Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Børsdeltager # 32

OM DEN OFFENTLIGE AKTØR

Vi er et forskningscenter (OUH) og en forskningsenhed (SDU), med fokus på patient og pårørendeinvolvering i alle dele af forskning på hele OUH. Vi støtter og guider forskere i denne nye tilgang til forskning, ligesom vi støtter og guider patienter og pårørende der ønsker at deltage for at fremme denne ændring i forskningskulturen mod ligeværdige partnerskaber mellem patienter, pårørende og forskere. Samtidig forsker vi også på et Meta niveau for at blive klogere på, hvordan denne kulturforandring udrulles.

Vi tilbyder ...

Arrangementer / workshops / oplæg + Rådgivning / sparring + Viden

Vi tilbyder en mulighed for samarbejde med OUH, hvis nogen har et forskningsspørgsmål eller brænder for udvikling på sundhedsområdet med afsæt i egen eller pårørendes sygdom. Centeret tilbyder et forum for (kliniske) forskere på OUH og SDU på tværs af fagområder for forskning i patientinddragelse og samskabelse i sundhedsforskning.
– Rådgivning, uddannelse og værktøjer til støtte for patienter og forskere.

Andet

Vi tilbyder disse muligheder for patienter og pårørende:
– En differentieret tilgang til at udvikle og øge inddragelseskapaciteten (f.eks. en patient- og pårørendebank)
– Udvikle patientstyret forskning (f.eks. en idébank med forskningsspørgsmål)
– Observere og evaluere patientinddragelse på OUH
– Opbygge evidensgrundlag for samskabt sundhedsforskning

Hvad søger aktøren ved Frivilligbørs '23?

Kontaktperson

Mette L. B. Amlund
Mette.Lindholm.AmlundOLD@rsyd.dk
+45 24205747
12. oktober 2022