Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Børskatalog – Frivilligbørs ’20

Børskataloget (online version) opdateres løbende frem til d. 15. maj

– endelig udgave udsendes til alle deltagere pr. mail d. 13. maj

Aktør Tilbyder… Ønsker sig…