Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Netværk

Frivilligcenter Odense hjælper med at skabe netværk mellem foreninger. Netværkene fungerer som forums, hvor det er muligt for foreninger at inspirere hinanden, supplere hinanden, dele ressourcer, få ny viden og sammen stå stærkere.

Kontakt os endelig, hvis du har en idé til et nyt netværk, har spørgsmål til de eksisterende netværk eller hvis du ønsker at blive en del af et netværk.

Aktuelle netværk: 

  • Verdensmålsnetværk
  • Netværk for psykisk sårbare
  • Integrationsnetværk
  • Patientforeningsnetværk
  • Netværk for børne- og ungdomsforeninger