Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Tak for en fantastisk FrivilligBørs ’22

Frivilligbørs '22 blev afholdt d. 18. maj 2022 i Borgernes Hus

46 aktører (foreninger, virksomheder og offentlige aktører) deltog og 161 nye samarbejdsaftaler blev indgået

Se Børskataloget her.
Se billeder fra dagen på vores Facebookside her.

Se de indgåede aftaler til Frivilligbørs '22

Nr Aktør 1 Aktør 2 Beskrivelse af børsaftalen
1 Nr. 39 – Samtaleboblen Nr. 17 – Frivillig Åben Dialog Netværk Oplæg, demonstration, henvisning, cafemøde
2 Nr. 24 – KBME Nr. 7 – Center For Mental Sundhed Oplæg om mental sundhed – fortæl om centret
Udveksle pjecer
Deltagelse i march mod ensomhed
3 Nr. 1 – 2 Timer Om Ugen Nr. 24 – KBME Et besøg og aftale et møde om hvordan vi kan hjælpe hinandens brugere
4 Nr. 14 – Foreningen BRONX Nr. 22 – HOME-START Formidling af materiale via barnevogn
5 Nr. 15 – Foreningen for ukraniere i Odense Nr. 40 – Social Sundhed Odense Social Sundhed sender dokument med en liste over datoer, hvor ukrainere kan komme på besøg og få hjælp til at kontakte og ledsage til sundhedsaftaler. OUF deler på Facebook
6 Nr. 42 – Landsforeningen Talentspejderne Nr. 9 – Danske Bank Mentorer fra Danske Bank
7 Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Nr. 6 – ForsaP Vi (Bedre Psykiatri Odense) ønsker besøg af ForsaP til et foredrag, hvor vi kan skabe kontakt mellem vores medlemmer og andre intereserede i forholdene for psykiatri og pårørende og hvor de kan høre om, hvordan de kan bidrage til forskning inden for området
8 Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Nr. 6 – ForsaP Vidensudveksling
Samskabelse for at hjælpe patienter og pårørende til at være med i sundhedsforskning
9 Nr. 39 – Samtaleboblen Nr. 14 – Foreningen BRONX Besøg m. kaffe og kage
10 Nr. 40 – Social Sundhed Odense Nr. 4 – BoligSocialt Hus BSH henviser (udsatte borgere) til Social Sundhed
11 Nr. 32 – OUH Nr. 24 – KBME Møde om at være frivillig på OUH
12 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 14 – Foreningen BRONX “Vi leverer mænd”
13 Nr. 24 – KBME Nr. 23 – IKEA En oplevelse til vores medlemmer
14 Nr. 11 – DRC Dansk Flygtningehjælp Nr. 7 – Center For Mental Sundhed DRC Dansk Flygtningehjælp formidler Center for Mental Sundheds tilbud om rådgivning + børnegrupe (pårørende til forældre med psykisk sygdom) + mulig infoaften
15 Nr. 11 – DRC Dansk Flygtningehjælp Nr. 14 – Foreningen BRONX BRONX hjælper DRC Dansk Flygtningehjælp med at finde børn til lektiecafe
16 Nr. 28 – Mentorbarn Nr. 23 – IKEA IKEA kan evt. hjælpe med praktikpladser til unge (udsatte)
Mentorbarn kan evt. rekruttere/reklamere for frivillige mentorfamilier i kantinen
17 Nr. 24 – KBME Nr. 15 – Foreningen for ukraniere i Odense Vi aftaler at arbejde sammen til vores kvinder og børn
18 Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Nr. 5 – Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) 1. Foredrag hos Bedre Psykiatri om digital behandlingsmuligheder
2. Se på muligheden for at udvikle og forske i digital psykoedukation for pårørende
19 Nr. 38 Samhør – Projektet om ensomhed Nr. 16 – Fortællegaven Snak om muligheder
20 Nr. 24 – KBME Nr. 31 – Odense Renovation
21 Nr. 28 – Mentorbarn Nr. 9 – Danske Bank Mentorbarn sender materiale til Søren vedr. konceptet mhp at finde mentorfamilier
