Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Udvalget for frivillighed og civilsamfund / Odense Kommune

Børsdeltager # 30

Om den offentlige aktør

Vi er et udvalg, som har til formål at styrke og fremme frivillighed og civilsamfund i Odense Kommune.

Vi tilbyder ...

Viden / knowhow

En stor interesse for at høre om jeres perspektiver, viden og erfaringer med frivillighed i Odense. Dette med henblik på, at vi kan tage jeres inputs med i vores arbejde med blandt andet at formulere anbefalinger til en ny/revideret civilsamfundsstrategi i Odense Kommune.

Kontaktperson

Nina Gillespie Vestergaard

nigve@odense.dk

24. april 2024