Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Organisering

ORGANISERING OG LEDELSE AF FRIVILLIGE

At skabe et velfungerende frivilligmiljø i foreningen kræver en god organisering og en veldefineret fordeling af ansvar, opgaver og forventninger. Som forening er det vigtigt at være opmærksom på organisationens struktur, løbende forventningsafstemning og en god intern kommunikation.

RÅDGIVNING TILPASSET JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)
Rådgivningen kunne tage udgangspunkt i følgende emner
Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?
Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?
Hvordan sikrer vi god introduktion, fastholdelse og god afsked med frivillige?
Hvordan sikrer vi en god kommunikation?
Skal vi have en frivilligpolitik?
Hvordan fordeler vi ansvar og opgaver?
Hvordan skal vi organisere de frivillige?
Hvordan motiverer vi de frivillige?
Hvordan håndterer vi konflikter?

BOOK EN FORENINGSSCREENING

Få et overblik over din forenings aktuelle situation – styrker og udviklingsområder.
Bestil en foreningsscreening her