Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Frivillige sociale indsatser under Covid-19

– Vi forsøger løbende at samle informationerne her.
Kendskab til mere? Så tip os her: info@frivilligcenter-odense.dk / 21160218

Hvor kan jeg få hjælp i Odense?

Hop til…
Børn, unge og familier
Etniske minoriteter
Ældre
Udsatte
Patientforeninger
Telefonlinjer

Jeg ønsker selv at hjælpe (se længere nede på listen, her)

Børn, unge og familier

FORENINGER
BØRN, UNGE OG FAMILIER
INDSATS KONTAKT
Børn, Unge og sorg Børn, unge og forældre kan ringe ind med spørgsmål og bekymringer over coronavirus til en
national psykologisk hotline tlf. 69161667
info@sorgcenter.dk
Girltalk.dk Girltalk.dk og det store frivillige korps af unge, som driver GirlTalk har oprettet ‘Pigetanker’, online chat, hvor unge piger kan lufte deres tanker, blive en del af et fællesskab, snakke om følelser og give hinanden råd. Se også projektet Empowr-online Se www.girltalk.dk
Headspace Odense Headspace (landsforeningen) har oprettet en national headspace-telefonlinje: 25 97 00 00.
Her kan du ringe og tale med en af vores rådgivere hver dag kl. 12:00-18:00. (Vores chat er også fortsat åben)Vores lokale telefon i Odense er også stadig åbne (tlf. 53 73 30 04 – SMS: 1403)
odense@headspace.dk
Home Start Odense Familievennerne og familierne bevarer kontakten over telefon, Skype og mail.
Følg med på Facebook hvor der er information om hvordan forældre kan støtte deres børn med
undervisning og andre aktiviteter.
odense@home-start.dk
Mødrehjælpen Odense Nationalt er der nu åbent for en akutlinje, hvor forældre og gravide kan ringe ind med bekymringer
og spørgsmål i forbindelse med corona-krisen. Ring til tlf. 33 45 86 80.
Alle aktiviteter i lokalforeninger er aflyst eller udsat til et senere tidspunkt, ligesom Mødrehjælpens
butikker med genbrug til børn også holder lukket i perioden.
odense.lf@moedrehjaelpen.dk
Red Barnet Odense Nationalt er der sat forskellige hjælpe-pakker op. De indeholder blandt andet tilbud om indkøb af
fornødenheder, krea-pakker til hjælp af beskæftigelse for børn både ude og i hjemme samt
psykosocial hjælp til både børn og forældre.
En frivillig, som barnet og forældrene kender og stoler på, ringer dem op og tilbyder samtaler.
Mange af familierne har meget lidt netværk og har brug for at tale med nogen. Det gælder både
forældre og børn.
odensehr@redbarnet.dk
Røde Kors Alle børnefamilier kan have brug for støtte i en periode. Og i denne periode med Corona, kan det være ekstra svært at få det hele til at hænge sammen. Derfor vil Røde Kors gerne hjælpe dig og din familie med at give ro og støtte over telefonen ☎️
Du vil blive tilknyttet en fast frivillig, som du kan tale løbende med gennem hele perioden. Har du brug for støtte til familielivet? SMS ”familieven” til 2010 0491.
Se SMS nummer

(Kontakt til odense afd: odense@rodekors.dk)

