Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

For virksomheder

Frivilligcentret bygger bro mellem erhvervslivet og de frivillige sociale foreninger i Odense!

Frivilligcenter Odense tilbyder virksomheder....


… skræddersyede løsninger, der gør det nemt for jer at implementere jeres CSR-strategi lokalt.
Vi tilbyder, rådgivning af din virksomhed om CSR aktiviteter i Odense og facilitering af samarbejder med frivillige sociale foreninger.
Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om samarbejde mellem virksomheder og foreninger. For os handler det om at skabe gode rammer, så det frivillige sociale arbejde kan styrkes – til gavn og glæde for de sårbare og udsatte borgere i Odense.
Ved samarbejder, der går på tværs af foreninger og virksomheder, er der meget forskellige sprog, arbejdsmetoder, forventninger og værdier. Vi hjælper med forberedelserne, forventningsafstemningerne og sikrer, at samarbejdet er meningsfuldt for alle involverede parter.

 

Kontakt Stina Smidt, Foreningskonsulent, for et uforpligtende snak:
Mail virksomhed@frivilligcenter-odense.dk eller tlf. 21160251

Corporate volunteering - erhvervsfrivillige i Odense

Vi skaber match mellem erhvervsfrivillige og frivillige sociale foreninger. Siden maj 2021 har vi faciliteret et projekt “virksomme frivillige” med midler fra Borgmesterforvaltningen, Odense Kommune.

Hør Jonathan og Sandra, medarbejdere i Nordea Odense C, fortælle om deres oplevelser som erhvervsfrivillige.

Hør Maria, kommunikations- og markedsføringsmedarbejdere i Ortos,  fortælle om deres oplevelser som erhvervsfrivillige.

Find nye samarbejder i Ressourcebanken

Ressourcebanken kan foreninger, virksomheder og offentlige aktører synliggøre og dele deres ressourcer – med ønsket om at indgå nye samarbejder på det frivillige sociale område.
Find foreninger der efterspørger erhvervsfrivillige her
Gå på opdagelse i Ressourcebanken

Vil du være én af Frivilligcentrets virksomhedsvenner...?

CSR og frivillighed i Odense

CSR (Corporate Social Responsibility) kaldes også samfundsansvar, social ansvarlighed, bæredygtighed og tredobbelt bundlinje. Uanset hvilken betegnelse man bruger, handler CSR om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund.
Når Frivilligcentret er med som samarbejdspartner reduceres koordineringsansvaret og tidsforbruget hos forening såvel som virksomhed. Samtidig er vi med til at kvalificere og kvalitetsstemple samarbejdet. Vi stræber efter, at det skal være nemt for foreninger og virksomheder at indgå samarbejde med hinanden