22 Nr. 24 – KBME Nr. 2 – Bedre Psykiatri Udveksle arrangementer med hinanden og dele et fællesskab
23 Nr. 38 Samhør – Projektet om ensomhed Nr. 37 – Røde Kors Samarbejde om aktivitet
24 Nr. 16 – Fortællegaven Nr. 24 – KBME Jeg vil gerne komme en dag og fortælle ????
25 Nr. 38 Samhør – Projektet om ensomhed Nr. 11 – DRC – Dansk Flygtningehjælp Samarbejde
26 Nr. 24 – KBME Nr. 9 – Danske Bank Økonomisk rådgivning m.m.
27 Nr. 34 – Ortos Nr. 7 – Center For Mental Sundhed Deltagelse i March mod ensomhed
28 Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Nr. 5 – Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) Samarbejde om at nå fælles målgruppe
29 Nr. 14 – Foreningen BRONX Nr. 5 – Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) Oplæg om mulighederne for online behandlin og støtte
30 Nr. 9 – Danske Bank Nr. 15 – Foreningen for ukraniere i Odense Hjælp med konto til forening og flygtninger
31 Nr. 24 – KBME Nr. 6 – ForsaP Vi kontakter hinanden indbyrdes og hjælper kvinder med at dele
32 Nr. 14 – Foreningen BRONX Nr. 34 – Ortos Mulighed for frivillighjælp til enkeltstående arr.
33 Nr. 45 – UCL Nr. 20 – Historia Jack kontaker vedr. skriveworkshops
34 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 48 – Fritisvejledning uden grænser Arbejde med at formidle kontakt mellem børn og unge
35 Nr. 46 – BSF Nr. 6 – ForsaP Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende
(ForsaP) og BSF –> snak om oplæg
36 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 34 – Ortos Ortos tilbyder at bidrage med frivilligt arbejde 1 hel arbejdsdag (eller 2 halve) pr. medarbejder pr. år. Gerne flere kollegaer sammen sted samme dag
37 Nr. 22 – HOME-START Nr. 9 – Danske Bank Syndlighed – rekrutering
38 Nr. 38 – Samhør – Projektet om ensomhed Nr. 6 – ForsaP Samarbejde
39 Nr. 23 – IKEA Nr. 14 – Foreningen BRONX ikke angivet
40 Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Sparing ift. hvordan man kan udbrede kendskab til hjælp og støtte til forældre f.eks. forældrerådgiver
41 Nr. 7 – Center for Mental Sundhed Nr. 42 – Landsforeningen Talentspejderne Deltagelse i ungetilbudsnetværk
42 Nr. 24 – KBME Nr. 38 – Samhør – Projektet om ensomhed Samarbejde
43 Nr. 24 – KBME Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Udveksle arrangementer med hinanden og dele et fællesskab
44 Nr. 38 – Samhør – Projektet om ensomhed Nr. 42 – Landsforeningen Talentspejderne Samarbejde om mentor
45 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 6 – ForsaP Vidensdeling og “mænd” deres vej 27 –> 6
46 Nr. 5 – Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) Nr. 6 – ForsaP Forsknings-samarbejde
47 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 16 – Fortællegaven Vi taler sammen om muligheder. Kan historiefortælling ??? ukrainske flygtninge i Odense
48 Nr. 14 – Foreningen BRONX Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Udbredelse af kendskab til Bronx i BUF
49 Nr. 24 – KBME Nr. 39 – Samtaleboblen Besøg med kaffe og kage
Henvise
50 Nr. 41 – Storybox Nr. 24 – KBME Vi vil gerne bruge storybox med vores børn og kvinder. Vi er åbne for at lave projekt med hinanden.
51 Nr. 6 – Forsa-P Nr. 5 – Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) Forsa-P sender flyers til CFDP. Laver aftale om fremtidigt samarbejde
52 Nr. 9 – Danske Bank Nr. 7 – Center For Mental Sundhed Deltagere til march mod ensomhed
53 Nr. 1 – 2 Timer Om Ugen Nr. 33 – OFF Dialog 2023 om film for små børn
54 Nr. 35 – Pårørenderådgivningen Nr. 45 – UCL Materiale fra pårørenderådgivningen lægges på intranet og gives til studievejledningen
55 Nr. 50 – Byens Fællesskaber Nr. 7 – Center for mental sundhed Vi vil gerne lære hinanden at kende, så vi kan henvise til hinanden. I første omgang en kop kaffe.
56 Nr. 6 – ForsaP Nr. 8 – Dansk Hæmokrotose Forening Potentiale for at udforske hvordan hæmakrotose patienter kan indgå i forskning
57 Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Nr. 9 – Danske Bank Bedre Psykiatri Odense ønsker hjælp i 3 dage fra én, der kan hjælpe os med at sætte en hjemmeside op. Vi har systemet og en masse indhold. VI ønsker hjælpe til at strukturere siden og lægge data ind.
