Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Børskatalog – Frivilligbørs ’19

Børskataloget (online version) opdateres løbende frem til d. 15. maj

– endelig udgave udsendes til alle deltagere pr. mail d. 13. maj

Aktør Tilbyder… Ønsker sig…
Odense Filmværksted Samarbejde med fokus på filmproduktion, filmfortælling, filmvisninger. På Odense Filmværksted arbejder vi med talentudvikling af upcoming filmskabere. Vi er altid interesseret i nye samarbejder, der kan løfte vores talenter og de kulturelle tilbud i Odense. Samarbejde med fokus på filmproduktion, filmfortælling, filmvisninger.
Foreningen Respect Brug af lokaler til små konferencer. Pallehaver til foreningens medlemmer. Flere frivillige, generelle fællesskaber iht. fundraising.
Dansk Flygtningehjælp Viden om flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund. Erfaring med at matche frivillig og flygtninge i meningsfyldte aktiviteter, erfaring med involvering af civilsamfundet. Oplevelser for flygtninge og frivillige, nye samarbejder og aktiviteter.
Mellemfolkeligt Samvirke i Odense Vores debatcafé Kafé Kloden tilbyder bæredygtig mad og foredrag om Verdensmålene. Vi arbejder på at tilbyde foredrag og debatteater om Verdensmålene. Frivillige til at hjælpe med debatskabende events om Verdensmålene.
Odensekalenderen Oplæg om Odensekalenderen. Sparring på idéer og koncepter.
Tegne workshops.
Netværk – både socialt og professionelt.
At kunne teste materiale.
Offerrådgivning Fyn Mulighed for at samarbejde omkring voldsramte, banderelationer og/eller andre grupper, der føler sig som et offer, og har brug for en anonym samtale. Bredt samarbejde med andre, der arbejder med ofre.
Café Paraplyen Retshjælp, gældsrådgivning.
Tørdokken – selvhjælpsgruppe for tørlagte alkoholikere. Pårørendegruppe, strikke-, læse-, krea- og gågruppe mv.
Kendskab til hinandens platform og målgrupper. Råd/hjælp til målrettet stillingsopslag. Info om nyeste frivilligforskning eller andet opkvalificerende viden til vores frivillige. Evt. en foredragsholder som kan holde oplæg til et af vores frivilligmøder.
Viden om hvordan vi får tiltrukket flere “udsatte” unge mennesker ind i caféen.
Kvindelig Bevægelse Mod Ensomhed Partnerskaber. Arrangementer med etnisk mad og hygge.
Information om KBME og om hvordan udlændinge kan bidrage i det danske samfund via frivilligt arbejde.
Hjælp til integration.
Frivillige til at hygge med børn.
Stort lokale.
Gode oplevelser til foreningsmedlemmer.
Ønsker at blive inviteret på besøg til kaffe, hygge og information i en dansk forening, institution eller virksomhed.
Skaffe nye frivillige.
Gevinster til vindere (vægttabhold, til forskellige konkurrencer).
Fordrag om sundhed og ernæring/livsstil og sundhed.
Frivillig zumba/danseinstruktør.
Frivillig livredder (kvinde).
Rådgivinings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Rådgivning om demens.
Oplæg om “Livet med demens” af mennesker med demens.
Viden om rekruttering af frivillige.
Samarbejde om aktiviteter og events.
Rådgivning om PR-strategi.
Undervisning i førstehjælp.
Samarbejde om nye aktiviteter og events.
Prøvetimer af nye aktiviteter.
Frivillige indenfor spejder/friluftsliv.
H.C. Andersens Festivals Til Frivillige:
Et unikt, trygt og meningsgivende frivilligfællesskab. Arrangementer, events og fribilletter til oplevelser i løbet af året.
Et indblik i maskinrummet bag en af DK’s største kulturfestivaller.
At du får muligheden for at gøre en forskel for dig selv og for Odense.Til Foreninger/virksomheder:
Sparring og rådgivning om frivillige – hvad fungerer for os?
Oplæg til CSR-strategi for virksomheder/foreninger: mulighed for at en gruppe hos jer arbejder frivilligt til fordel og gavn for begge.
Samarbejde om events og arrangementer.
Inspiration til sociale arrangementer i frivillighedens tegn.
Oplæg om H.C. Andersen Festivals arbejde, og betydningen af en kulturfestival for samfundet.
Muligheden for at gøre en forskel for Odense og for jeres virksomhed.
Netværk og fællesskab.
Frivillige til H.C. Andersens Festivals i uge 34.
Samarbejde om arrangementer og events i løbet af året til de frivillige på H.C. Andersen Festivals.
Sparring og samarbejde om rekruttering af frivillige f.eks. deling af rekrutteringsoplæg m.m. på interne fora.
Samarbejde med foreninger om at inddrage jer i festivalens arbejde.
Kurser/foredrag om relevante emner.
Frist os gerne, vi er åbne for forslag.
Recovery Bulls Odense Samarbejde til fælles arrangementer Netværk og samarbejde om fælles arrangementer.
