Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Hvordan kan vi hjælpe?

Frivilligcentret hjælper jer igang med corporate volunteering.
Vi ser det som en vigtig opgave at udbrede idéen om samarbejde mellem virksomheder og foreninger. For os handler det om at skabe gode rammer, så det frivillige sociale arbejde kan styrkes – til gavn og glæde for de sårbare og udsatte borgere i Odense.

Ved samarbejder der går på tværs af foreninger og virksomheder, er der meget forskellige sprog, arbejdsmetoder, forventninger og værdier. Vi hjælper med forberedelserne, forventningsafstemningerne og sikrer, at samarbejdet er meningsfuldt for alle involverede parter.

 

“Når vi er med som samarbejdspartner reduceres koordineringsansvaret og tidsforbruget hos forening såvel som virksomhed. Samtidig er vi med til at kvalificere og kvalitetsstemple samarbejdet. Vi stræber efter, at det skal være nemt for foreninger og virksomheder at indgå samarbejde med hinanden.”
Frivilligcenter Odense

Hos Frivilligcenter Odense er brobygning en helt central opgave. Brobygningen sker på tværs af både foreningsliv/civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige – til glæde og gavn for byens sårbare og udsatte borgere. Dette brobyggende arbejde mener vi, giver os en gunstig position, når det handler om at samles om en bæredygtig udvikling. Derfor er verdensmål 17: Partnerskaber for handling, ét af de verdensmål vi meget direkte er med til at understøtte.

Vi etablerer og understøtter partnerskaber for handling på tværs af sektorer, men i særlig grad på tværs af aktører indenfor én sektor – civilsamfundet. Dette sker bl.a. gennem vores målrettede arbejde med at etablere samarbejde og netværk foreningerne imellem. Dette så der kan udveksles og deles erfaringer, idéer og viden samt etableres fælles projekter og indsatser. På den måde kan foreningerne i fællesskab løfte i flok og bidrage til en bæredygtig udvikling.