58 Nr. 23 – IKEA Nr. 7 – Center for mental sundhed Samarbejde omkring arrangementer + march mod ensomhed
59 Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Nr. 14 – Foreningen Bronx 2 besøger 14 for at få et kendskab til stedet, hvis nogle kan bruge stedet
60 Nr. 6- Forsa -P Nr. 32 – OUH Samarbejde omkring udbredelse af kendskabet til forskningsvenner hos Forsa-P
61 Nr. 24 – KBME Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Vi aftaler at mødes for at aftale nærmere
62 Nr. 6 – Forsa -P Nr. 13 – Odense Kommune Inspiration til borger-drevet forskning. “Forstyrrelse” på seminar.
63 Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Nr. 1 – 2 timer om ugen 2 timer om ugen afvikler arrangement på SDU d. 24. august. Nønne vil gerne være behjælpelig med at identificere relevante deltagere i BUF mhp. at 2 timer om ugen kan invitere dem med. Pia sender invitation til Nønne
64 Nr. 8 – Dansk Hæmokrotose forening Nr. 32 – OUH Vi vil gerne have lov til at få vores materiale ind på afdelinger, som behandler hæmokromatose
65 Nr. 24 – KBME Nr. 17 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Aftale om at holde oplæg
66 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 32 – OUH Udbredelse af kendskab til Mandecentret
67 Nr. 40 – Social Sundhed Odense Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Vi deler viden om psykisk sårbarhed og sygdom og indgår aftaler om at vi i fællesskab kan afholde arrangementer samt via SoMe at italesætte og målrette fokus på psykiske lidelser. Vi henviser til hinanden når relevant.
68 Nr. 11 – DRC Dansk Flygtningehjælp Nr. 24 – KBME Et besøg hos KBME ifm ensomme ældre
69 Nr. 16- Fortællegaven Nr. 42 – Landsforeningen Talentspejderne Jeg vil gerne komme til mentor kursus og se om jeg er en brugbar mentor. – Personlige historier. – Brug af metode / narrativ?
70 Nr. 24 – KBME Nr. 37 – Røde Kors Henvise frivillige og brugere af røde kors’ aktiviteter. Alle er velkomne. Henvise kvinder der har brug for at være sammen med andre mennesker
71 Nr. 9 – danske bank Nr. 33 – OFF Medarbejdere som frivillige på OFF22
72 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 32 – OUH Udbredelse af kendskab til OUH til ukrainske patienter + besøgsvenner på afdelinger
73 Nr. 45 – UCL Nr. 7 – Center for mental sundhed Aftale om at UCL studerende må kontakte “en af os” i forbindelse med interview og oplæg
74 Nr. 47 Nr. 24 – KBME Ønsker om at blive inviteret til kaffe – foredrag om sundhed og ernæring – aftale om at holde fælles aktiviteter eller arrangement
75 Nr. 46 – BSF Nr. 16 – Fortællegaven Fortællegaven orienterer BSF om projektet og BSF finder mulige samarbejder
76 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 5 – Center for DP Samarbejde – vidensdeling
77 Nr. 45 – UCL Nr. 28 – Mentorbarn at mentorbarn inviteres til temadag om frivilligt socialt arbejde. Aftalepart 2 skriver mail til aftalepart 1
78 Nr. 46 – BSF Nr. 32 – OUH Kaffemøde og etablering af tværgående netværk mellem Region S. og Odense.
79 Nr. 46 – BSF Nr. 14 – Foreningen BRONX Snak om §18 og frivilliglivet i Bolbro
80 nr47 – Kulturelt kvindeforum Nr. 37 – Røde Kors Samarbejde om aktiviteter – besøg af røde kors
81 Nr. 24 – KBME Nr. 48 – Fritidsvejledning uden grænser Vi har kendskab til hinanden. VI henviser til hinanden efter behov
82 Nr. 35 – Pårørenderådgivningen Nr. 48 – Fritidsvejledning uden grænser Opmærksomhed / henvisning ved behov
83 Nr. 28 – Mentorbarn Nr. 24 – KBME Mentorbarn kan holde oplæg om hvordan man bliver mentorfamilie , eller om hvordan et barn eller ung, kan få en mentorfamilie. + vi kan ringe til KBME hvis vi mangler familier.
