Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Frivilligbørs

Frivilligcentret arrangerer i foråret 2019 en Frivilligbørs.
Mere information følger snarest.

Hvad er en Frivilligbørs?
En Frivilligbørs er en møde- og markedsplads, hvor lokale aktører fra foreninger, virksomheder og offentlige organisationer – i løbet af et par timer – mødes for at skabe nye samarbejder og udveksle ressourcer. Undtaget er penge.

Forinden har alle Frivilligbørsens deltagere formuleret, hvad de hver især kan tilbyde, og hvad de efterspørger i et ’børskatalog’, og alle har haft mulighed for at orientere sig i de øvrige deltageres tilbud og ønsker.

Hvorfor en Frivilligbørs?
En Frivilligbørs skal bane vejen for, at repræsentanter fra lokale foreninger, virksomheder og offentlige institutioner kan mødes og hjælpe hinanden.

Udbytte for foreninger og frivillige organisationer
Foreninger og frivillige organisationer kan få nye kontakter, der kan hjælpe med at opfylde deres mål. Som forening kan man fx få helt praktisk hjælp, men også ny viden og kompetencer. På den måde kan man skabe bedre muligheder og tilbud til de målgrupper, foreningen arbejder for. Endelig kan Frivilligbørsen også give en anden form for indtægt end penge til foreningen.

Udbytte for kommuner og offentlige institutioner
Kommuner og offentlige institutioner kan samarbejde med virksomhederne og de frivillige foreninger om at give kommunernes borgere nogle bedre tilbud. Ydermere kan samarbejdet med de frivillige foreninger bidrage til at skabe et overblik over de lokale frivillige foreningers aktiviteter og skabe øget fællesskab i lokalsamfundet og udvikle borgernes livskvalitet.

Udbytte for virksomheder
En Frivilligbørs giver virksomheder mulighed for at konkretisere deres strategi for samfundsansvar og udføre den i praksis. Samtidig får virksomhedens medarbejdere en bedre forståelse for og mulighed for at tage del i virksomhedernes lokale samfundsengagement. Virksomhederne kan også styrke deres image i lokalsamfundet, ligesom det at deltage i en Frivilligbørs kan resultere i nye strategiske samarbejder eller partnerskaber.

Kilde: www.frivillighed.dk

Et par inspirationsvideoer fra Ikast-Brande og Hillerød, som tidligere har afholdt Frivilligbørs.