Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Oversigt – nye flygtninge

Tilbud i forbindelse med flygtninges ankomst til Odense

Nedenfor har vi samlet en oversigt over de mange frivillige tilbud, der findes i Odense, når en flygtning ankommer til byen.

 

Ved ankomsten

Rådgivning
Information og vejledning
Kommunikation
Sprog/ tolke / skriftlig kommunikation
Basale fornødenheder
Mad / Tøj / Medicin / lægehjælp
Husly
Seng, hvile, 1. overnatning
Venner Viser Vej

Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp er gået sammen om at matche frivillige og personer med flygtningebaggrund og deres familier i vennepar og venskabsfamilier.

Frivillige venner og netværksfamilier er med til at vise personer med flygtningebaggrund til rette i Danmark, til at fortælle om normer, traditioner og regler og til at hjælpe de nye medborgere i gang både i forhold til beskæftigelse og til at forstå kulturen. Mange af relationerne udvikler sig til reelle venskaber, hvor begge parter får meget ud af venskabet.

Du vælger selv, om du vil blive ven med en flygtning sammen med din familie, din partner eller alene. Det vigtigste er, at du vil et andet menneske, og har mod på at give en hjælpende hånd i hverdagen.

Kontaktperson:
Røde Kors (Odense)
Telefon: 29 16 35 82
Mail: odense.vvv3@rodekors.dk

Dansk Flygtningehjælp
Maiken Nielsen
maiken.nielsen@drc.ngo
28 58 88 82

Læs mere om Venner Viser vej hos Røde Kors hér eller Dansk Flygtningehjælp hér.

Akut krisehjælp Region Syddanmark

Region Syddanmark tilbyder akut krisehjælp til ukrainske statsborgere, deres familier og andre borgere med tilknytning til Ukraine.
Tilbuddet er et supplement til de kommunale tilbud. Du kan ringe til krisehotlinen på telefon 99 44 50 60.
Ud over hotlinen kan borgere i psykiatrisk krise altid og uden henvisning møde op på den psykiatriske akutmodtagelse i Odense.

Ved behov for lægehjælp til ukrainske tilrejsende ring til 41 40 40 86 eller opret forbindelse via WhatsApp. Telefonen er åben mandag til fredag kl.09.00-17.00.

Den første måned

Rådgivning
Information og vejledning
Kommunikation
Sprog/ tolke / skriftlig kommunikation
Krisehjælp – akut karakter
Indkvartering
Huse / Hjem / Centre
Kommunikation med familie og venner
I Ukraine / andre steder
Forsørgelse
Etablering af ydelser etc.

De første 2-3 måneder

Rådgivning
Information og vejledning
Aktivitet / Aldersspredelse
(særligt børn og unge)
Fællesskab
Primært samvær med landsmænd
Støtte
Samtale / Grupper / Psykisk støtte
Kommunikation med familie og venner
I Ukraine / andre steder

Efter 3 måneder

Rådgivning
Information og vejledning
Beskæftigelse/Arbejde
Fritid og kultur
Etablering af fællesskaber
I Danmark
Undervisning / “Skole” / Sprog
Institution/Dagtilbud
Sprogtilbud
Voksne

Efter 6 måneder

Rådgivning
Information og vejledning
Beskæftigelse/Arbejde
Skoletilbud (fast)
Nyorientering / “integration”
Fritid og kultur
Institution/Dagtilbud
Sprogtilbud
Voksne