Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Tema, efterår 2023: “Den gode modtagelse”, inklusion i foreningen

TEMASIDE: Mental mistrivsel – brobygning til fællesskab

Vi sætter i 2023 fokus på foreningers brobyggende rolle - særligt i forhold til udsatte målgrupper

Vi ønsker, at mennesker i mental mistrivsel i større grad inkluderes i frivillige fællesskaber

Efterårets tema på Frivilligcentret handler om brobygning til fællesskaber.

Konkret har vi fokus på, hvordan man som forening / frivilligt fællesskab kan håndtere den gode modtagelse og inklusion af nye – og særligt sårbare – i foreningen.

På denne side har vi samlet en række guides og links, der kan være en inspiration.

Den gode modtagelse - hvordan?

”Jeg smutter igen, for jeg passer alligevel ikke ind.”
Den konklusion er nem at nå til, hvis en ny frivilligs første møde med foreningen er præget af forvirring og en fornemmelse af at føle sig fremmed i andres fællesskab. Derfor er det vigtigt, at I er bevidste om, hvordan I bedst tager imod nye frivillige og lægger et plan for den gode modtagelse.
Ifølge Center for frivilligt socialt arbejde kan velkomstprocessen med fordel deles ind i fire faser, som gør det let for jer at gøre det nemt for nye frivillige at starte i jeres forening.
1: Før den frivillige møder ind
2: På den frivilliges første dag
3: Inden for den frivilliges første måned
4: Efter en måned
Læs mere om de 4 faser – og gode råd i processen, på CFSA’s hjemmeside.
(Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde)

Frivilligcentrets mini-guide til den gode modtagelse

Sådan tager du godt imod nye i dit fællesskab 
  1. Præsenter de frivillige, som nye deltagere kan henvende sig til – gerne med billeder. Gør den tilgængelig for de nye medlemmer/brugere fx på hjemmesiden, socialkompas, Facebook siden og andre steder hvor ny deltagere møder jer.
  2. Udvælg værter blandt rutinerede frivillige / deltagere som er de hovedansvarlige for at tage godt imod nye.
  3. Markér et mødested for de nye, og synliggøre dette for eksempel med skiltet ”Velkommen.”
  4. Tydeliggør, hvem der er frivillige / koordinatorer, så det er klart for den nye.
  5. Byd velkommen og tak bagefter for deres deltagelse
  6. Sørg for at lære både navn og ansigt på de nye. Sørg også for, at de nye lærer hinandens navne.
  7. Præsentér evt. hvem, det er muligt at være frivillige sammen med.
  8. Vær opmærksom på, at alt, der er indforstået for de ”gamle,” er nyt for de nye.
  9. Tag en kort evaluering med de nye efter aktiviteten.
  10. Sørg også for, at de nye bliver vist rundt i jeres evt. faciliteter – før eller efter første besøg.
Frit fortolket med inspiration i DGIs materiale

At favne bredt og tænke i mangfoldighed

Hvordan favner man og åbner man sig ift. til at få sårbare/udsatte borgere i fællesskabet?
Det har projektet “Et fælles skridt” gjort sig erfaringer med. Projektets formål er at støtte personer med psykisk sårbarhed ud af ensomhed. Samtidig arbejder projektet med at gøre foreninger i stand til at inkludere sårbare borgere. Foreninger kan søge råd og vejledning ift. hvordan  man som forening kan inkludere sårbare målgrupper hos Projektleder Camilla Ellegaard på caeol@odense.dk eller tlf. 22 74 01 52
Om projektet Et fælles skridt
Projektet Et fælles skridt i Odense, er et projekt for personer med psykisk sårbarhed som har svært ved at blive en del af den lokale forening eller andre fællesskaber. Et fælles skridt, gør det lettere for personer, at blive en del af den lokale forening, det kan for eksempel være badmintonklubben, fællesspisning eller andet. Man kan deltage via computer, i mindre grupper, eller med håndholdt assistance etablere kontakt til et fællesskab.
Du kan læse mere om projektet her.