Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Meddelelser om Corona – frivillighed, foreningsliv og Coronavirus

Frivillighed og Coronavirus?

Hvor kan jeg hjælpe i Odense?  – Vi forsøger løbende at samle information på listen her

Brug for hjælp? – Se listen over de frivillige sociale Coronaindsatser i Odense her


Hjælp til frivillige foreninger i Coronakrisen

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark har samlet en masse relevant informationer her

 Center for frivilligt Socialt arbejde opdatere løbende deres højaktuelle FAQ her


Frivilligcenter Odenses meddelelser og nyheder omkring coronavirus

Meddelelse, 12.marts
Kære foreninger

Frem til 30. marts 2020 aflyses alle arrangementer og aktiviteter relateret til Frivilligcentret. Vi aflyser desuden alle bookinger igennem frivilligcentret, fordi vi ønsker at medvirke til at begrænse smitteudbredelsen af Corona. Dette gælder både i Borgernes Hus og i Seniorhuset – som minimum frem til og med 30. marts..

Du kan fortsat komme i kontakt med Frivilligcentret telefonisk og via mail.

Myndighederne anbefaler, at alle aktiviteter i frivillige foreninger så vidt muligt lukkes ned i indtil videre to uger. Myndighederne anbefaler desuden at undgå forsamlinger på mere end 100 mennesker. Der er derfor god grund til at udskyde foreningens generalforsamling for at undgå smittespredning af corona-virus.

Vi beklager hvis det forårsager unødige problemer eller udfordringer for nogen.
Vi holder jer løbende orienteret, og melder ud så hurtigt som muligt, når der er nyt.

Lad os passe godt på hinanden!

De bedste hilsner,
Frivilligcenter Odense

[/vc_column_text]

_____________________________________________________________________________________________________________________
Meddelelse, 17..marts
Kære foreninger
Vi deler i denne nyhedsmail vigtig information til foreninger i relation til Corona-virussen.
Med dyb respekt for denne svære situation, som vi alle står i pga. Corona virus, har vi besluttet at aflyse Frivilligbørs’20 d. 13. maj i Borgernes Hus. Vi afventer situationen, ift. en evt. ny dato.
Pas godt på hinanden og følg myndighedernes anbefalinger.

VIGTIG INFORMATION VEDR. CORONA VIRUS

 

Frivilligjob.dk: Særlig “Corona-kategori”
Søger I frivillige til indsatser, der støtter karantæne-ramte og andre, der har brug for hjælp eller støtte?
I kategorien Corona: Hjælp og støtte opfordrer vi til, at I lægger jeres opslag ind, hvis I mangler frivillige til aktiviteter for personer, der er påvirkede af Corona-krisen – fx tilbud om praktisk hjælp og støtte, rådgivning eller andre former for aflastning.
Når du lægger dit opslag ind skal du i kategorien Opslagstype vælge kategorien Corona: Hjælp og støtte. Når du gør det, synliggør vi automatisk dit opslag i denne kategori og i alle kanaler, hvor vi deler information om tiltaget.
Læs mere her.
Kilde: frivilligjob.dk
Aflys alle ikke-nødvendige aktiviteter 
Center for frivilligt socialt arbejde har udarbejdet en FAQ med svar på spørgsmål, som mange foreninger står over for i de kommende uger som følge af coronavirus. Artiklen opdateres løbende. Alle bør udvise samfundssind og følge myndighedernes anbefalinger, så vi bidrager til i videst muligt omfang at undgå spredning af coronavirus.
Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde
Vær med til at tage ansvar for særligt udsatte grupper
Mange frivillige sociale foreninger og tilbud har kontakt med særligt udsatte grupper. Vi opfordrer til, at I hjælper med at informere jeres brugere om, hvordan de kan undgå at blive smittet eller sprede smitte (jf. myndighedernes anbefalinger). I kan fx overveje at ringe rundt til jeres brugere.
Sundhedstyrelsen har udarbejdet foldere/plakater til særligt sårbare grupper. Hjælp gerne med at udbrede materialet til jeres medlemmer og brugere. Del lokale initiativer til at hjælpe hinanden med jeres brugere
Mange steder i landet tilbyder de større landsorganisationer og borgergrupper at koordinere indsatsen, så udsatte grupper og folk i karentæne kan få hjælp til fx indkøb. Bidrag gerne til at videreformidle disse tilbud til jeres brugere og medlemmer.
Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde
Har i brug for rådgivning ift. Corona og foreningsdrift?
Skriv til CFSA’s rådgivning med jeres spørgsmål – ikke til Socialministeriet
Social- og Indenrigsministeriet får i disse dage rigtig mange henvendelser fra frivillige sociale foreninger og tilbud. For at lette presset på ministeriets medarbejdere opfordrer vi til, at I orienterer jer på ministeriets side med relevant information om coronavirus og socialområdet.
Kontakt CFSA’s rådgivning, hvis I har yderligere spørgsmål til, hvordan I skal forholde jer.
CFSA opdaterer løbende vores FAQ om foreningsdrift under coronavirus med relevant viden målrettet særligt mindre foreninger på det sociale område. Hvis I har spørgsmål til lokale forhold, skal I kontakte kommunen.
Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde
Alle aktuelle puljer, herunder PUF udskydes
Mange arbejdspladser og foreninger har sendt medarbejdere og frivillige hjem på grund af COVID-19. For at sikre, at alle ansøgere har mulighed for at søge Socialstyrelsens puljer, forlænges ansøgningsfristerne på de puljer, som har frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 15 med 14 dage. For puljer, der har ansøgningsfrist i uge 16, forlænges fristen en uge. De nye ansøgningsfrister vil snarest fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside under de enkelte puljer.
Læs mere her https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/aendring-af-frister
Kilde: Socialstyrelsen
FORÅRETS ARRANGEMENTER – FRIVILLIGCENTER ODENSE
AFLYST – Videokursus v. Instafilm, 17. marts
Evt. ny dato udmeldes senere.
AFLYST – FrivilligBørs 2020, 13. maj
Evt. ny dato udmeldes senere.

Heldagskursus “Sådan får du mere ud af samarbejdet med kommunen”
v. Center for Frivilligt Socialt Arbejde
3. juni 2020, kl. 9.30-15.30 i Borgernes Hus
Se kursusbeskrivelsen fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde her.
Tilmeld dig til kurset her.
Vi følger selvfølgelig løbende myndighedernes anbefalinger og aflyser/udskyder arrangementet, hvis det bliver nødvendigt.
[/vc_column][/vc_row]