Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Kursus: Få endnu mere ud af samarbejdet med kommunen

I samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde tilbyder vi kurset: Få endnu mere ud af samarbejdet med kommunen

Har I som forening mod på at samarbejde med jeres kommune, men er usikre på hvordan I gør? I har måske allerede har gjort jer de første erfaringer, men har brug for at få inspiration til nye måder at gribe det an på? På dette lokale kursus får I både inspiration og en værktøjskasse med faglig viden og redskaber, der kan give jer modet til at gå i kast med større eller mindre samarbejdsprojekter med kommunen.
Tilmeld dig via linket her.

Mere om kurset: Få endnu mere ud af samarbejdet med kommune

Der er mange gode grunde til at indgå et samarbejde med kommunen.
Dels er mange kommuner optaget af, hvordan de i endnu højere grad end tidligere kan inddrage foreninger i samarbejder, der styrker velfærden til gavn for borgerne, og mange foreninger har netop brug for kommunen som faglig sparrings- og samarbejdspartner og for kommunale tilskud og ressourcer, hvis nye initiativer, aktiviteter og projekter skal sættes i søen og have luft i sejlene.

Det gode samarbejde med kommunen stiller imidlertid også en række krav til foreninger og frivillige organisationer. I skal blandt andet vide, hvordan I navigerer og begår jer i det kommunale system. I skal også vide, hvornår og hvordan I taler ind i den politiske dagsorden hos lokalpolitikerne.

På dette lokale kursus får I indsigt i, hvordan I træder over dørtærsklen til kommunen og kommer i gang med et samarbejde.

Kurset gør jer skarpere på:
-Samarbejdsmulighederne i kommunen
-Hvordan I kan kvalificere jer som samarbejdspartnere
-Hvem der kan understøtte jeres samarbejde
-Hvordan I når fra samarbejdsudfordring til samarbejdsløsning
-Hvordan I kan designe et samarbejdsprojekt

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er målrettet bestyrelser, frivillige og ansatte i foreninger, frivillige organisationer og initiativer, der udfører frivilligt socialt arbejde. Deltagerne skal måske igangsætte et samarbejde med kommunen for første gang. Det kan også være, at I allerede har en vis samarbejdserfaring med kommunen eller andre foreninger, men gerne vil være endnu skarpere på, hvordan I får jeres samarbejde til at lykkes. Endelig kan det være, at I står på en brændende platform og har brug for at få kvalificeret et eksisterende samarbejde.

Varighed og form
Dette lokale kursus er tilrettelagt som et heldagskursus. Kursusdagen byder på korte oplæg, som præsenterer den kommunale ’samarbejdspalette’. Derudover er der refleksion, sparring og ikke mindst videreudvikling og formidling af egne samarbejdsprojekter. Som afslutning på dagen fremlægger og pitcher deltagerne deres eget projekt.

I forlængelse af kurset vil der være mulighed for en opfølgende samtale.

NB! Inden kurset skal deltagerne forberede sig ved at sende underviser en beskrivelse af det samarbejdsprojekt, de arbejder med eller gerne vil sætte i søen. Projektet er omdrejningspunktet for dagen.

Kursusindhold
Kurset giver en solid introduktion og værktøjskasse til samarbejde med kommunen om projekter og initiativer. Deltagerne øger deres opmærksomhed på de udfordringer og potentialer, der er i samarbejdet med kommunen og styrker deres projekt og kommunikation omkring det.

Emnerne kan fx være:
-Introduktion til kommunale forhold, der er relevante, når I ønsker at samarbejde med kommunen
-Kortlægning af de ressourcer, aktører og øvrige forhold, der spiller en væsentlig rolle for projektsamarbejder
-Redskaber til at arbejde med kommunikation og formidling af projektet.

Vi anbefaler, at deltagerne efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, som de bliver præsenteret for på dagen. Det er med til at sikre dem et større udbytte af kurset.

Se også: https://frivillighed.dk/kurser/faa-endnu-mere-ud-af-samarbejdet-med-kommunen

Sted: 3. juni kl. 9.30-15.30 i Borgernes Hus, Odense C

Tilmelding sker via dette link.
Tilmeldingsfrist d. 1. september 2020.

september 15 @ 09:30
09:30 — 15:30

AFLYST

Tilmeld