Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Organisering

Organisering og ledelse af frivillige

At skabe et velfungerende miljø i foreningen kræver en god organisering og en klar fordeling af ansvar, opgaver og forventninger.

Hos Frivilligcenter Odense kan I blandt andet få vejledning til:

  • Hvilke opgaver frivillige kan løse
  • Hvilke krav, der kan stilles til frivillige
  • Hvordan foreningen sikrer en god introduktion og en god afsked med frivillige
  • Hvordan de frivillige organiseres, og hvordan ansvar og opgaver fordeles
  • Hvordan de frivillige motiveres
  • Hvordan konflikter i foreningen håndteres