Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Frivilligbørs 2023

Tak for en fantastisk Frivilligbørs '23

PÅ GENSYN TIL FRIVILLIGBØRS '24 - 15. MAJ 2024

Frivilligbørs '23 blev afholdt d. 17. maj 2023 hos Danske Bank

39 aktører deltog (foreninger, virksomheder og offentlige aktører) og 118 nye samarbejdsaftaler blev indgået

Se Børskataloget (Ressourcebanken) her
Se deltagerlisten her
Se billeder fra dagen på vores Facebookside

Se de indgåede aftaler til Frivilligbørs '23

Aktør 1 Aktør 2 Beskrivelse af børsaftalen
41 Tubanu 43 – SKRIV Opbyggelse af samarbejde.
27 – Foreningen for ukrainere i Odense 23 – Røde Kors Café i byen for ukrainere.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 2 – LEV Odense Gensidig kontakt om, hvad vi begge står for og hvordan vi kan bruge hinanden sammen. Deltage i hinandens bestyrelsesmøde.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 25 – Studenterhus Odense Unge hjerner fra Hjerneskadeforeningen skal indgå samarbejde med Studenterhuset.
10 – OUH 15 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Deltagelse på OUHs netværksmøder for frivillighed.
3 – Center for Mental Sundhed 33 – Baba, Fonden for Socialt Ansvar Vi aftaler, at mødes til en kaffeaftale, for at snakke om, hvordan Baba kan bruge CMS til oplæg og hvordan CMS kan henvise fædre til Baba.
4 – Social Sundhed Odense 32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) Vi indgår en aftale om et kommunikationssamarbejde i form af oplæg og udbredelse af hinandens foreninger/organisationer.
24 – H. C. Andersen Festivals 7 – Læger Uden Grænser Odense Udveksling af frivilligkraft til diverse events.
34 – Foreningen Klosterbakken 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Torsdags café (hjælp til CV og opkald til myndigheder, m.m.).
43 – SKRIV 37 – Ventilen Odense Samarbejde på tværs af målgrupper.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 10 – OUH Hvordan kan vi gøre OUH til en god og tryg oplevelse for vores medlemmer?
21 – Foreningen Bronx 22 – Red Barnet Ungdom Fyn lokalforening Red barnet Ungdom har brug for et sted at afholde frivillig komsammen. Bronx har lokalerne.
32 – Center for Forksning Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 9 – Ældre Sagen Odense Vi kontakter Margit mhp på aftale om oplæg og flyers.
1 – Danske Bank 12 – Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening Initiativer til indsamling m.m.
34 – Foreningen Klosterbakken 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Legoland tur d. 12/8 til 2-3 familier.
12 – Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening 38 – EY Mulig hjælp med indsamling.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 13 – Børns Voksenvenner Børn af pårørende kunne have brug for voksenven.
1 – Danske Bank 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Kompetencer og hænder til støtte for Ukraine.
7 – Læger Uden Grænser Odense 3 – Center for Mental Sundhed Samarbejde om et arrangement omkring mental sundhed. På dansk og globalt plan.

Derudover repræsentation til hinandens arrangementer.