Ventilen Odense Ventilen arbejder mod ensomhed blandt unge.
Ventilen har oprettet et privat forum, hvor der hver dag er 2-3 frivillige, som står for at starte
samtalen og sørge for at alle har det godt. De prøver at holde åbent hver dag kl. 16-18.
Hvis du vil deltage så skriv en e-mail og så sendes der et link retur.
odense@ventilen.dk
Ung til ung Ungtilung.com er digitalt chat rådgivning og mentorforløb for unge i alderen 15-30 år. Vi har udviklet et særligt mentorforløb med fokus på Nervøsitet, tankemylder og angst, som jeg tænker er yderst relevant lige nu.  jd@kon-kom.dk
Ungdommens Røde Kors Ungdommens Røde Kors har fået en ny online-indsats, de kalder #CoronaVenner. Som #CoronaVenner giver virtuel støtte og sender digital hjertevarme til de udsatte børn og unge, der netop nu er afskåret fra fællesskabet under Coronakrisen. Det er for eksempel de børn, der er indlagt på landets hospitaler. Det er de unge, der mangler nogen at dele deres bekymringer med. Og dem, der skal bruge lektiehjælp – fx i boligsociale område.
Savner du – eller et barn du kender – en #CoronaVen? Klik her.
www.urk.dk/coronavenner
TUBA TUBA tilbyder  videosamtaler og chatrådgivning til børn unge (ml. 14 – 35 år), der er vokset op med en misbrugende forælder. hpr@tuba.dk
Hop op til oversigten

Etniske minoriteter

FORENINGER
ETNISKE MINORITETER
INDSATS KONTAKT
2 timer om ugen Følg med på Facebook hvor der er information om hvordan forældre kan støtte deres børn. odense.2timeromugen@gmail.com
Bydelssøstrene Bydelssøsterne oversætter informationer om corona-krisen på op til seks forskellige sprog.
Følg med på deres Facebookside hvor lægger video op
kssar@vollsmose.dk
Dansk Flygtningehjælp (rådgivning) Center for Udsatte Flygtninge har rådgivningen åben på mail og telefon. Derudover har centeret delt Sundhedsstyrelsens information om corronavirus, som indvandrermediscinsk klinik har oversat til både arabisk, farsi, somalisk, tamilsk, tyrkisk, bosnisk, tigrinya, russisk og polsk.
Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. Til formålet har vi oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har vi oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål – på deres eget sprog. Hjemmesiden findes på www.coronadenmark.dk.
Raadgivning.odense@drc.ngo
Dansk Flygtningehjælp (online lektiehjælp) Opgaven med at drive hjemmeskole er ikke lige let for alle forældre. Mange forældre med flygtningebaggrund oplever store udfordringer med opgaven. Det hænger blandt andet sammen med forældrenes sproglige forudsætninger og deres niveau af kendskab til de mange skole- og læringsportaler, der benyttes i undervisningen. På den baggrund tilbyder DRC Dansk Flygtningehjælp nu et online tilbud om lektiehjælp til børn og unge i folkeskolen og deres forældre. DRC Lektiehjælp Online.
Flyer om tilbuddet: dansk her, arabisk her.
https://flygtning.dk/frivillig/nyheder/drc-lektiehjaelp-online

charlotte.soendergaard@drc.ngo

Den Frie Rådgivning (herunder
PROP, Privatøkonomisk rådgivning)
Følg med på Facebook, hvor der er information fra myndighederne.
”PROP” holder fortsat samtaler over telefonen.
sara.malmos@appsodense.dk
arsal@odense.dk (PROP)
Racismefri By – Odense for mangfoldighed Organisationen koordinerede en online-demonstrationen i anledning af FN’s Internationale dag mod racisme. info@racismefribyodense.dk
Røde Sol – Danmark Hjælp til oversættelse af vigtige meddelelser både skriftligt og mundtligt. Frivillige hjælper de ældre og syge med bl.a. at købe ind, købe medicin, hente post osv. sulivani@gmail.com
Venligboerne Det er muligt at besøge gratisbutikken, hvis man ringer i forvejen.
Hold øje på Facebook, hvor der er information muligheder for at være frivillig i forbindelse med COVID-19
emil2lene@gmail.com
Vollsmosesekretariatet Frivillige hjælper med at sprede forsamlinger der mødes i det grønne. info@vollsmose.dk
Hop op til oversigten