84 Nr. 47 – Kulturel kvindeforum Nr. 16 – Fortællegaven Jeg kommer og fortæller gratis i den forening når det passer jer og mig
85 Nr. 37 – Røde Kors Nr. 44 – SSP Få kontaktoplysninger på indsatsen “primus motor”
86 Nr. 46 – BSF Nr. 44 – SSP Sparing om samarbejde med civilsamfundet
87 Nr. 1 – 2 Timer Om Ugen Nr. 48 – Fritidsvejledning uden grænser Samarbejde / kontakt
88 Nr. 22 – HOME-START Nr. 46 – BSF Samtale om midler fra udviklingspuljen
89 Nr. 46 – BSF Nr. 7 – Center for mental sundhed Kaffemøde om samarbejde om §18
90 Nr. 24 – KBME Nr. 45 – UCL Invitation til at KBME kommer på besøg til Frivilligdag og fortæller om deres forening
91 Nr. 26 – Magiske Dage Odense Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Ja til at aftale et møde for at snakke samarbejde og se om der er nogle fælles snitflader og interesser
92 Nr. 14 – Foreningen BRONX Nr. 33 – OFF – Odense International Film Festival OFF i Bronx 2022
93 Nr. 42 – Talentspejderne Nr. 29 – Nordea Frivillig talent til børn. Samtale på arbejdet
94 Nr. 22 – Home Start Odense Nr. 34 – Ortos Barnevognen i kantinen
95 Nr. 25 – Lev Odense Nr. 35 – Pårørenderådgivningen Lev kontakter rådgivningen
96 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Sociale netværk mellem flygtningen for Ukraine og 2 timer om ugen. Vi aftaler et møde over mail
97 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense “Aftale om at Den Frie Rådgivning tilbyder rådgivning til ukrainske flygtninge. Og at Forening af herboende ukrainere tilbyder hjælp med at oversætte og tolke i forbindelse med rådgivning.”
98 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 41 – Storybox.dk Samarbejde om fællesskab/ensomhed gennem lytteoplevelser
99 Nr. 6 – Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende Nr. 7 – Center for Mental Sundhed Vi udveksler flyers for at nå bredere ud
100 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 14 – Foreningen BRONX Bronx invitere 2 timer om ugen på besøg så deres frivillige kender til mulighederne på stedet
101 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Vidensdeling om psykisk sårbarhed og livet som pårørende
102 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 37 – Røde Kors Fritidsaktiviteter
103 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 29 – Nordea Frivillig gældsrådgivning mm
104 Nr. 23 – IKEA Nr. 7 – Center for Mental Sundhed Oplæg af frivillig ambassadør til foredrag om psykisk sygdom
105 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 41 – Storybox.dk Udvikle historier til børn der behøver at styrke deres danske sprog
106 Nr. 35 – Pårørenderådgivningen Nr. 20 – HISTORIA Historia tager kontakt til Pårørenderådgivningen vedr. information om skrivekursus for pårørende.
107 Nr. 31 – Odense Renovation (Zirkel) Nr. 14 – Foreningen BRONX Odense renovation besøger Bronx
108 Nr. 25 – Lev Odense Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Samarbejde om Makkerskaber i Fællesskab
109 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 27 – Mandecentret Rådgivning til Mandecentrets beboere, fx oplæg.
110 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 27 – Mandecentret Vi henviser til hinanden
111 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 24 – Kvindelig bevægelse mod ensomhed KBME Aftale om samarbejde. Evt. Ud og se hinandens steder og møde omkring, hvordan vi kan hjælpe hinandens borgere
112 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 14 – Foreningen BRONX På besøge/rundvisning
113 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 39 – Samtaleboblen / Studiecoach DFR deler info Samtaleboblens tilbud til foreningens frivillige.
114 Nr. 41 – Storybox.dk Nr. 37 – Røde Kors Røde Kors får historier til frivillige og projekter
115 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Gensidig henvisning.
