Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Pårørenderådgivningen / Odense Kommune

Børsdeltager # 25

Om den offentlige aktør

 I Odense Kommune har vi en pårørendepolitik, der skal medvirke til at pårørende ikke står alene med de udfordringer, der kan følge med rollen. Vi er tre pårørenderådgivere, der tilbyder forskellige former for støtte til voksne pårørende til en nærtstående, der også er fyldt 18 år. Tilbuddene er dels individuelt baserede i form af samtaler og rådgivning, dels gruppebaserede som f.eks. pårørendegruppeforløb. Den pårørende skal bo i Odense, hvor imod det ikke har noget betydning, hvor den nærtstående bor. Alle pårørende, uanset relation og udfordringer, kan henvende sig for en uforpligtende samtale.

Vi tilbyder ...

Rådgivning eller sparring

Rådgivning og forskellige former for støtte til alle voksne pårørende. Man er velkommen, uanset om man er ægtefælle, voksent barn, forældre, veninde eller noget helt femte. Den nærtstående kan have en fysisk/psykisk sygdom, et handicap, sociale problemstillinger, et misbrug eller andet. Hvis man er tæt på et menneske, og er udfordret, så skal man ikke tøve med at henvende sig.
Vi tilbyder forskellige former for gruppeforløb, samtaler/rådgivning og temamøder. Man kan ganske uforpligtende kontakte os og få hjælp til at finde det rette tilbud. Hvis vi ikke har det rette tilbud, henviser vi også til andre tilbud både i Odense Kommune og i civilsamfundet. Samtalerne omhandler det, der fylder for den pårørende. Man kan få en eller flere samtaler.
Pårørenderådgivningen tilbyder både pårørendegrupper, hvor man tilmelder sig et forløb af typisk 8 gange, mindfulness, gåture, temamøder, cafe for pårørende hvis nærtstående er på plejehjem eller i et botilbud mm. Vi arbejder ikke med journalføring, så den pårørende kan være forholdsvis anonym i vores tilbud. Alle henvendelser er meget velkomne og hellere en gang for meget end en gang for lidt. Intet er for stort og intet er for småt.

Kontaktperson

Helle Skov Iversen

hesiv@odense.dk

24. april 2024