Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Mentorbarn

Om foreningen

Mentorbarns mission er at etablerer varige relationer til alle børn med et sårbart eller begrænset netværk. Dette gør vi ved at tilbyde børnene og de unge, frivillige venskabsfamilier, der vil og kan åbne deres hjem nogle gange om måneden og invitere barnet ind i familiens hverdag.

Vi tilbyder ...

Arrangementer / workshops / oplæg
+ Rådgivning / sparring
+ Synlighed /kommunikation
+ Viden / knowhow

– Viden om samarbejdet mellem kommunerne og civilsamfundet.
– Åben for nye samarbejdsmuligheder.
– Viden om udsatte børn og unges behov for relationer.
– Viden om screening af frivillige venskabsfamilier.
– Viden om matching mellem frivillige og børn i udsatte positioner.
– Oplæg omkring mentorbarn i virksomheder der kunne have interesse.
22. april 2024