Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Invitation til generalforsamling 2019

Invitation til generalforsamling 2019

Frivilligcenter Odense

Tid: Tirsdag, d. 12. marts, kl. 19:00

Bemærk! Sted: Salen, Seniorhus Odense

Tilmelding: Tilmelding sker via dette link senest den 5. marts 2019 kl. 12.00

Stemmeret: Stemmeret opnås ved kontingentbetaling – senest 1. marts, jf. gældende vedtægter

Aftenens program: 

Kl. 19:00 Velkommen

Kl. 19:10 Årets Oplæg: Bjarne Ibsen, Professor og Centerleder / CISC, Syddansk Universitet: Bjarne Ibsen har for nylig afsluttet en omfattende undersøgelse af civilsamfundet og samarbejdet med kommunerne – hør om resultaternes problemstillinger og dilemmaer

Kl. 19:40 Pause og let forplejning

Kl. 20:00 Generalforsamling, se nedenstående dagsorden

 

Generalforsamling – dagsorden: 

(Indkomne forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling. Forslag kan sendes til: leder@frivilligcenter-odense.dk). Stemmeret: Stemmeret opnås ved kontingentbetaling senest 1. marts, jf gældende vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab
 5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
 6. Budget, kontingent og lokalegebyr – forslag til vedtagelse6.1 Frivilligcenter Odense – forslår uændret kontingent og lokalegebyr (se bilag 1)
 7. Behandling af indkomne forslag7.1 Frivilligcenter Odenses bestyrelse – forslag om vedtægtsændringer (se bilag 2)
 8. Valg af bestyrelsePå valg:
  • Hanne Syrak Nielsen, formand – genopstiller ikke
  • Mads Eriksen, bestyrelsesmedlem – genopstiller ikke (opstiller som suppleant)
  • Julie Hartung, kasserer – genopstiller
  • Eventuelt valg af et yderligere bestyrelsesmedlem (jf. forslag om vedtægtsændring, bilag 2)Desuden skal vælges to suppleanter
 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen

Vedtægter og bestyrelsesreferater fra 2018 kan findes her:

www.frivilligcenter-odense.dk/om-os/bestyrelse – for liste over bestyrelsen, se bilag 3

5. februar 2019