116 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 39 – Samtaleboblen / Studiecoach Coaching til mænd der har behov
117 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 26 – Magiske Dage Odense Samarbejde om frivillige/mindske ensomhed
118 Nr. 31 – Odense Renovation (Zirkel) Nr. 28 – Mentorbarn Genbrug
119 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 38 – SAMHØR, projektet om ensomhed At holde møde
120 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 35 – Pårørenderådgivningen Samarbejde om fællesskaber
121 Nr. 25 – Lev Odense Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Samarbejde om strategi for børnefamilier
122 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Aftalen består i at mandecentret har fokus på far der er indskrevet på mandecentret med børn som er flersprogede og kan have gavn at 2 timer om ugen netværk
123 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 31 – Odense Renovation (Zirkel) Samarbejdsmøde
124 Nr. 7 – Center for Mental Sundhed Nr. 22 – Home Start Odense Snak om kurser
125 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Vi vil have fokus på fællesskaber
126 Nr. 35 – Pårørenderådgivningen Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Samarbejdsmøde
127 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 11 – DRC Dansk Flygtningehjælp Henviser til hinanden
128 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 39 – Samtaleboblen / Studiecoach Kendskab til hinanden og netværk
129 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 20 – HISTORIA Evt. Samarbejde
130 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Henviser til hinanden muligvis mere
131 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 7 – Center for Mental Sundhed Rådgivning
132 Nr. 14 – Foreningen BRONX Nr. 10 – Den Frie Rådgivning DFR kommer ud til Bronx og holder oplæg mm.
133 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 41 – Storybox.dk Vi arbejder henimod at undersøge storybox og bruge det i mandecentret regi
134 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 30 – Odense Bibliotekerne / Makerspace Aftale om overtage biblioteket
135 Nr. 25 – Lev Odense Nr. 22 – Home Start Odense Strategier over for børnefamilier
136 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 5 – Center for Digital Psykiatri (tidligere Telepsykiatrisk Center) Vi kan udgive materiale til familier som skulle have behov for det
137 Nr. 26 – Magiske Dage Odense Nr. 14 – Foreningen BRONX 26 kommer og kigger på muligheder for at bruge lokalerne
138 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 6 – Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende Henviser til hinanden
139 Nr. 9 – Danske Bank, Odense C Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Vidensdeling og økonomiskrådgivning
140 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 32 – Odense Universitetshospital Samarbejde om ældre borgere
141 Nr. 27 – Mandecentret Nr. 17 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Åben dialog for mænd der kunne have gavn af dette
142 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 3 – Bisiddergruppen Henviser
143 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 16 – Fortællegaven Fortælling & Foredrag. Rekruttering af frivillige og mulighed for fortælling/oplæsning
144 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 13 – Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune Udbredelse af kendskab til diverse foreningers tilbud med særlig relevans for ukrainere i Odense.
145 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 23 – IKEA Ikea donerer legetøj til DFR, og kommer ud og kigger på indretning.
146 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 22 – Home Start Odense Vi henviser til hinanden
147 Nr. 40 – Social Sundhed Odense Nr. 8 – Dansk Hæmokromatoseforening Social Sundhed indgår i foreningens nyhedsbrev med tilbud til medlemmer om at få ledsagelse til følgende byer: Århus, Odense, København, Ålborg samt Fredericia
148 Nr. 7 – Center for Mental Sundhed Nr. 17 – Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense Drikke kaffe for nærmere samarbejde
149 Nr. 25 – Lev Odense Nr. 6 – Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende Samarbejde om børnefamilier, hvor der er sundhedsproblemer
150 Nr. 26 – Magiske Dage Odense Nr. 31 – Odense Renovation (Zirkel) Vi planlægger møde og snakker om snitflader fx udveksling af materialer
151 Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Nr. 11 – DRC Dansk Flygtningehjælpnr Aftale om gensidig hjælp til rådgivning og tolkning.
152 Nr. 3 – Bisiddergruppen Nr. 40 – Social Sundhed Odense Henviser til hinanden
153 Nr. 15 – Foreningen for ukrainere i Odense Nr. 26 – Magiske Dage Odense Magiske dage sponsorer forskelligt merch til børnene fx tasker, adgang til aktiviteter
154 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 23 – IKEA Samarbejde om fællesskab/ensomhed
155 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 6 – Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende Samarbejde om forskning
156 Nr. 40 – Social Sundhed Odense Nr. 10 – Den Frie Rådgivning Social sundhed
157 Nr. 1 – 2 Timer om Ugen – Fonden for Socialt Ansvar Nr. 4 – Boligsocialt Hus 2 timer om ugen sender materiale til Camelia på mail
158 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 2 – Bedre Psykiatri Odense Sparring
159 Nr. 40 – Social Sundhed Odense Nr. 6 – Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende Social Sundhed kan henvise borgere der har mod på at dele deres oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.
160 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 24 – Kvindelig bevægelse mod ensomhed KBME Samarbejde om bekæmpelse af ensomhed
161 Nr. 12 – Ensomhedscharter Odense Nr. 40 – Social Sundhed Odense Samarbejde om fællesskaber