Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Bestyrelse og Generalforsamling

Ses vi til Årsmøde og Generalforsamling 2023?

Årsmøde med Generalforsamling 2023 – “Penge til din forening?”

Tirsdag den 14. marts, kl. 16:45 – ca 20:00 i Borgernes Hus (3. sal)
Tilmeld dig her.

Til Årsmødet får vi besøg af tre forskellige bevillingsgivere. De glæder sig til at fortælle om deres muligheder for at støtte jeres arbejde. Årsmødet byder således på tre spændende oplæg fra Vellivforeningen, Meta (tidligere “Facebook”) og Odense Kommune / §18 puljen. Efter oplæggene nyder vi et måltid mad sammen og slutter aftenen af med årets generalforsamling.

Vi glæder os til at set dig

Program

 • Velkommen
 • Penge til din forening? – oplæg fra…
  • Vellivforeningen: Om puljen Lokal Trivsel
  • Meta: om Action Grants
  • Odense Kommune: Om §18 puljen
 • Fællesspisning (kl. 17:50)
 • Generalforsamling 2023 (kl. 18:30 – ca 20:00) – se dagsorden og bilag herunder.

Dagsorden – generalforsamling 2023

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren fremlægger regnskab
 5. Hovedpunkterne i det kommende års aktiviteter
 6. Budget, kontingent og lokalegebyr – forslag til vedtagelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (se bilag herunder)
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag til dagsorden
Indkomne forslag til ovenstående dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamling. Forslag kan sendes til info@frivilligcenter-odense.dk.

Bilag og dokumenter

 • Vedtægter – klik her
 • Årsskrift 2022 –  Klik her
 • Årsregnskab 2022 (kommer snart)
 • Handlingsplan 2023 (kommer snart)
 • Bestyrelsens forlag om uændrede kontingent og priser – klik her
 • Bestyrelsen – på valg – klik her

Generalforsamling 2022

 • Referat fra Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2022 – se det her
 • Frivilligcenter Odenses slides fra Generalforsamlingen – se dem her
 • Frivillighedskonsulent, Asger Freud-Blæsbjergs slides – se dem her

Diverse dokumenter

Generalforsamling 2022

 • Referat fra Frivilligcenter Odenses Generalforsamling 2022 – se det her
 • Frivilligcenter Odenses slides fra Generalforsamlingen – se dem her
 • Frivillighedskonsulent, Asger Freud-Blæsbjergs slides – se dem her

Diverse dokumenter

Bestyrelsens sammensætning efter Generalforsamling d. 3. marts 2022

 • Lone Nielsen (genvalgt som formand på det konsituerende bestyrelsesmøde)
 • Siw Busborg, (genvalgt som næstformand på det konsituerende bestyrelsesmøde)
 • Anne-Kristine Jakobsen,  (genvalgt som kasserer på det konsituerende bestyrelsesmøde), Røde Kors / Dansk Flygtningehjælp
 • Julie Hartung, Den Frie Rådgivning
 • Sara Windel, Red barnet Odense
 • Per Sørensen, Dansk Arbejder Idrætsforbund / Idræt for sindet
 • Lenna Petersen, University College Lillebælt
 • Suppleant: Ulrik Schmidt, Social Sundhed