21 – Foreningen Bronx 37 – Ventilen Odense Ventilen kommer på besøg i Bronx, så de kan henvise brugere der til.
24 – H. C. Andersen Festivals 20 – HOME-START Odense Synlighed i uge 34 og social bæredygtighed omkring frivillige.
2 – LEV Odense 4 – Social Sundhed Odense Møde op på et bestyrelsesmøde hos hinanden inden for det næste år.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 3 – Center for Mental Sundhed Hvad kan vi bruge jer til?
32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 28 – Samtaleboblen – Studiecoach Samarbejder og målgruppen, vi henviser til og synliggør hinanden.
22 – Red Barnet Ungdom Fyn lokalforening 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Samarbejde vedr. ukrainske børn, som har det svært.
16 – Heartfulness meditation 41 – Tubanu Information om heartfulness meditation om prøve meditation.
20 – HOME-START Odense 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Henvise ukrainske familie til HOME START.
20 – HOME-START Odense 15 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Samarbejde om lokalebrug.
7 – Læger Uden Grænser Odense 8 – Dansk Hæmokromatose Forening Hæmokromatose foreningen sender MSF materialer om deres arbejde, hvorefter MSF undersøger deres organisations arbejde inden for dette område.
38 – EY 29 – Den Frie Rådgivning Faglig rådgivning og oplæg.
4 – Social Sundhed Odense 12 – Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening Videre samarbejde omkring ulighed i sundhed med henblik på afholdelse af oplæg og eventuel lokaleleje.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 24 – H. C. Andersen Festivals Hvordan kan hjerneskadede deltage i HCA.
1 – Danske Bank 31 – F for Frivillig Understøtte foreningen F for Frivillig.
21 – Foreningen Bronx 26 – Lambda Mødes til sparring om frivillige og drift.
10 – OUH 42 – Meta Odense Data Center Samarbejde om juledonation til indlagte juleaften.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) Samarbejdsaftale.
27 – Foreningen for ukrainere i Odense 25 – Studenterhus Odense Lokaler til koncerter, karaoke og m.m.
27 – Foreningen for ukrainere i Odense 31 – F for Frivillig Plads i F for Frivilligs magasin.
21 – Foreningen Bronx 10 – OUH OUH skal kende til Bronx, så der kan henvises dertil.
1 – Danske Bank 34 – Foreningen Klosterbakken Lave mad til Legoland.
3 – Center for Mental Sundhed 43 – SKRIV Vidensudveksling og projekt.
32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 12 – Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening Mette går ind og taler med Vivi i kræftrådgivningen.
7 – Læger Uden Grænser Odense 16 – Heartfulness meditation Etablering af tværfagligt event omkring heartfulness meditation og den bagvedliggende empiri sammen med en MSF læges fremlæggelse om egne oplevelser og især stress som relatere til heartfulness.
Også inklusiv prøve på heartfulness meditation.
32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 29 – Den Frie Rådgivning Vi tager et yderligere møde om et muligt samarbejde
20 – HOME-START Odense 41 – Tubanu Gensidig oplæg v. arrangementer.
27 – Foreningen for ukrainere i Odense 24 – H. C. Andersen Festivals Frivillige til opgaver.
21 – Foreningen Bronx 4 – Social Sundhed Odense Social Sundhed holder oplæg for Bronxs frivillige, så de kan henvise til Social Sundhed.
1 – Danske Bank 23 – Røde Kors Undervisning.
26 – Lambda 15 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Synlighed i forhold til hinanden. Sparring om dialogen.
3 – Center for Mental Sundhed 16 – Heartfulness meditation Heartfulness meditation tilbyder en introduktion og information af heartfulness meditation til rådgiverne i CMS.
44 – UCL 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Videreformidle vores kontakt til nykommende ukrainske studerende.
21 – Foreningen Bronx 7 – Læger Uden Grænser Odense Bronx lægger lokaler til foredrag.
