Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Bestyrelse

Frivilligcentrets bestyrelse består af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges ved den årlige generalforsamling i marts måned.

Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamling d. 12. marts 2019

  • Alaa Abdol-Hamid – 2 timer om ugen
  • Lone Nielsen – Offerrådgivningen
  • Linda sørensen – University College Lillebælt (Socialrådgiveruddannelsen) / Ulandsforeningen Svalerne
  • Julie Hartung – Dansk Flygtningehjælp Odense
  • Siw Busborg – FN forbundet, Østersø NGO Netværk, Røde Himmel
  • Tom Filstrup – Scandic Odense
  • Poul Erik Petersen, Team U Frivillig
  • Flemming Falkenberg Hansen – Racismefri By  (1. suppleant)
  • Claus Brandstrup – Byens Højskole (2. suppleant)