Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Temadag på UCL efterår 2023 – Frivilligt socialt arbejde

✨ 10. november 2023 kl. 9-13 i Festsalen, Niels Bohrs Allé ✨

UCL og Frivilligcenter Odense arrangerer to gange årligt en temadag for UCL-studerende fra socialrådgiver-, pædagog-, fysioterapi-,  ergoterapeut og lærer-uddannelsen.

Find programmet her 👉🏼 Plakat og program temadag frivilligt socialt arbejde

Se video fra en tidligere

👇🏼 Temadag 👇🏼

Talentprogram for frivillighed

Ved Temadagen d. 10.11. kan I møde 22 medstuderende fra socialrådgiver- og pædagoguddannelsen, som har deltaget i UCLs Talentprogram “Talent i praksis” i løbet af 2023.

I Talentprogrammet udfører man som studerende mindst 25 timers frivilligt socialt arbejde hos en af byens frivillige sociale foreninger i Odense, og får et ✨ frivilligbevis ✨, som man kan vedlægge sit CV

👇🏼 Mød nogle af de studerende herunder 👇🏼

Nikoline Lundberg Nielsen

For mig er det enormt givende at være frivillig. Det gør mig glad at vide, at jeg er med til at gøre noget for andre, som har ekstra brug for hjælp og støtte. Samtidig har jeg udviklet mine pædagogiske kompetencer, som jeg har fået gavn af under min uddannelse. Frivilligt arbejde er en gave til både andre og en selv.

Monica Bøhm

Frivillig uden pædagogisk agenda giver mig en reel mulighed for at skabe et rum, hvor brugerne og jeg kan være os selv. Jeg oplever, hvordan facilitering af aktiviteter bidrager til fællesskabet og meningsfulde relationer. Den erfaring kan jeg bruge til at udvide mine perspektiver og koble til teori på pædagoguddannelsen.

Mads Nørregaard

Jeg er frivillig i Den Frie Rådgivning, fordi jeg vil være med til at oplyse borger der har svært ved at navigere i det danske system, i en digital verden og i verden hvor man kan være efterladt til sig selv – derfor er jeg med til at bidrage at ressourcesvage borger kan føle sig set og forstået.

Derudover er jeg en del af et fagligt fællesskab, hvor folk brænder for at gøre en personlig forskel, og kommer med forskellige personlige og faglige baggrunde – som kan noget helt specielt.Lise Leth Balsby

Jeg er frivillig i Home Start. Det gør mig glad at opleve og mærke, at jeg gør en forskel for den familie, jeg er tilknyttet.

Kirstine Lynfort Møller Jørgensen

Jeg har lært mig selv bedre at kende på en meningsfuld måde -både personligt og i professionelle sammenhænge.

Clara Sundahl

Det har været lærerigt og udfordrende, men utrolig givende at gøre noget godt for andre.

Cecilie Kvistgård Jensen

At være frivillig, det kan noget andet end at være ansat, især for de mennesker man berører. De ved, at du er der, fordi du har en lyst, en nysgerrighed og en passion for at være der sammen med dem.

Caroline Haug Wilhjelm

Det har været spændende, udfordrende og meget lærerigt

Annesofie Ohlsen

Jeg er frivillig i “Syng sproget frem”, fordi jeg elsker musisk-æstetiske aktiviteter sammen med de flersprogede børn, herunder sanglege, puls, sprogstimulering og rytme. Derudover har det været meget givende både fagligt og personligt for mig at arbejde med denne børne- og målgruppe. Det er rigtig dejligt at være frivillig.

Deltagende foreninger

Headspace

Headspace – nogen at tale med. Intet er for stort eller småt.

Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som har til formål at yde rådgivning for marginaliserede borgere uden den fornødne viden, ressourcer eller eksempelvis sproglige færdigheder til at kunne begå sig i samfundet på lige fod med andre borgere. Vores mission er at rådgive alle, der oplever et behov for rådgivning og bidrage til at opbygge deres ressourcer og handlemuligheder.

Lev Odense

LEV Odense repræsenterer de små 5000 mennesker med udviklingshandicap som bor i Odense og deres pårørende. Ud over det politiske arbejde afholder vi foredrag og laver kulturelle og social arrangementer målgruppen.

