Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Hvorfor CSR?

Corporate social responsibility (CSR) defineres som virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet. ”Virksomhedens samfundsansvar” er en dansk betegnelse for begrebet. Ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi, er grundstammen i CSR. Langt de fleste virksomheder, små som store, arbejder med CSR i en eller anden grad.

En måde, hvorpå virksomheder kan arbejde med CSR, er gennem corporate volunteering, som handler om, at medarbejdere arbejder frivilligt i arbejdstiden.

Erfaringer viser, at der er mange gevinster ved corporate volunteering – både for virksomheden, medarbejderne og foreningerne.

 • Det kan skabe synlighed.
 • Det kan styrke virksomhedens image, konkurrenceevne og indtjening.
 • Det kan være med til at tiltrække nye medarbejdere.
 • Det kan skabe større sammenhold og bedre trivsel i virksomheden.
 • Det kan bidrage til lokalt engagement og til, at virksomheden gør en forskel i byen.
 • Det kan bidrage til realisering af verdensmål – blandt andet verdensmål 17
 • Det kan åbne for nye fonds- og/puljemidler
 • Det bliver muligt at gøre en konkret forskel.
 • Det bliver muligt at bidrage frivilligt – selv i en travl hverdag, hvor mange ellers ikke har tid til dette.
 • Det kan opleves som et ekstra krydderi på arbejdslivet og medarbejderne bliver ofte gladere og mere motiverede, når de får mulighed for at bruge sig selv i nye, meningsfulde sammenhænge.
 • Der kan opstå positive relationer med kollegaer på tværs af jobfunktioner/afdelinger.
 • Det giver flere frivillige hænder.
 • Det kan bidrage til foreningens drift, når den får direkte adgang til medarbejdere fra erhvervslivet, der besidder attraktive, faglige kompetencer.
 • Undersøgelser viser, at mange af medarbejderne føler sig inspirerede til at lave mere frivilligt arbejde fremover. Det kan altså være en helt ny kanal til at rekruttere frivillige.
 • Det kan bidrage til realisering af verdensmål – blandt andet verdensmål 17