Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Samarbejde

Samarbejde på tværs af foreninger, kommune og erhvervsliv

Samarbejde på tværs af foreninger, virksomheder og kommunale aktører kan være med til at skabe nye muligheder, og ikke mindst bedre tilbud, til borgerne. Gennem samarbejde kan der skabes større sammenhængskraft mellem alle de aktiviteter, indsatser og tilbud, der foregår i byen. Samarbejde på tværs kan desuden være med til at synliggøre foreningen – både overfor nye, potentielle frivillige og nye, potentielle brugere, og der kan gennem samarbejde tilføjes nye kompetencer og ny viden til foreningen.

Hos Frivilligcenter Odense kan I blandt andet få vejledning til:

  • Hvordan I får kontakt til nye samarbejdspartnere
  • Kortlægning af jeres nuværende netværk
  • Hvad I kan tilbyde samarbejdspartnere
  • Hvad I vil opnå ved samarbejdet
  • Hvordan I organiserer samarbejdet
  • Om der skal formuleres en formel partnerskabsaftale
  • Hvordan I evaluerer samarbejdet?