Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

UCL temadag forår 2023

Temadag om Frivilligt Socialt Arbejde d. 11. november 22


Se programmet for Temadagen her
UCL, d. 11. november kl. 9-13 – vi glæder os til at se dig

Ved UCLs Temadag om frivilligt socialt arbejde, kan du møde følgende frivillige sociale foreninger
OBS deltagerliste opdateres løbende.

DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp i Odense rummer en masse aktiviteter, der hjælper og støtter integration i Danmark. Vi hjælper flygtninge og fordrevne, beskytter deres rettigheder og styrker dem mod en bedre fremtid.

Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning er en frivillig, social forening, der tilbyder gratis rådgivning for borgere i Odense. Vores mission er at rådgive alle, der har behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder. Målet er, at rådgivningens brugere på sigt bliver selvhjulpne i forhold til de problematikker, de henvender sig med i rådgivningen. På længere sigt er formålet endvidere, at brugerne ved at få hjælp i rådgivningen får frigivet ressourcer, de kan bruge til yderligere at tage ansvar for egen situation og bidrage aktivt til samfundet. Den Frie Rådgivning henvender sig til borgere uden den fornødne viden, ressourcer eller sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere.

Landsforeningen af Væresteder

Landsforeningen af Væresteder afholder Ferie Camp, som er en helt særlig ferie for 1700 socialt udsatte mennesker, hvor der er mulighed for afslapning i ”hængekøjen” men også muligheder for at deltage i mange forskellige aktiviteter, både kreative og sportslige samt en udflugt til Djurs Sommerland. Ferie er et pusterum fra hverdagen og noget, vi alle har brug for. Vores oplevelse er at ferie giver nye perspektiver på hverdagen og dermed lyst til små og store forandringer. Socialt udsatte mennesker, som kommer på et værested, er ofte på overførelsesindtægt og har sociale problemer, som misbrug, hjemløshed, problemer med helbredet, psykiatriske diagnoser/problemer mv.

2 Timer Om Ugen

2 Timer om Ugen er en indsats hjælper flersprogede børn i alderen 3-8 år sprogligt, kulturelt og socialt, så de kan få en bedre skolegang og bedre mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnene mødes med en dansktalende voksen to timer om ugen eller deltager i et sprogstimuleringsforløb i en sprogklub.

Børns Voksenvenner Odense + Nyborg

Børns Voksenvenner er en mindre NGO med formål at skabe værdifulde venskaber mellem børn og voksne. Vi gør os umage med at matche de gode venskaber så de kan vare i årevis og være til stor glæde for begge parter.

Stoppestedet

Stoppestedet – Fællesskaber for mennesker med sindslidelse og psykisk sårbarhed.

Frivillige indsatser ved OUH (Region Syddanmark)

Odense Universitetshospital (OUH) har mange forskellige frivillige indsatser til gavn for indlagte og ambulante patienter, samt deres pårørende. Fælles for alle indsatserne er, at frivillige tilbyder et pusterum for patienterne via aktiviteter, samvær og en snak over en kop kaffe – og meget meget mere.

Studiecoach / Samtaleboblen

Studiecoach.dk drives af Samtaleboblen siden 2011 og har til formål, at støtte studerende, når de oplever kriser under studiet eller ønsker at udvikle dem selv som menneske. Vores fokus er på din trivsel under studiet og som studerende får du et fortroligt samtalerum. Temaer er eksamen, gruppearbejde, selvværd, stress, lav motivation, konflikt, ensomhed oma.

Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Selvhjælp Fredericia-Middelfart er en frivillig social forening, der udbyder forskellige selvhjælpsgrupper og sociale netværksaktiviteter, der støtter børn, unge og voksne og skaber værdifulde fællesskaber. Alle Selvhjælps aktiviteter varetages af engagerede og aktive frivillige kræfter.

Mandecentret

Mandecentret arbejder med mænd, som rammes af krise i forbindelse med skils-misse/et brudt parforhold samt med mænd udsat for vold i deres nære relationer – som oftest fra deres kvindelige partner.

CSM syd Frivilligsektion

CSM syd Frivilligsektion er et tilbud for voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen. Tilbuddet yder støtte, rådgivning samt sociale fællesskaber for målgruppen.

Lev Odense

LEV Odense varetager interessen for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende i Odense. Vi laver politisk arbejde. Vi sidder i Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer. Men af særlig interesse for frivillige er vores kulturelle og sociale arbejde som fx venskabsprojektet “Makkerskaber i Fællesskab”, hvor vi arrangerer spilaftener, går i biffen, tager til fodbold, sejler på åen, går på café eller spillet bowling.

Café Exit

Café Exit er en NGO der hjælper mennesker under og efter afsoning. Vi tilbyder bl.a. mentorordninger, gældsrådgivning, terapi og fællesskab.

Social Sundhed Odense

Frivillige sundhedsfaglige studerende (også kaldt brobyggere) ledsager udsatte og sårbare til aftaler i Sundhedsvæsenet. Det gør de for aktivt at reducere social ulighed i sundhed og for selv at opnår praktisk erfaring og indsigt i social ulighed i sundhed.