32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 31 – F for Frivillig Aftale om reklame i vores nyhedsbrev om frivillighed, og vi finder frivillige til en artikel. Mette skriver til Stina.
24 – H. C. Andersen Festivals 12 – Kræftens Bekæmpelse Odense Lokalforening Støtte hinanden i frivillighed.
1 – Danske Bank 21 – Foreningen Bronx Administration.
38 – EY 41 – Tubanu Netværk.
1 – Danske Bank 7 – Læger Uden Grænser Odense Samarbejde om forskellige aktiviteter.
26 – Lambda 3 – Center for Mental Sundhed Ungetilbudsnetværk – opfølgning om sparring og muligheder.
20 – Studenterhus Odense 29 – Den Frie Rådgivning Samarbejde om events.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 15 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Hvad kan vi bruge hinanden til?
7 – Læger Uden Grænser Odense 23 – Røde Kors Samarbejde på forskellig vis relateret til foredrag og events.
10 – OUH 43 – SKRIV Samarbejde om skriveværksted for unge sygdomsramte og evt. fondsansøgning til pilotprojekt med evt. forskning på området.
27 – Foreningen for ukrainere i Odense 21 – Foreningen Bronx Videreformidle info om Bronx til vores medlemmer.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 28 – Samtaleboblen – Studiecoach Hvordan kan vi samarbejde?
4 – Social Sundhed Odense 37 – Ventilen Odense Mulighed for gensidig oplæg og skabe synlighed for hinandens målgrupper.
25 – Studenterhus Odense 7 – Læger Uden Grænser Odense Samarbejde om events og foreningsfrivillige.
21 – Foreningen Bronx 16 – Heartfulness meditation Kaffeaftale med henblik på at lave meditation i Bronx.
3 – Center for Mental Sundhed 32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) Arranger et møde og aftale nærmere fx omkring arrangementer
24 – H. C. Andersen Festivals 21 – Foreningen Bronx Synlighed hør om. Lær af hinanden.
21 – Foreningen Bronx 3 – Center for Mental Sundhed Bronx går med til march mod ensomhed.
26 – Lambda 20 – HOME-START Odense Oplæg hos Lambda, evt. foldere.
1 – Danske Bank 3 – Center for Mental Sundhed March mod ensomhed.
10 – OUH 41 – Tubanu Facilitering af netværk med psykiatrien.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 4 – Social Sundhed Odense Samarbejdsmøde med viden om hinandens arbejde.
2 – LEV Odense 20 – HOME-START Odense Vi har genbekræftet vores aftale fra sidst, som handler om, at vi kontakter hinanden.
7 – Læger Uden Grænser Odense 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Arrangement vedr. Ukraine og Ukrainetog og generelt om sundhed i DK.
21 – Foreningen Bronx 41 – Tubanu Bronx invitere på kaffe, så kendskabet kan øges.
4 – Social Sundhed Odense 20 – HOME-START Odense Videre dialog om lokalefællesskab.
37 – Ventilen Odense 40 – Fighting Game Community Fyn Spille kampspil med unge i vores tilbud til en vagt.
40 – Fighting Game Community Fyn 27 – Foreningen for ukrainere i Odense Tale/skriv sammen omkring hjemmeside.
25 – Studenterhus Odense 16 – Heartfulness meditation Både foreningsarrangement for gruppen og åbent arrangement i Studenterhuset.
32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 41 – Tubanu Mette sender info om Forsa-P mht på oplæg til en café både hos os og jer.
26 – Lambda 32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) Møde om muligheder for samarbejde og synliggørelse.
14 – Hjerneskadeforeningen Fyn 21 – Foreningen Bronx Invitation om at øge samarbejde?
32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) 37 – Ventilen Odense Mette kontakter mhp café eller møde.
1 – Danske Bank 24 – H. C. Andersen Festivals Frivillige til festival-ugen.
21 – Foreningen Bronx 30 – Timer om Ugen Bronx invitere på kaffe for at øge kendskabet begge veje.
41 – Tubanu 37 – Ventilen Odense Samarbejde om at sprede budskab og foreningerne. Undersøge mulighed for oplæg.
27 – Foreningen for ukrainere i Odense 29 – Den Frie Rådgivning Vi kan henvise til DFR og de kan kontakte os hvis de har behov for hjælp.
