Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Børskatalog – Frivilligbørs ’20

Børskataloget (online version) opdateres løbende frem til d. 15. maj

– endelig udgave udsendes til alle deltagere pr. mail d. 13. maj

Aktør Tilbyder… Ønsker sig…
Bisiddergruppen i Odense Når du skal mødes med sagsbehandlere, sundhedspersonale, og andre myndighedspersoner, så er det vigtigt: 1. at du får al den vigtige information med fra mødet, og 2. at du selv bliver hørt. En bisidder er en neutral person, som deltager i mødet sammen med dig, for at være med til at sikre, at begge disse ting sker. Alle har ifølge lovgivningen ret til en bisidder. Bisiddergruppen i Odense er en gruppe af frivillige med forskellige faglige kompetencer, som tilbyder borgere i Odense Kommune at gå med til møder med bl.a. det offentlige. Vi går med til samtaler ved: kommune/jobcenter, bank, sygehus, læge, boligforening, Familieretshuset, arbejdsgiver, fagforening, a-kasse, m.m. Vi er selvfølgelig omfattet af tavshedspligt. Det er GRATIS at bruge os! En bisidder er en “”medlytter””, men IKKE en rådgiver eller din repræsentant. Vi kan støtte dig under mødet, men må som udgangspunkt ikke deltage i samtalen. Før mødet taler vi om, hvad du ønsker at sige. Under mødet sørger vi for, at du får sagt det, du gerne vil sige. Og efter mødet taler vi om resultatet – og evt. om, hvad der nu kan/skal ske. Vi kan hjælpe alle, der er fyldt 18 år, taler dansk. Flere frivillige til at hjælpe med at synliggøre foreningen. Større synlighed overfor målgruppen af borgere, vil ønsker at hjælpe, bla. gennem samarbejder og kontakter.
Dansk Flygtninge Hjælp Faglig viden om frivillige og flygtninge og integration, samt faglig viden om at matche frivillige og flygtninge. Oplevelser for vores frivillige og flygtning.
Dansk Hæmokromatose Forening Information om sygdommen. Borgere med hæmokromatose.
Demensfællesskabet Kallerupvej
Foreningen Bronx Spændende rammer til workshops, møder og aktiviteter for enkelt personer, familier, venner og kollegaer. Vi skaber arrangementer sammen med lokalbefolkningen med fokus på fællesskab, kreativitet og bæredygtighed. Personer, virksomheder og foreninger som arbejder med FN’s verdensmål eller som ønsker at gøre det, men ikke helt ved hvordan de kan gribe det an. Særlig mål 11, 12 og 17.
Forældrenetværk Odense Aktiviteter, arrangementer og fællesskab på tværs af barslende og børnefamilier i Odense. Samarbejdspartnere der også vil være med til at gøre Odense til et endnu dejligere sted for barslende og børnefamilier.
Home-Start Odense Oplæg, samarbejde om pressede børnefamilier Flere frivillige, CSR samarbejde, samarbejde omkring synlighed
Samtalegrupper for Unge Gruppeforløb for unge 13-30 år Frivillige gruppeledere og kontorfrivillige
Åbent Dialog Netværk At fortælle om åben dialog – at åbne op for noget, vi ikke vidste, vi havde brug for Samarbejde med andre om at komme ud med vores tilbud / budskab – videoudbredelse – mere om sociale medier i forhold til foreningen – udbredelse af Åben Dialog – efterlysning af borgere der har behov for at mødes i netværkssamtaler (familie, venner, kolleger, professionelle) – blive inspirerede