Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Bestyrelse

BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Det er oftest bestyrelsen, der er ansvarlig for den overordnede ledelse af foreningen – i overensstemmelse med foreningens vedtægter og de beslutninger, generalforsamlingen træffer. Bestyrelsens rolle er først og fremmest at diskutere og beskrive de overordnede visioner og fremadrettede mål for foreningen. Bestyrelsen kan også tage del i de daglige aktiviteter og den daglige drift, ligesom den kan være orienteret omkring inddragelse og ledelse af frivillige, f.eks. i arbejdsgrupper. Der er også mere formelle krav, som man skal være opmærksom på. Blandt andet har bestyrelsen det overordnede ansvar for foreningens økonomi.
Bestyrelser i sociale foreninger arbejder meget forskelligt, ser forskelligt på deres rolle og er forskelligt sammensat, f.eks. af brugere, pårørende, fagprofessionelle eller ’udefrakommende’. Disse parametre har stor betydning for foreningens arbejde.
Hvorfor gør vi det, vi gør?
Hvor vil vi gerne hen som forening, og hvad har den brug for af os som bestyrelse, for at det sker?
Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen mellem generalforsamlingerne?
Bestyrelsens konstituering og formandens rolle
Hvordan laver vi en forretningsorden?
Hvordan sikrer vi et godt samarbejde i bestyrelsen?
Hvordan sikrer vi, at der sker udvikling i foreningens arbejde?
Hvordan med økonomi, har jeg et personligt økonomisk ansvar?
Ansættelse af lønnet personale

RÅDGIVNING TILPASSET JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)
Rådgivningen kan f.eks. tage udgangspunkt i følgende emner
Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?
Hvor finder vi potentielle frivillige?
Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?
Hvordan sikrer vi god introduktion, fastholdelse og god afsked med de frivillige?
Hvordan sikrer vi en god kommunikation?
Hvordan udvikler vi klare visioner, mål og handleplaner?
Skal vi have en frivilligpolitik?
Hvordan fordeler vi ansvar og opgaver?
Hvordan skal vi organisere de frivillige?
Hvordan motiverer vi de frivillige?
Hvordan håndterer vi konflikter?

BOOK ET INSPIRATIONSMØDE

Kontakt vores foreningskonsulent på forening@frivilligcenter-odense.dk eller 21160251.