Scandic Odense Fællesspisningarrangement, faciliteter til møder, kurser og events – vi er max åbne over for nye vinkler på et gensidigt givende samarbejde (mulighederne kan være enorme)! Evt. oplæg omkring sundhed.
Evt. musik-indslag til “pauser.” Inspiration til hverdagen – hvordan kan vi hjælpe hinanden?
Samtaleboblen Holde oplæg i coaching og andre temaer ex. stress og robusthed. Sparring med ledere, drift og udvikling/brainstorming. Coaching i begrænset omfang. Foreninger, der arbejder med unge på ungdoms og erhvervsuddannelserne og som er interesseret i at hjælpe os med eksponering.
Foreninger der har erfaring med samarbejde med Odense Kommune og partnerskaber.
Erfaring med at være selvejende institution.
Dialoghåndtering af frivillige generelt, med fokus på at tage vedvarende ansvar.
Hvor finder vi gode fundraisere? Ledernetværk, hvordan og hvor?
Bisidder Odense 6 dygtige bisiddere med stor grad af empati, mangfoldige kompetencer og baggrunde. Vi tilbyder bisidning ved møder – d.v.s. at vi tager med borgere til alle mulige møder, hvis denne ikke har andre i sit netværk at trække på. Vi er med for at lytte og støtte. Vi følger borgeren i sin møderække, så længe eller når, der er behov herfor. Borgere, der har behov for en bisidder. Idéer og hjælp til synliggørelse. Samarbejder, evt. netværksdannelser.
Odense Kommune Iværksætteri og SØV
Hjælp til de første spæde skridt mod at blive selvstændig og social iværksætter, eller til at føre din virksomheds SØV-politik ud i livet.
Samarbejde om arrangementer, foredrag, kurser og aktiviteter.
Iværksætterservice holder til i Stjerneskibet, som i visse tilfælde kan bruges som mødested, når der er inkluderet en vis del af iværksættere.
Samarbejde med virksomheder og frivillige foreninger for at kunne styrke de enkelte til at skabe SØV.
Få et overblik over de lokale frivillige foreningers og SØV’eres aktiviteter
Headspace Vi tilbyder samtaler til, og sparring/rådgivning om, børn og unge mellem 12-25 år. Vi vil desuden gerne komme ud og holde oplæg om Headspace og vores tilbud. Vi ønsker netværk med andre ungetilbud på Fyn, faglige oplæg til opkvalificering af vores frivillige, og lokaler vi kan låne til kurser, sociale arrangementer osv.
Sct. Nicolai Tjenesten Sct. Nicolai Tjenesten er Danmarks ældste anonyme telefontjeneste med frivillige over hele landet. Vi søger adgang til at søge om flere frivillige/ frivillig portaler
Home-Start Oplæg á 15-45 minutters varighed om betydningen af generationsmøder i arbejdet med pressede børnefamilier og ensomme ældre. Oplægget kan afholdes i virksomhedens lokaler eller gennem samarbejde med Home-Start og Storms Pakhus.
Oplæg/workshop á 15-45 minutters varighed om Home-Starts arbejde med De 17 Verdensmål. Inspiration til hvordan I selv kommer i gang. Oplægget kan afholdes i virksomhedens lokaler eller gennem samarbejde med Home-Start og Storms Pakhus.
CSR samarbejde som styrker virksomheders sociale image.
Partnerskaber om De 17 Verdensmål.
At du kan blive en del af et frivilligt meningsfuldt fællesskab.
Synlighed om at virksomheden støtter Home-Start.
Udover at støtte småbørnsfamilier drifter frivillige en butik i Storms Pakhus med genbrugstøj og upcyclet ting.
Vi har brug for:
Materialer til butikken (symaskine, strygemærker, stofrester, tråd m.m).
Tryk af PR materiale til rekruttering af frivillig. It udstyr. Sparring og viden om CSR samarbejde fx. sponsorer til husleje.vSynlighed: Rollup i kantinen, artikel i medarbejderbladet eller nyhedsbrevet.
Samarbejde om events.
Oplevelser, foredrag eller mad til frivillig pleje.
Støtte til produktudvikling og markedsføring af bæredygtige madpakkeposer.
Verdensmåludvalget i Odense Facilitering og netværk Ildsjæle og verdensmål-aktører
Udviklingshæmmedes Landsforbund Foredrag om f.eks. alkohol og misbrug, IT og førstehjælp. Seniorkursus, førstehjælp, IT
Kultur- og aktivitetshuset Bolbro Cafe, fællesskab for frivillige såvel enkeltpersoner som grupper/foreninger Viden om socialøkonomisk virksomhed
Team U-frivillig Frivillighed ved arrangementer i Odense og organisationsdialog Nysgerrighed
Børn, unge og sorg
Røde Kors Samarbejder, fælles arrangementer, sparring – vi arbejder med brede sociale indsatser. Frivillige, fællesskaber og samarbejder.
