Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Syddansk Sundhedsinnovation

Børsdeltager # 6

Om den regionale aktør

Vi er et projekt- og innovationshus i Region Syddanmark med fokus på sundhedsinnovation. Vi samarbejder med sygehuse, kommuner, foreninger og andre aktører på sundhedsområdet – og er blandt andet optagede af dagsordener inden for lighed i sundhed, mental trivsel, sundhedsfremme, frivillighed og fællesskaber.

Vi tilbyder ...

Arrangementer / workshops / oplæg

+ Lokaler / faciliteter

+ Rådgivning eller sparring

+ Sparring på fundraising

+ Viden / knowhow

+ Projektledelse, økonomistyring, brugerinddragelse, netværk

Kontakt til sygehusene i Syddanmark, brugerinddragelsesprocesser, evalueringer, hjælp til fundraising, facilitering af partnerskaber, hjælp til projektledelse og implementering mv.

Kontaktperson

Charlotte Max

charlotte.max@rsyd.dk

27. marts 2024