Ældre

FORENINGER
ÆLDRE
INDSATS KONTAKT
Dansk Folkehjælp Meld dig som frivillig hos hvor man hjælper udsatte seniorer på fire områder:
– Nødvendig dagligvareindkøb samt udbringning
– Medicinindkøb samt udbringning
– Madudbringning
– Praktisk hjælp
https://www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/frivilligt-socialt-arbejde/covid-19/
Røde Kors Røde Kors har oprettet Corona Hjælpenetværk, hvor alle kan melde sig som frivillige og alle kan
bede om hjælp med for eksempel indkøb, hundeluftning, pakke- og medicinafhentning eller andre
praktiske gøremål.Ring til 3529 9660.
Snak sammen
Der iværksættes i denne uge snak sammen-funktion via Boblberg. Det kræver dog at man kan
bruge computer, Ipad eller smartphone. Hent folder om SnakSammen her.
odense.formand@rodekors.dk
anbre@rodekors.dk
Ældre Sagen Vil du gerne være eller have en ny telefonven kan du ringe til Ældretelefonen på tlf 8282 0300
Ældre Sagens rådgivning tlf: 8030 1527 kan hjælpe med spørgsmål i forbindelse med coronakrisen. Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-14. Torsdag kl. 14-18.
Hold øje på Facebook, hvor der er information til seniorer.
Besøgsvenner, spisevenner, sorg og samtale, og demensvenner holder kontakt på telefonenIT-hotline med hjælp til IT over telefonen på telefon
Tirsdage kl. 10.00 til kl. 12.00 på telefonnummer 21 15 08 55
Torsdage kl. 10.00 til kl. 12.00 på telefonnummer 20 59 30 82.Tryghedsopkald fungerer som altid
kontor@aeldresagen-odense.dk
Ældreidrættens Hus Hold dig aktiv med at se træningsvideo lægges dagligt op på Facebooksiden og på ældreidrættenshus.dk aldhus@siko.dk
Hop op til oversigten

Udsatte

FORENINGER
UDSATTE
INDSATS KONTAKT
Café Paraplyen Café Paraplyen, KFUM´s Sociale Arbejde, Nørregade 77, Odense C:
Tlf. er åben mellem kl. 10 og 14.
Økonomirådgivning (tlf. rådgivning): Ring 4046 7809 og læg besked. Så bliver du kontaktet.
Retshjælp (tlf. rådgivning): Ring 2182 7517 og læg besked. Så bliver du kontaktet.
mak@kfumsoc.dk
Kirkens Korshær Sct. Nicolai tjenesten tilbyder anonyme og uforpligtende samtaler på tlf. 70120110

Sammen med Odense Kommune uddeler de alle hverdage sandwich til deres daglige brugere.

Sundheds- og stofindtagelsesrummet i Østergade vil være åben i hverdagene fra 8 til 14
Herberget i Benediktsgade har åbent som normalt.

odense@kirkenskorshaer.dk
Recovery Bulls Recovery Bulls Odense tilbyder gåture, indtil vi kan komme igang med aktiviteter igen. Husk vand og dit gode humør,vi glæder os til at se jer. Se hvornår turene foregår via www.facebook.com/RECOVERYBULLSOdense/ Pia, tlf. 52720832
REDEN Odense  “Rederne” i DK tilbyder gratis og anonym telefonrådgivning alle der sælger/bytter seksuelle ydelser, eller som på anden vis befinder sig i en udsat situation. Står du i en akut situation vedr. din kontakt til det offentlige? Har du brug for vejledning og rådgivning? Eller føler du dig alene i denne tid? Så ring til Redens rådgivere. De er alle er fagprofessionelle og klar til at hjælpe dig hver dag kl. 9-16.
• Socialrådgivning: Mia på tlf.: 4092 5565 eller Louisa på tlf.: 4169 3033
• Juridisk rådgivning: Mahtab på tlf.: 4094 3033
• Sundhedsrådgivning: Ditte på tlf.: 9356 3033
• Thailandsk kulturmedarbejder: Pat på tlf.: 2579 0257
ckl@redenodense.dk
Hop op til oversigten

Patientforeninger

Generelt har mange patientforeningers landskontor sendt informationer ud til deres medlemmer med viden om hvordan deres sygdom er eller ikke er forbundet med situationen.

