Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Rekruttering

REKRUTTERING

Har din forening brug for flere frivillige, medlemmer eller brugere?
Hvad er det for en situation, der gør, at vi søger frivillige nu og hvilke opgaver eller jobs er det, vi søger frivillige til? Efter disse overvejelser kan man gå i gang med at beskrive frivilligjobbet/opgaven mere udførligt og beskrive forventninger til de/den frivillige samt vælge en strategi/handlingsplan til at kapre nye frivillige til organisationen.
Det er vigtigt at finde de rigtige frivillige til de forskellige opgaver. Det er også vigtigt, at de frivillige i jeres forening har en god oplevelse med at være frivillig. Fokus på rekruttering, introduktion, frivilligpleje og udvikling, fordeling af ansvar og arbejdsopgaver, organisationens struktur, klare forventningsafstemninger og kommunikationen internt i foreningen skaber velfungerende frivilliggrupper.
Frivilligcenter Odense formidler frivilligjob og kan hjælpe med at lægge en strategi for rekruttering.

FRIVILLIGJOB.DK
Hvis du mangler frivillige har du mulighed for at søge efter dem online, i den landsdækkende portal for frivilligt arbejde; www.frivilligjob.dk. Vi anbefaler at foreninger lægger deres jobs ind her.
Som forening kan du oprette gratis frivilligjob-annoncer på www.frivilligjob.dk

Kontakt os, hvis du har brug for hjælp til at oprette et frivilligjob opslag.

RÅDGIVNING TILPASSET JERES BEHOV (MØDER, OPLÆG, WORKSHOP)
Få vejledning ift. hvordan i rekrutterer og fastholder frivillige!
Hvilke opgaver kan frivillige løse i vores forening?
Hvor finder vi potentielle frivillige?
Hvilke krav kan vi stille til vores frivillige?
Hvordan sikrer vi god introduktion, fastholdelse og den gode afsked?
Hvordan sikrer vi en god kommunikation/forventningsafstemning?
Skal vi have en frivilligpolitik?
Hvordan fordeler vi ansvar og opgaver?
Hvordan skal vi organisere de frivillige?
Hvordan motiverer vi de frivillige?
Hvordan håndterer vi konflikter?

BOOK ET INSPIRATIONSMØDE

Kontakt vores foreningskonsulent på forening@frivilligcenter-odense.dk eller 21160251.