Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Dialogmøde om stærkere kobling mellem civilsamfund og kommune

Kære foreninger og frivillige i Odense

Den 20. juni inviterer Udvalget for frivillighed og civilsamfund til dialogmøde. Arrangementet foregår kl. 16.00-17.30 på Odense Rådhus, Gæstekantine 1, 4 sal.

Her vil vi præsentere vores udkast til anbefalinger til temaet
’Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer’.

Efter præsentationen vil I få mulighed for at kommentere på udkastet til anbefalingerne.
Måske synes I, at noget skal formuleres anderledes, og måske er der forhold, I synes, vi ikke har taget højde for. Vi vil meget gerne høre alle jeres inputs. Vi kan ikke love, at alle inputs bliver skrevet direkte ind i anbefalingerne, men vi kan love, at de alle sammen bliver hørt og husket.

Tilmelding senest d. 15. juni på mail: nigve@odense.dk Vi ser frem til at mødes med jer!

Venlig hilsen
Udvalget for frivillighed og civilsamfund

 

Hvem er vi?

Udvalget for frivillighed og civilsamfund er et midlertidigt udvalg. Udvalget har til opgave at udarbejde anbefalinger til Odense Kommunes strategiske arbejde med frivillighed, herunder hvordan frivillighed og civilsamfund kan styrkes.

Udvalget beskæftiger sig med fem overskrifter, hvor dialogmødet vil have fokus på den øverste overskrift:

• Stærkere kobling mellem civilsamfund og det kommunale arbejde med velfærd og sociale udfordringer
• Gunstige rammebetingelser for nye foreningstyper og bevægelser
• Fastholdelse og rekruttering af frivillige
• Justering af Borgerne Bestemmer og Bydelspuljen
• Civilsamfundsstrategien, herunder eventuel justering af denne

Udvalget er nedsat for en 2-årig periode og fungerer frem til primo juni 2024.

Udvalget består af Mette Skaarup (Ø), Dorthe Topp Larsen (C), Rasmus Høyer (A), Mads Reiflin Johannesen (V), Lone Nielsen (Frivilligcenter Odense), Birgitte Urban Nielsen (Center for Frivilligt Socialt Arbejde),
Nina Skov-Lauridsen (FOA Odense), Liv Maria Baastrup Detlif (Amnesty International Danmark) og
Flemming Rasmussen (Nordea).

Invitation til dialogmøde d. 20. juni 2023.pdf

Date

20 jun 2023
Expired!

Time

16:00 - 17:30