget, kontingent og lokalegebyr – forslag til vedtagelse
 7. Behandling af indkomne forslag (ingen)
 8. Valg af bestyrelse (se bilag herunder)
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Bilag og dokumenter  – 2023

 • Referat – klik her
 • Slides fra Årsmødet – samlet – klik her
 • Vedtægter – klik her
 • Årsskrift 2022 –  Klik her
 • Årsregnskab 2022  – klik her
 • Handlingsplan 2023  – klik her
 • Bestyrelsens forlag om uændrede kontingent og priser – klik her
 • Budget 2023 – klik her
 • Bestyrelsen – på valg – klik her
 • Strategi 2020 – 2025: Mod Fælles Mål (til orientering): klik her

Tidligere årsmøder

Generalforsamling 2022

 • Referat fra Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2022 – se det her
 • Frivilligcenter Odenses slides fra Generalforsamlingen – se dem her
 • Frivillighedskonsulent, Asger Freud-Blæsbjergs slides – se dem her

Diverse dokumenter

Generalforsamling 2022

 • Referat fra Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2022 – se det her
 • Frivilligcenter Odenses slides fra Generalforsamlingen – se dem her
 • Frivillighedskonsulent, Asger Freud-Blæsbjergs slides – se dem her

Diverse dokumenter