Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

GirlTalk

Om foreningen

GirlTalk er en organisation baseret på frivillighed og engagement, der arbejder for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder, styrke deres selvværd og hjælpe dem, der har det svært.

Vi tilbyder ...

Arrangementer / workshops / oplæg
+ Rådgivning / sparring
+ Synlighed / kommunikation
+ Viden / knowhow

Vi tilbyder faglige oplæg, ung-til-ung-foredrag, sparring omkring målgruppen (piger og unge kvinder mellem 12-24 år), erfaringsudvekslinger ift. metoder og indsatser som virker for målgruppen, videreformidling og brobygning til andre tilbud for målgruppen, erfaringsudvekslinger ift. tværsektorielle samarbejder mellem organisationer og kommuner/regioner samt videreformidle faglige arrangementer eller lignende til frivillige.

Kontaktperson

Cecilie Friis

cecilie.friis@girltalk.dk

27. marts 2024