Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Frivilligcentrets Generalforsamling d. 3. marts 2022

Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2022

Tid: Torsdag, d. 3. marts, kl. 16:30-18:30 (ca)
Sted: Seniorhus Odense, Salen
Toldbodgade 5, 5000 Odense C
(for tilmelding – se nederst)

Hils på den nye Frivillighedskonsulent
I forbindelse med Generalforsamlingen, er det i år muligt, at hilse på “den nye” Frivillighedskonsulent i Beskæftigelses og Socialforvaltningen, Odense Kommune, Asger Freud-Blæsbjerg, som bl.a. arbejder med uddeling af §18 midler.

Smittehensyn
Generalforsamlingen afholdes i Seniorhus Odense, ”Salen”. Der er således god mulighed for at sidde med den afstand man er tryg ved. Da vi planlagde Generalforsamlingen valgte vi pga. de daværende restriktioner, at udskyde ”Årsmødedelen” der normalt akkompagnerer generalforsamlingen og afholder i stedet et foreningsmøde med oplæg og spisning senere på året.

Aftenens program

Kl. 16:30: Velkommen, Frivilligcenter Odense
Kl. 16:35: Oplæg v. Asger Freud-Blæsbjerg, Frivillighedskonsulent i Beskæftigelses og Socialforvaltningen, Odense Kommune – om § 18, mundtlig ansøgninger, kaffe med konsulenten? etc.
Kl. 16:50: Spørg løs / kort pause
Kl. 17:00: Generalforsamling, se dagsorden m.m. herunder.
(ca) Kl. 18:30: Tak for i aften

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren fremlægger regnskab
5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
6. Budget, kontingent og lokalegebyr – forslag til vedtagelse
6.1 Frivilligcenter Odense – foreslår uændret kontingent og lokalegebyr (se bilag)
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse

På valg:
– Lone Nielsen (genopstiller)
– Siw Busborg (genopstiller)
– Anne-Kristine Jakobsen (genopstiller)
– Hertil skal vælges to suppleanter

9. Valg af revisor
10. Eventuelt

 

Forslag?
Indkomne forslag til ovenstående dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamling. Kan sendes til info@frivilligcenter-odense.dk

Bilag
Bilag, Bestyrelsens forslag: uændret kontingent og priser – se det her

Vedtægter
Se dem her

Bestyrelsen
se listen her

Årsskrift 2021
Se det her

Stemmeberettiget er (vedtægternes §3.c)
Alle er velkomne til generalforsamlingen. Men stemmeret er for kollektive medlemmer (gruppemedlemsskab) der udfører frivilligt sociale arbejde (jf. betingelserne for §18 berettigelse) og som har betalt kontingent senest 1. marts i indeværende år.

Opstillingsberettiget er (vedtægternes §6)
Personer fra alle kollektive medlemskaber samt alle personer med individuelt medlemskab

Betaling af kontingent?
Har I endnu ikke allerede indbetalt kontingent for 2022, så kan I gøre det her

Vi glæder os til at se jer!

De bedste hilsner
Frivilligcenter Odenses

 

Tilmelding til Generalforsamling: Tilmeld jer herSenest 28. februar.

 

marts 3 @ 16:30
16:30 — 18:15

Seniorhus Odense