Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Om os

Frivilligcentrets formål

Frivilligcenter Odense har til formål at støtte, udvikle og fremme det frivillige sociale arbejde i Odense.

Vi mobiliserer frivillige, synliggør det frivillige sociale arbejde og yder konsulentbistand til frivillige sociale foreninger og projekter.
Vi samler relevante aktører for at skabe dialog, erfaringsudveksling, samarbejde og nye initiativer.

Frivilligcenter Odense yder konsulentstøtte til foreninger og frivilligsamtaler til borgere som ønsker at tage del i frivilligt arbejde. Derudover fungerer centret som bindeled mellem forskellige aktører i det lokale civilsamfund, og afholder løbende arrangementer med det formål at fremme det frivillige sociale arbejde i Odense.

Frivilligcenter Odense har lokale i det nye Borgernes hus, hvor vi bor side om side med nogle af de vigtigste aktører på frivilligområdet i Odense, og har mulighed for uden betaling at stille moderne og alsidige lokaler til rådighed for foreningerne.