Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Frivilligbørs’19

 Tak for en fantastisk Frivilligbørs
15. maj 2019 i Borgernes Hus

42 aktører fra frivillige foreninger, kommunale institutioner og virksomheder
indgik 100 aftaler om nye samarbejder til fælles gavn

Hent børskataloget her
Hent aftalekataloget her

Se video fra Frivilligbørs ’19 her (Instafilm)

FRIVILLIGBØRS ’19 understøtter verdensmål 17, Partnerskaber for handling

I en dansk kontekst handler verdensmål 17 at realisere verdensmålene gennem samarbejde og partnerskaber mellem borgere, offentlige myndigheder, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Dette med fokus på at samarbejde lokalt, nationalt og globalt og på tværs af siloer. Partnerskaber kan fx være offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber eller partnerskaber hvor endnu flere aktører samarbejder.

Hos Frivilligcenter Odense er brobygning en helt central opgave. Brobygningen sker på tværs af både foreningsliv/civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige – til glæde og gavn for de socialt udsatte. Dette brobyggende arbejde, mener vi giver os en gunstig position, når det handler om at samles om en bæredygtig udvikling. Derfor understøtter Frivilligbørs ’19 verdensmål 17.