Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Lev Odense

Børsdeltager # 2

OM FORENINGEN

LEV – livet med udviklingshandicap er en landsdækkende interesseorganisation for mennesker med udviklingshandicap, deres pårørende og andre interesserede. Lev Odense laver politisk arbejde gennem Handicaprådet og Danmark Handicaporganisation samt i møder med politikkere og embedsmænd. Desuden laver Lev Odense sociale og kulturelle arrangementer som foredrag, medlemsmøder, fester, kurser i madlavning, bowlingaftner, biografture, cafebesøg, ture på Odense Å og meget mere.

Vi tilbyder ...

Rådgivning eller sparring + Viden / knowhow

– Mange former for frivilligt social og kulturelt arbejde sammen med mennesker udviklingshandicap. Det gælder børn, unge og voksne.
– Desuden deltagelse i diverse arbejdsgrupper om boliger, sundhed og pårørendeforhold.
– Endelig viden om mennesker med udviklingshandicap samt politiske interesse varetagelse gennem vores mange politiske kontakter

Hvad søger aktøren ved Frivilligbørs '23?

Kontaktperson

Jon Boje Jensen
Kredsformand
Lev Odense
Telefon: 6166 5496
jonbojejensen@gmail.com 
5. juli 2022