Café Paraplyen

Cafè Paraplyen er et mødested, med mange forskellige aktiviteter og tilbud – En alkoholfri cafè, hvor alle kan være med i et fællesskab Et sted, du kan finde netværk og venner En social cafè med billig mad En arbejdsplads for frivillige Selvhjælpsgrupper omkring alkoholproblemer En mulighed for nye veje på arbejdsmarkedet og meget mere

At Danse med Livet

At Danse med Livet er et kreativt og grønt fællesskab for mennesker med psykisk sårbarhed, som er udfordret i dansen med livet. Vi er sammen om forskellige aktiviteter – et fælles tredje. Vi har fokus på det gode liv og øver os sammen i ‘dansen med livet’. Vi vil gerne vise, at alle kan findes deres vej i kaos og byde livet op til dans.

Ventilen Odense

Ventilen er en frivillig social organisation, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi driver tilbud landet over for unge, der føler sig ensomme, og derudover arbejder vi for at skabe viden og debat om ensomhed blandt unge. Ventilen er en landsdækkende organisation og har pt 23 lokale tilbud i 21 byer. I vores tilbud kender alle til ensomhed, og mange kender til følelsen af at være genert, socialt akavet eller udenfor. I Ventilen kan du træne dine sociale evner i et trygt og mobbefrit fællesskab med jævnaldrende i samme situation. Mødestederne er for unge mellem 15-25 år. Her er der fokus på at lave hyggelige ting sammen og at lære hinanden at kende.

Plexus Odense

Plexus er et værested for ensomme unge i alderen 20-35 år. Vi er et ung-til-ung tilbud, og vores frivillige er derfor i samme aldersgruppe. Vi skaber positive og inkluderende fællesskaber.

Boligsocialt Hus

BoligSocialt Hus fungerer som en bydækkende organisation, der løser en række boligsociale opgaver i fire boligområder i Odense med i alt omkring 12.000 beboere: Vollsmose, Korsløkken, Rising og Ejerslykke. Flere af boligområderne er på regeringens liste over udsatte boligområder, ghettoområder eller hårde ghettoer.

Blossom

Blossom er en lille NGO med et stort hjerte. Igennem forskellige sociale indsatser arbejder vi for at støtte og empower kvinder i udsatte positioner – herunder kvinder med minoritetsetnisk baggrund og tidligere hjemløse kvinder. Det gør vi bl.a. ved at skabe trygge fællesskaber centreret om forskellige lærerige aktiviteter. Vores vision er en verden, hvor alle kvinder har mulighed for at opnå deres fulde potentiale og realisere deres drømme.

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom arbejder med udgangspunkt i FN’s Børnekonvention for at gøre verden til et mere børnevenligt sted. Vi står for en lang række projekter inden for uddannelse, fritid og anerkendelse.

Bolbro Brugerhus

Bolbro Brugerhus er et Kultur- og aktivitetshus. Her kombineres cafe, frivillige Åbne Aktiviteter, frivillige foreninger og traditionel aftenskoleundervisning ved DOF Paarup Aftenskole. Her er også mødested for netværksgrupper, “en kop kaffe” efter motionsturen eller pause fra aktiviteten. Brugerhuset fremstår som en aktiv medspiller i Bolbro og i samarbejdet med Odense Kommune.

Center for Mental Sundhed

Odense kommunes rådgivnings- og informationscenter for mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Vi arbejder med mange tiltag for at styrke indsatsen for mental sundhed og sundhedsfremme. Vi tilbyder gratis anonym rådgivning og ”Lær at tackle” kurser.

Headspace

Headspace -nogen at tale med. Intet er for stort eller småt.

Landsforeningen Talentspejderne

I Landsforeningen Talentspejderne hjælper vi unge med at finde deres evner, styrker og talenter, så de bliver bedre i stand til at vælge uddannelse og job.

Hjernesagen

Hjernesagen er en landsdækkende, privat forening for mennesker, som er ramt stroke – dvs. en blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskader, pårørende og øvrige interesserede. Vi vil gøre hjernen til hovedsagen – altså udbrede kendskabet til kroppens mest fascinerende organ, som er involveret i alt, hvad vi laver hele døgnet, hver dag, hele livet.

Lær for Livet

Lær for Livet  arbejder for at sikre læring, trivsel og fællesskab hos børn og unge i udsatte positioner. På temadagen om frivillighed vil to campmedarbejdere fortælle om Lær for Livets camps og øvrige indsatser, og hvordan vi arbejder med at hjælpe børn og unge i udsatte positioner.

Mentorbarn

Mentorbarn arbejder med at etablere tidsubestemte relationer mellem børn/unge i udsatte positioner og frivillige venskabsfamilier. Målgruppen er børn/unge der lider af netværksfattigdom. Vi tror på at gode relationer er en vigtig beskyttelsesfaktor i børnenes liv.

Ungdommens Røde Kors Odense

Ungdommens Røde Kors Odense er et frivilligt lokalt fællesskab med over 100 frivillige ildsjæle, der alle brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Odense igennem et bredt udvalg af aktiviteter. URK Odense består af 9 aktiviteter for børn og unge samt et frivilligt HR-team samt PR- og eventteam.

Red Barnet

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst. I Red Barnet  arbejder vi for at give børn et bedre liv i Danmark og i resten af verden. Vi redder, beskytter og styrker børn. Vi kæmper for, at deres rettigheder bliver overholdt.”.

Få overblik over Odenses mere end 185 frivillige sociale foreninger i Socialvejviser.dk

Tryk her og udforsk vejviseren!

Har du lyst til at blive frivillig?

Som studerende er der mange gode grunde til at arbejde frivilligt.
Vil du vide mere om dine muligheder, så book en samtale hos os og find et frivilligjob som matcher DINE ønsker!
Book en samtale hos vores Frivilligformidling her!