Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Netværk

Netværk hos Frivilligcenter Odense

Formålet med netværkene er at udveksle viden, koordinere aktiviteter og etablere samarbejde på tværs. Gennem netværkene er det altså muligt at inspirere og supplere hinanden, dele ressourcer og erfaringer, få ny viden og sammen stå stærkere. Netværkene styrker dermed både fagligheden og fællesskabet på tværs af foreninger.
Mødeintervallet i de enkelte netværk aftales indbyrdes.
Kontakt:
Er du nysgerrig på ét eller flere af netværkene?
Kontakt os på info@frivilligcenter.odense.dk eller tlf. 21 16 02 54 for yderligere information.

Frivillige fællesskaber for og med psykisk sårbare

Åbent netværk, primært med deltagelse fra lokale frivillige fællesskaber, der tilbyder aktiviteter/tilbud målrettet “psykisk sårbare”.

Integrationsnetværk (tidligere modtagernetværk)

Åbent netværk, primært med deltagelse fra lokale frivillige fællesskaber, der tilbyder aktiviteter for og med flygtninge / Odense-borgere med anden sproglig/etnisk baggrund end dansk

Patientforeningsnetværk

Åbent netværk for både små- og store patientforeninger i Odense og omegn. Netværket koordineres og faciliteres i samarbejde med frivillighedskoordinatoren på OUH.

Børnenetværk

Åbent netværk for foreninger og øvrige aktører, der arbejder med børn under 10 år. Netværket koordineres og faciliteres i samarbejde med frivillighedskoordinatoren på OUH og Odense Kommune.

CSR netværk

Åbent netværk for virksomheder der arbejder med Corporate Social Responsibility (CSR) herunder frivillighed i arbejdstiden i Odense.