Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Hvordan kan vi hjælpe?

På Frivilligcenter Odense vil vi gerne hjælpe jer med at komme i gang med corporate volunteering. Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om samarbejde mellem virksomheder og foreninger. For os handler det om at skabe gode rammer, så det frivillige sociale arbejde kan styrkes – til gavn og glæde for de sårbare og udsatte borgere i Odense.

I samarbejder der går på tværs af foreninger og virksomheder, er der meget forskellige sprog, arbejdsmetoder, forventninger og værdier. Vi hjælper med forberedelserne, forventningsafstemningerne og sikrer, at samarbejdet er meningsfuldt for alle involverede parter.

Ofte har foreninger få, eller ingen ansatte, hvorfor corporate volunteering kan synes uoverskueligt for foreningen. Når vi er med som samarbejdspartner reduceres koordineringsansvaret og tidsforbruget hos forening såvel som virksomhed. Samtidig er vi med til at kvalificere og kvalitetsstemple samarbejdet. Vi stræber efter, at det skal være nemt for foreninger og virksomheder at indgå samarbejde med hinanden.

I maj 2021 skrev Fyens Stiftstidende om vores arbejde med corporate volunteering. Læs artiklen her.