1 – Danske Bank 25 – Studenterhus Odense Samarbejde om Danske Banks frivilligtimer.
3 – Center for Mental Sundhed 37 – Ventilen Odense Merchandise til arrangement.
4 – Social Sundhed Odense 28 – Samtaleboblen – Studiecoach Kompetencer til frivillige og borgere hos Social Sundhed. Evt. oplæg.
26 – Lambda 43 – SKRIV Møde om mulige projekter i fremtiden.
1 – Danske Bank 29 – Den Frie Rådgivning Økonomisk rådgivning.
4 – Social Sundhed Odense 25 – Studenterhus Odense Lån af lokaler.
44 – UCL 29 – Den Frie Rådgivning UCL vil undersøge muligheden for at kunne tilbyde supervision til frivillige/ansatte.
21 – Foreningen Bronx 2 – LEV Inviterer hinanden til bestyrelsesmøde. Bronx har mange brugere med udviklingsforstyrrelser.
21 – Foreningen Bronx 28 – Samtaleboblen – Studiecoach Sparringmøde om vores fællesmålgrupper. Hvordan kan Bronx bruges til at skabe fællesskaber?
21 – Foreningen Bronx 25 – Studenterhus Odense Rundvisning i Studenterhuset for Bronx-frivillige og herved lære mere om Frivillighed.
21 – Foreningen Bronx 9 – Ældresagen Bronx ønsker at hjælpe Ældresagen med at udbrede viden om, især, deres Bisidder-rådgivning. Derfor inviterer Bronx Margit til Kaffe, så vi kan snakke nærmere om, hvordan de kan bruge vores (Bronx’) lokaler.
21 – Foreningen Bronx 11 – Odense Fortællekreds Bronx har nogle fantastiske rammer, der indbyder til historie/fortælling. Derfor skal vi mødes og finde nærmere ud af, hvordan og hvorledes.
13 – Børns Voksenvenner 31 – F for Frivillig Børns Voksenvenner ønsker/tilbydes en plads i F for Frivilligheds digitale magasin.
30 – 2 Timer om Ugen 16 – Heartfulness meditation Heartfulness Meditation tilbyder information om Heartfulness Meditation og en prøve. Kontakt Steen på: (tlf redigeret bort i online oversigt)
44 – UCL 25 – Studenterhus Odense Samarbejde om semesterstart / Studiestart.
21 – Foreningen Bronx 33 – Baba, Fonden for Socialt Ansvar Bronx inviterer Baba på kaffemøde – hvordan kan vi bruge hinanden?
30 – 2 Timer om Ugen 33 – Baba, Fonden for Socialt Ansvar Samarbejde om at synliggøre hinanden. Baba inviterer til at komme og fortælle om deres arbejde på et møde.
21 – Foreningen Bronx 32 – Center for Forsknings Sammen med Patienter og Pårørende (ForSa-P) Samarbejde om at udbrede kendskabet til vores arbejde.
21 – Foreningen Bronx 37 – Ventilen Odense Bronx arbejder for inkluderende fællesskaber. Hvordan bruger vi hinanden?
21 – Foreningen Bronx 20 – HOME-START Odense Bronx inviterer HOME-START på kaffe og rundvisning, så de kan se de mange muligheder for organisationer og familier.
11 – Odense Fortællekreds 34 – Foreningen Klosterbakken Odense Fortællekreds tilbyder at fortælle historier ved deres “Onsdagstræf” i kirken.
30 – 2 Timer om Ugen 34 – Foreningen Klosterbakken 2 Timer om Ugen finder 3 familier til Klosterbakkens tur til Legoland d. 12. august.
23 – Røde Kors 34 – Foreningen Klosterbakken Røde Kors finder 3 familier til Klosterbakkens tur til Legoland den 12. august.
37 – Ventilen Odense 44 – UCL UCL kan præsentere Ventilen i forbindelse med studiestart. UCL/tutorer taler med Ventilen om en kreativ løsning.
21 – Foreningen Bronx 40 – Fighting Game Community FGC mangler lokaler, hvor de kan mødes og spille sammen.
21 – Foreningen Bronx 31 – F for Frivillig Bronx inviterer Stina på besøg, så Bronx kan fortælle om stedet og vores frivillige.
29 – Den Frie Rådgivning 34 – Foreningen Klosterbakken Den Frie rådgivning finder 5 økonomisk trængte børnefamilier, der tilbydes en “Hjælpepakke” fra Foreningen Klosterbakken.
44 – UCL  33 – Baba, Fonden for Socialt Ansvar UCL inviterer Baba til Temadagen for frivilligt socialt arbejde den 10. november 2023. Baba ønsker studerende, der kan fortælle om helbred, familie, idræt etc.
4 – Social Sundhed Odense 30 – 2 Timer om Ugen Tekst afventer