Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Netværk

Frivillige fællesskaber for og med psykisk sårbare:

Beskrivelse:  

Åbent netværk, primært med deltagelse fra lokale frivillige fællesskaber, der tilbyder aktiviteter/tilbud målrettet “psykisk sårbare”. Formålet med netværket er at udveksle viden, koordinere aktiviteter og etablere samarbejde på tværs.

Mødeinterval: 3-4 årlige møder.

Kontakt:

Er du nysgerrig på netværket?

Kontakt os på info@frivilligcenter.odense.dk / 21160254 for yderligere information.


Integrationsnetværket (tidligere modtagernetværket):

Beskrivelse:

Åbent netværk, der koordineres i samarbejde med Odense Kommune / Integration. Primært med deltagelse af lokale frivillige fællesskaber med aktiviteter for og med flygtninge / Odense-borgere med anden sproglig/etnisk baggrund end dansk. Formålet med netværket er at udveksle viden, koordinere aktiviteter og etablere samarbejde på tværs.

Mødeinterval: 3-4 årlige møder.

Dokumenter: Sprogtilbud for voksne i Odense

–  en oversigt over mulighederne for frivilligt baserede sprogtræningstilbud for voksne i Odense

Kontakt:

Er du nysgerrig på netværket?

Kontakt os på info@frivilligcenter.odense.dk / 21160254 for yderligere information