Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Talent i praksis

“Talent i Praksis” er et særligt talentforløb for pædagog-, lærer- og socialrådgiverstuderende, som er udviklet mellem UCL og Frivilligcenter Odense

Første forløb blev gennemført i 2023 og forløbet gentages i 2024.

Om Talent i Praksis

Formålet med talentforløbet er, at den studerende stifter bekendtskab med den frivillige sociale sektor.
Dette sker igennem et konkret match med en frivillig social forening, hvor den studerende mindst 25 timer som frivillig i en periode på 6 måneder.
At have eller være et talent forstås i denne sammenhæng, som en “særlig (medfødt eller opøvet) evne eller begavelse inden for et bestemt område”.

 

Mød de studerende - Talent i Praksis

I 2023 har 21 studerende fra pædagog- og socialrådgiveruddannelsen gennemført Talent i praksis forløbet. Mød nogle af dem herunder.

Nikoline Lundberg Nielsen

Pædagogstuderende/frivillig hos Stoppestedet

For mig er det enormt givende at være frivillig. Det gør mig glad at vide, at jeg er med til at gøre noget for andre, som har ekstra brug for hjælp og støtte. Samtidig har jeg udviklet mine pædagogiske kompetencer, som jeg har fået gavn af under min uddannelse. Frivilligt arbejde er en gave til både andre og en selv.

Monica Bøhm

Pædagogstuderende/frivillig hos Stoppestedet

Frivillig uden pædagogisk agenda giver mig en reel mulighed for at skabe et rum, hvor brugerne og jeg kan være os selv. Jeg oplever, hvordan facilitering af aktiviteter bidrager til fællesskabet og meningsfulde relationer. Den erfaring kan jeg bruge til at udvide mine perspektiver og koble til teori på pædagoguddannelsen.

Mads Nørregaard

Socialrådgiverstuderende/frivillig hos Den Frie Rådgivning og Landsforeningen af Væresteder Feriecamp 2023

Jeg er frivillig i Den Frie Rådgivning, fordi jeg vil være med til at oplyse borger der har svært ved at navigere i det danske system, i en digital verden og i verden hvor man kan være efterladt til sig selv – derfor er jeg med til at bidrage at ressourcesvage borger kan føle sig set og forstået.

Derudover er jeg en del af et fagligt fællesskab, hvor folk brænder for at gøre en personlig forskel, og kommer med forskellige personlige og faglige baggrunde – som kan noget helt specielt.Lise Leth Balsby

Pædagogstuderende/frivillig hos Home-Start

Jeg er frivillig i Home Start. Det gør mig glad at opleve og mærke, at jeg gør en forskel for den familie, jeg er tilknyttet.

Kirstine Lynfort Møller Jørgensen

Pædagogstuderende/frivillig hos Stoppestedet

Jeg har lært mig selv bedre at kende på en meningsfuld måde – både personligt og i professionelle sammenhænge.

Clara Sundahl

Pædagogstuderende/frivillig hos 2 Timer om Ugen 

Det har været lærerigt og udfordrende, men utrolig givende at gøre noget godt for andre.

Cecilie Kvistgård Jensen

Pædagogstuderende/frivillig hos 2 Timer om Ugen

At være frivillig, det kan noget andet end at være ansat, især for de mennesker man berører. De ved, at du er der, fordi du har en lyst, en nysgerrighed og en passion for at være der sammen med dem.

Caroline Haug Wilhjelm

Pædagogstuderende/frivillig hos 2 Timer om Ugen

Det har været spændende, udfordrende og meget lærerigt.

Annesofie Ohlsen

Pædagogstuderende/frivillig hos 2 Timer om Ugen

Jeg er frivillig i “Syng sproget frem”, fordi jeg elsker musisk-æstetiske aktiviteter sammen med de flersprogede børn, herunder sanglege, puls, sprogstimulering og rytme. Derudover har det været meget givende både fagligt og personligt for mig at arbejde med denne børne- og målgruppe. Det er rigtig dejligt at være frivillig.

Infomøder om Talent i praksis


Kom og hør mere om forløbet – og mød studerende, der har deltaget i 2023.

18. marts kl. 13.30-15 i lokale E.235
24. april kl. 9.30-11 i lokale E.142

Infomøderne kræver ikke tilmelding.

 

Projektforløb - Talent i Praksis 2024

18. marts el. 24. april
Infomøde

Design uden navn-2
pil
Infomøde på UCL – hør om muligheder og betingelser i projektet.