PATIENTFORENING INDSATS KONTAKT
Dansk Søvnapnø Forening Information til egne medlemmer om relation mellem COVID-19 og deres sygdom. snork@snorker.dk
Diabetesforeningen Information til egne medlemmer om relation mellem COVID-19 og deres sygdom.

Telefonlinje: 63 121416 (ml. 9-15 og igen 18-20.00) (Landsforeningen)
Børn, unge med diabetes, søskende kan ringe ind til dygtige rådgivere som vil møde dem og deres bekymring i øjenhøjde og dertil svare på bekymrede henvendelser fra forældre og bedsteforældre

odense@diabetes.dk
Hjernerystelsesforeningen Fortsætter alle vores onlineaktiviteter, herunder vores mange Facebookgrupper. Vores tilbud om onlineundervisning i samarbejde med aftenskolen. Pas På Hovedet fortsætter også. kontakt@hjernerystelsesforeningen.dk
Hjernesagen Hjernesagen Information til egne medlemmer om relation mellem COVID-19 og deres sygdom lisebeha@hjernesagen.dk
Høreforeningen  Information til egne medlemmer om relation mellem COVID-19 og deres sygdom. odense@hoereforeningen.dk
Kræftens Bekæmpelse Information til egne medlemmer om relation mellem COVID-19 og deres sygdom. odensekb@gmail.com
Hop op til oversigten

Telefonlinjer

Telefonlinje Indhold
Myndighedernes fælles hotline: 7020 0233 Med generel information om myndighedernes anbefalinger og retningslinje.
Odense Kommunes hotline: 66131372 Her kan du ringe og få at vide, hvad kommunen tilbyder.
Center for Mental Sundhed (Od. kom): 63750875 Åben telefonlinje til alle, der kunne have brug for en snak om stort eller småt. Mange oplever i denne tid at være isoleret – både fra omverdenen og fra de mennesker, der betyder noget. Pårørende oplever bl.a., at de ikke kan give støtte og omsorg til deres kære i en svær tid. Lad os stå sammen om det, og hjælpe hinanden. Dygtige medarbejdere sidder klar ved telefonerne fra kl. 8.00-15.30 mandag til torsdag, og 8.00-14.00 fredag.
Røde Kors hotline: 3529 9660 Her kan du søge hjælp til praktiske gøremål, som f. eks. indkøb, hundeluftning, afhentning af medicin, pakker m.v.
Ældre Sagen rådgivning: 8030 1527 Kan hjælpe med rådgivning ift. Corona-krisen.
Ældre Sagens “Telefonvenner”: 8282 0300 Vil du gerne være eller have en ny telefonven kan du ringe til Ældretelefonen.
Mødrehjælpen: 33 45 86 80 Rådgivning til gravide og forældre med behov for hurtig hjælp under coronakrisen. Se åbningstider.
Headspace: 25 97 00 00 Her kan du ringe og tale med en af vores rådgivere hver dag kl. 12:00-18:00.
Sct. Nicolai tjenesten: 70 12 01 10 Tilbyder anonyme og uforpligtende samtaler på telefon.
Børn, Unge og Sorg: 6916 16 67 Specialiserede psykologer tager (hverdage fra kl.9-16.00) imod opkald fra, familier berørt af Corona, børn og unge der bekymrer sig og forældre der har brug for råd til at tale med deres børn om Corona.
NEFOS: 51 90 95 84 eller 6312 1226 NEFOS (netværket for selvmordsramte) hjælper selvmords-ramte over telefonen. Særligt i denne tid, hvor mange andre tilbud er lagt ned kan behovet være stort. (Alle ugens dage ml. 9 – 18)
Memox: 3137 0018 Gratis, anonym rådgivning hos Multietnisk mentorordning & Familiebehandling (dagligt fra kl. 8-21.)
Forældre, børn og unge kan ringe ind og få anonym hjælp til at håndtere de udfordrende situationer og spørgsmål, der kan opstå i familien i den utrygge og usædvanlige situation, vi står midt i.
REDEN: (se beskrivelse) Står du, som socialt udsat kvinde, i en akut situation vedr. din kontakt til det offentlige, har du brug for vejledning og rådgivning, eller føler du dig alene i denne tid, så ring til Redens rådgivere. De er klar til at hjælpe dig hver dag kl. 9-16.
• Socialrådgivning: Mia på tlf.: 4092 5565 eller Louisa på tlf.: 4169 3033
• Juridisk rådgivning: Mahtab på tlf.: 4094 3033
• Sundhedsrådgivning: Ditte på tlf.: 9356 3033
• Thailandsk kulturmedarbejder: Pat på tlf.: 2579 0257
Forbrugerrådet Tænks Økonomi- og Gældsrådgivning: 2556 0033 Få hjælp til økonomi- og gældsproblemer via vores telefonrådgivning, som har åbent 5 dage om ugen. Specifikke åbningstider kan findes her.
Natteravnene

