Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Hvorfor CSR?

Corporate social responsibility (CSR) defineres som virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfundet. På dansk kan en betegnelse være: ”Virksomhedens samfundsansvar”.
Ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi, er grundstammen i CSR. Langt de fleste virksomheder, små som store, arbejder med CSR i en eller anden grad.

En måde, hvorpå virksomheder kan arbejde med CSR, er gennem corporate volunteering, som handler om, at medarbejdere arbejder frivilligt i arbejdstiden.

Erfaringer viser, at der er mange gevinster ved corporate volunteering – både for virksomheden, medarbejderne og foreningerne.

Fordele for virksomheder

 • Det kan skabe synlighed.
 • Det kan styrke virksomhedens image, konkurrenceevne og indtjening.
 • Det kan være med til at tiltrække nye medarbejdere.
 • Det kan skabe større sammenhold og bedre trivsel i virksomheden.
 • Det kan bidrage til lokalt engagement og til, at virksomheden gør en forskel i byen.
 • Det kan bidrage til realisering af verdensmål – blandt andet verdensmål 17
 • Det kan åbne for nye fonds- og/puljemidler

Fordele for medarbejdere

 • Det bliver muligt at gøre en konkret forskel.
 • Det bliver muligt at bidrage frivilligt – selv i en travl hverdag, hvor mange ellers ikke har tid til dette.
 • Det kan opleves som et ekstra krydderi på arbejdslivet og medarbejderne bliver ofte gladere og mere motiverede, når de får mulighed for at bruge sig selv i nye, meningsfulde sammenhænge.
 • Der kan opstå positive relationer med kollegaer på tværs af jobfunktioner/afdelinger.

Fordele for foreninger

 • Det giver flere frivillige hænder.
 • Det kan bidrage til foreningens drift, når den får direkte adgang til medarbejdere fra erhvervslivet, der besidder attraktive, faglige kompetencer.
 • Undersøgelser viser, at mange af medarbejderne føler sig inspirerede til at lave mere frivilligt arbejde fremover. Det kan altså være en helt ny kanal til at rekruttere frivillige.
 • Det kan bidrage til realisering af verdensmål – blandt andet verdensmål 17