Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Corona-restriktioner

Corona-restriktioner:

De nuværende Corona-restriktioner er forlænget, så de nu gælder til og med d. 28/2-2021.
Følg med i de gældende retningslinjer på socialområdet her.
Kontakt Corona-hotlinen på det sociale område på mail: Corona@sim.dk
Kun brugerrettede sociale aktiviteter kan fortsætte:
Corona-hotlinen for det sociale område oplyser, at aktiviteter, som har karakter af sociale tilbud/har socialt udsatte som målgruppe, fortsat kan finde sted under hensyntagen til forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Det er fx selvhjælpsgrupper, AA-møder mm.
Alle andre foreningsaktiviteter skal lukkes ned; fx møder, kurser, undervisning mv. Generelt lyder en stor anbefaling om at begrænse fysisk fremmøde og forsamlinger, såfremt det ikke er af kritisk karakter. Tingene kan hurtigt ændre sig. Hold jer løbende opdaterede på Coronasmitte.dk

Lokalebooking i Borgernes Hus:

Til og med d. 28/2-2021 kan I alene benytte Borgernes Hus mødelokaler til de direkte brugerrettede aktiviteter jf. ovenstående (naturligvis under hensynstagen til forsamlingsloftet på 5 personer, rengøring/afspritning, afstandskrav etc.). Afhængig af myndighedernes kommende udmeldinger, kan denne periode forlænges.

 

Borgernes Hus er lukket – Hvordan kommer vi ind? 
Læs den vejledning, I fik tilsendt ved booking.

Bestilling af forplejning er ikke en mulighed – foreløbigt frem til og med d. 28/2-2021.

Har I nogle spørgsmål? Så kontakt os gerne på mail eller telefon. Find vores kontaktoplysninger lige her.