Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Netværk

Netværk i Frivilligcenter Odense

Formålet med netværkene er at udveksle viden, koordinere aktiviteter og etablere samarbejde på tværs. Gennem netværkene er det altså muligt at inspirere og supplere hinanden, dele ressourcer og erfaringer, få ny viden og sammen stå stærkere. Netværkene styrker dermed både fagligheden og fællesskabet på tværs af foreninger.

Mødeintervallet i de enkelte netværk aftales indbyrdes, men er oftest 3-4 gange årligt.

Kontakt:

Er du nysgerrig på et eller flere af netværkene?

Kontakt os på info@frivilligcenter.odense.dk / 21160254 for yderligere information.

Aktuelle netværk: 

Se nedenfor.


Frivillige fællesskaber for og med psykisk sårbare:

Beskrivelse:  

Åbent netværk, primært med deltagelse fra lokale frivillige fællesskaber, der tilbyder aktiviteter/tilbud målrettet “psykisk sårbare”.


Integrationsnetværk (tidligere modtagernetværk):

Beskrivelse:

Åbent netværk, der koordineres i samarbejde med Odense Kommune / Integration. Primært med deltagelse af lokale frivillige fællesskaber med aktiviteter for og med flygtninge / Odense-borgere med anden sproglig/etnisk baggrund end dansk.

Dokumenter: Sprogtilbud for voksne i Odense

–  en oversigt over mulighederne for frivilligt baserede sprogtræningstilbud for voksne i Odense


Verdensmålsnetværk: 

Beskrivelse: 

FN’s 17 verdensmål, der frem til år 2030 skal være med til at sikre en mere bæredygtig udvikling i hele verden, kræver, at mennesker samarbejder og løfter i flok. Som Frivilligcenter vil vi gerne understøtte dette – derfor findes verdensmålsnetværket.

Netværket er både for alle de foreninger, der allerede arbejder målrettet med verdensmålene, men det er også for alle de foreninger, der gerne vil have inspiration til at komme i gang med at arbejde med verdensmålene.


Patientforeningsnetværk: 

Beskrivelse: 

Netværk for både store og små patientforeninger i Odense.