Fra
1. maj
Opstart

Design uden navn-7
pil
Du matches med den frivillige sociale forening, som du ønsker at være frivillig i.
Frem til november 2024 udfører du mindst 25 timers frivilligt arbejde.

21. eller 27. august
Supervision

Design uden navn-4
pil
Workshop sammen med dine medstuderende, som også har været frivillige. I deler erfaringer og giver sparring.

22. november
Temadag

Design uden navn-6
pil
Du deltager i Temadag om frivilligt socialt arbejde på UCL og deler erfaringer til medstuderende, bl.a. gennem en workshop i samarbejde med din forening.

29. november
Workshop

Design uden navn-6
pil
Du deltager i Temadag om frivilligt socialt arbejde på UCL og deler erfaringer til medstuderende, bl.a. gennem en workshop i samarbejde med din forening.

Januar '25
Frivilligbevis

Talent-3
Skærmbillede 2023-11-14 kl. 15.30.55
Du modtager et Frivilligbevis, som tak for din indsats. Det noteres på dit afsluttende eksamens-bevis.

Mød foreningerne der tilbyder "talent-forløb"

2 timer om ugen

Mød Alaa fra 2 timer om ugen i videoen ovenfor

2 Timer om Ugen støtter inklusionen af flygtninge og flersprogede børn to timer om ugen.
Konceptet er enkelt – ét barn og én frivillig mødes to timer hver uge, hvor de leger, læser, synger og tager på tur sammen.  Det handler både om det danske sprog, om at lære at udtrykke sig godt og flydende på dansk og at lære at bruge nye begreber og vendinger aktivt.

Ungdommens Røde Kors

Mød Kristine fra Ungdommens Røde Kors i videoen ovenfor

Ungdommens Røde Kors er en uafhængig organisation, der hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.
Homestart_Red-1

Home Start

Mød Thea fra Home Start i videoen ovenfor

Foreningen hjælper forældre som oplever at være under pres og som har mindst et barn under skolealderen med at få en frivillig familieven. Alle familier kan i perioder opleve at mangle det overskud, der skal til for at få hverdagen til at hænge sammen. fx pga sparsomt netværk, flytning, flerlinger,  særlige behov, sygdom, dødsfald, psykisk lidelse, handicap eller andre omstændigheder i livet.
lvs

Landsforeningen af væresteder

Mød Josephine fra Landsforeningen af Væresteder i videoen ovenfor

Vi styrker væresteder i det de er bedst til; at hjælpe socialt udsatte mennesker til et vendepunkt gennem aktiviteter der skaber fællesskaber. Landsforeningen af Væresteder afholder hvert år Ferie Camp for at socialt udsatte mennesker også får muligheden for at afholde ferie. Ferie er et pusterum fra hverdagen og noget, vi alle har brug for. Vores oplevelse er at ferie giver nye perspektiver på hverdagen og dermed lyst til små og store forandringer.
stoppestedet

Stoppestedet

Mød Camilla fra Stoppestedet i videoen ovenfor
Stoppestedet skaber fællesskab for og med mennesker i psykisk sårbarhed. Vi er et fristed, et værested og et fællesskab. Her kan man møde ligesindede, få støtte og hjælp til en hverdag med gode aktiviteter, samvær og mere trivsel. Vi har ca. 75 frivillige, som gør stedet levende, bidrager med de gode ideer, socialt samvær og mangfoldighed.

Den Frie Rådgivning

Foreningen har til formål at yde rådgivning for marginaliserede borgere uden den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere. Vores mission er at rådgive alle, der oplever et behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder.
lvs

Idræt for sindet

Vi styrker væresteder i det de er bedst til; at hjælpe socialt udsatte mennesker til et vendepunkt gennem aktiviteter der skaber fællesskaber. Landsforeningen af Væresteder afholder hvert år Ferie Camp for at socialt udsatte mennesker også får muligheden for at afholde ferie. Ferie er et pusterum fra hverdagen og noget, vi alle har brug for. Vores oplevelse er at ferie giver nye perspektiver på hverdagen og dermed lyst til små og store forandringer.

Ønsker du som studerende at deltage i Talent i Praksis '24?


Tilmeldingen er åben – klik her

Hvis du har spørgsmål til forløbet kan du kontakte:
Linda Sørensen, Socialrådgiveruddannelsen, UCL: liso3@ucl.dk
Sidse Colding Christiansen, Pædagoguddannelsen, UCL: scch@ucl.dk
Michael Løhde Andersen, UCL, mlan1@ucl.dk
Stina Smidt, Frivilligcenter Odense: forening@frivilligcenter-odense.dk