(se natteravnene.dk)

Natteravnene der normalt skaber tryghed i gaderne har oprettet en midlertidig telefonlinje, hvor du kan ringe og snakke om alt fra stort til småt. Udfyld formularen på deres hjemmeside for at blive ringet op indenfor 24 timer.
Hop op til oversigten

Ønsker du at hjælpe?

Hop til….
Frivillige organisationer
Sociale medier
Myndigheder
Øvrige platforme

Hop op til toppen

Frivillige organisationer

Frivillige organisationer Links
Røde Kors (bliv en del af Hjælpenetværket) Se mere på hjemmesiden
Ældre Sagen (bliv telefonven) Se mere på hjemmesiden
Hop op og vælg andre kategorier

Sociale medier

Netværk / grupper på Facebook eller
andre sociale medier
Links
Corona Help / Corona Hjælp Odense Link til gruppen
Odense Hjælper Odense (oprettet af Ugeavisen Odense) Link til gruppen
Hjælp til udsatte i Vollsmose Link til gruppen
Coronavirus (COVID-19) – Hjælp på Fyn Link til gruppen
Gruppen: I Danmark hjælper vi hinanden – COVID19 Link til gruppen
SOCIALRÅDGIVNING I EN CORONATID (privat initiativ af socialrådgivere i dk) Link til gruppen
Hop op og vælg andre kategorier

Myndigheder

MYNDIGHEDER LINKS
Region Syddanmark (for sundhedsfagligt/pædagogisk uddannede) Se link
Odense Kommune (for sundhedsfagligt uddannede) Se link
Hop op og vælg andre kategorier

Øvrige platforme

ØVRIGE PLATFORME LINKS
Søg på www.frivilligjob.dk  (nyt: oprettet særlig Corona-kategori) https://frivilligjob.dk/covid-19-og-din-forening.html?fbclid=IwAR2ovYf2PBCi2jyfYoACdAu_wNeEIzljrFU9ezNSFNihJiVFnSixHZGYmOU
Søg på www.boblberg.dk Boblberg.dk kan generelt findes “bobler” med odenseanere der tilbyder hjælp eller som har har brug for hjælp.
Hop op og vælg andre kategorier

OBS! Dit frivillige engagement bør følge myndighedernes generelle anbefalinger i forhold til at mindske smitteudbredelsen se: www.sst.dk/coronavirus 

Fandt du ikke det du manglede?

Find flere foreninger på www.socialvejviser.dk
På socialvejviser.dk kan du finde kontaktoplysninger til mere end 175 frivillige sociale foreninger.

Pas godt på jer selv og hinanden

De bedste hilsner
Frivilligcenter Odense og Odense Kommune

Kendskab til mere? Så tip os her:
info@frivilligcenter-odense.dk / 21160218

OBS! Dit frivillige engagement bør følge myndighedernes generelle anbefalinger i forhold til at mindske smitteudbredelsen se: www.sst.dk/coronavirus