Red Barnet Lejre, klubber mv. Hjælp til økonomi
Røde Kors – Samværdighed Vi er en nyopstartet besøgstjeneste indenfor psykisk sårbarhed. Vi kaster ikke bare vores frivillige ud i arbejdet med psykisk sårbarhed, men tilbyder at ruste dem og give dem den rette balast. Kontakter, sparring og netværk indenfor arbejdet med psykisk sårbarhed
Center for Civilsamfund Vi vejleder i kommunale puljer, laver matchmaking mellem sektorer og frivillighedstyper og guider der til samarbejdspartnere i Odense Kommune
At Danse Med Livet Samarbejde om stress, angst og depressionsramte – mentalt udfordrede.
Pause til stressramte/mentalt udfordrede i et kreativt fællesskab. Kolonihave, Elmelund, atelier, fællesspisning, terapeutisk fri dans.
Samarbejde om film – evt. filmworkshop. Tegneworkshop. Oplæg.
Generelt samarbejde med foreninger, om hvordan vi bedst når vores brugere og imødekommer deres behov. Udveksling, partnerskaber mm.
Evt. konkret hjælp til kolonihave Elmelund.
Værktøj!
Blitek Social At rådgive, sparre og samskabe i forhold til at få den mental udfordrede borger ind i fællesskabet og ud på arbejdsmarked. Foredrag og workshops. Frivillige organisationer, som vil indgå i kreative netværk og være med til at løfte den opgave, det er at samskabe og tænke nye tanker i forhold til at hjælpe den mental udfordrede borger ind i fællesskabet og ud på arbejdsmarkedet.
Teater Momentum Vi kan tilbyde skræddersyede arrangementer i forbindelse med forestillingerne og et vildtvoksende miljø af kunst, kultur og sammenhold. Engagement! Mennesker der vil være med til at definere nu- og fremtidens teater og kulturhus. Vi har masser af opgaver og udfordringer, vi slet ikke har tænkt på endnu. Vi tror på fællesskabet, og at jo flere hjerner der tænker på at skabe det fedeste sted, jo bedre oplevelser kan vi skabe for odenseanerne.
Foreningen Af Kroniske Smertepatienter (FAKS) Åbenhed og forståelse om det at leve med kroniske smerter. Sociale tiltag f.eks. relevante foredrag.
Åbent Sind Følgeven, støtte, fællesskab og sparring Lokaler, gerne i form af små samtalerum til terapi og mentor samtaler
Peer to Peer Odense Vi tilbyder mennesker med psykisk sårbarhed netværk og mødesteder. De frivillige er dygtige sparringspartner for andre, både brugere og fagpersoner.
Vi kommer gerne ud og fortæller om vores mange aktiviteter.
Pt mangler vi et nyt mødested til vores netværkscafe, da cafeen på kulturmaskinen er lukket. Vi ønsker et sted med billig kaffe, som kan huse ca. 10 personer i bymidten. Gerne en offentlig cafe el.l.
Vi efterlyser også nogle at matche med vores mange frivillige. En Frivillig Peer kan i 6 måneder tilbyde sig som sparringspartner for en anden med psykisk sårbarhed, der ønsker at tage nye skridt i sit liv.
Vores tilbud om yoga og cirkeltræning sammen med andre, mangler deltagere.
KVINFO Mentornetværket Mentoringmetoder og værktøjer samt netværk Frivillige mentorer
Brugerhuset Hannesborg Kapacitet i form af lokaler
Stoppestedet Gennem de sidste 25 år har vi været et åbne anonymt værested for mennesker med psykisk sårbarhed/sygdom. Vi har stor viden og erfaring med målgruppen og med at involvere frivillige. Vi har udfordringer med at finde nok frivillig til at varetage opgaven i sinds landsdækkende telefonrådgivningen, og kunne godt brug input til hvordan vi kan blive bedre til det.
I vores værested har vi et stor ønske om at bruge frivillige på nye måder. Hvem ville være gode samarbejdspartnere for os, hvis vi drømmer om at få frivillig til at hjælpe med tilberedning af aftensmad?
Arkaden Food Market Gratis lokaler til julefrokoster, firmaarrangementer, personalemøder, større arrangementer, mm. Vi tilbyder mad fra alle verdenshjørner og gode priser i baren.
Tilbyder gratis events, som tirsdagsquiz, kahoot om onsdagen, banko torsdag, fredagsbar og livemusik fredag, lørdags-lounge og spil-søndag.
Derudover tilbyder vi mulighed for netværk og samarbejde.
Samarbejdspartnere og netværk
Frit Sind Oplæg omkring social angst, overdreven generthed og emner heromkring. Ledelsessparring og sparring på hvordan man opbygger en god frivilligkultur, supervision af frivillige. Lokaler til terapi. Drømmescenariet ville være et par små lokaler og et stort lokale kl 15-21, 1-2 dage om ugen.
Væksthuset Viden om arbejdsmarkedet, borgere som ønsker at arbejde frivilligt, men på skånsomme vilkår Samarbejdspartnere og frivillige organisationer, som ønsker at hjælpe/støtte udsatte borgere, således at de eventuelt kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.