Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Bestyrelse

Bestyrelsens opgaver og ansvar

Det er oftest bestyrelsen, der er ansvarlig for den overordnede ledelse af foreningen – i overensstemmelse med foreningens vedtægter og de beslutninger, som generalforsamlingen træffer.
Bestyrelser i sociale foreninger arbejder meget forskelligt, ser forskelligt på deres rolle og er forskelligt sammensat af brugere, pårørende, fagprofessionelle og ’udefrakommende’. Disse parametre har stor betydning for foreningens arbejde.

Hos Frivilligcenter Odense kan I blandt andet få vejledning til:

  • Hvordan I udvikler klare visioner, mål og handleplaner
  • Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
  • Hvordan ansvar og opgaver kan fordeles
  • Hvordan I sikrer et godt samarbejde i bestyrelsen
  • Ansættelse af lønnet personale
  • Afholdelse af generalforsamling
  • Vedtægter og vedtægtsændringer
  • Økonomi og årsregnskab