Stoppestedet

Stoppestedet skaber fællesskab for og med mennesker i psykisk sårbarhed. Vi er et fristed, et værested og et fællesskab anno 2023. Her kan man møde ligesindede, få støtte og hjælp til en hverdag med gode aktiviteter, samvær og mere trivsel. Vi har ca. 75 frivillige, som gør stedet levende, bidrager med de gode ideer, socialt samvær og mangfoldighed. Vi har fokus på deltagerskab, empowerment og recovery og tror på, at alle kan bidrage, skal mødes med forståelse og anerkendelse.

Center for Mental Sundhed

Vi er et rådgivnings- og informationscenter om mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Vi er et anonymt rådgivningstilbud til borgere bosat i Odense kommune. Vi afholder lær at tackle angst og depressions kurser, instruktørerne på kurserne er frivillige i huset, der selv har oplevet symptomer på angst eller depression. Nogle af de frivillige i vores hus, holder foredrag på bl.a. uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser.

Ungdommens Røde Kors Odense

Ungdommens Røde Kors Odense er en uafhængig organisation, der hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.

Kirkens Korshær (I bolig til halsen)


Kirkens Korshærs tilbud til varmestuernes brugere, der har behov for hjælp til gøre “bolig” til “hjem”

LGBT+

LGBT+ Danmark er Danmarks største og ældste politiske organisation for homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner og andre, der bryder med normerne for køn og seksualitet. Vi kæmper for, at enhver kan leve sit liv i fuld overensstemmelse med sin identitet gennem rettigheder, trygge fællesskaber og social forandring – lokalt, nationalt og globalt.

Lær for livet

Vi arbejder for at sikre læring (især på sommer camps), trivsel og fællesskab hos børn og unge i udsatte positioner.

Frivillige indsatser ved OUH (Region Syddanmark)

OUH samarbejder vi med frivillige, foreninger og organisationer om at øge patienter og pårørendes trivsel i behandlings- og sygdomsforløb. Vores samarbejdspartnere er både patientforeninger, sociale foreninger og solo-frivillige, der er tilknyttet OUH direkte. De frivillige initiativer på sygehusene består af sociale aktiviteter, fællesskaber, nærvær og rådgivning. Vi har ca. 300 frivillige tilknyttet sygehusene, som hver dag gør en forskel for vores patienter og pårørende.

DFUNK

DFUNKDansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation, der arbejder for at skabe trygge, stabile og udviklende fællesskaber for unge, der er flygtet til Danmark. Siden 2009 har vi sat rettigheder for unge, der er flygtet til Danmark, på dagsordenen og etableret en række indsatser, som spænder over alt fra lokale aktiviteter, fagmentorordninger, debattøruddannelser og uddannelses- og job initiativer.

Landsforeningen af Væresteder

Vi styrker væresteder i det de er bedst til; at hjælpe socialt udsatte mennesker til et vendepunkt gennem aktiviteter der skaber fællesskaber. Landsforeningen af Væresteder afholder hvert år Ferie Camp for at socialt udsatte mennesker også får muligheden for at afholde ferie. Ferie er et pusterum fra hverdagen og noget, vi alle har brug for. Vores oplevelse er at ferie giver nye perspektiver på hverdagen og dermed lyst til små og store forandringer.

Café Paraplyen

Cafè Paraplyen er en alkoholfri social café, hvor alle er velkomne.

Studiecoach / Samtaleboblen

Studiecoach/Samtaleboblen hjælper studerende med at fastholde dem i uddannelses og medvirke til et godt studieliv. Det sker ved professionelle coachingsamtaler, supervision og eks. hjælp til eksamen, motivation, stress, struktur eller personligudvikling oma.

Dansk Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisation.Hver dag redder vi liv og ruster mennesker til at klare sig gennem kriser og katastrofer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv.

DRC Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp støtter integration i Danmark gennem sprogtræning, lektiehjælp, mentorstøtte, rådgivning og netværk. I Odense er der ca. 300 frivillige, der hjælper med lokal integration.

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner er en forbyggende indsat, hvor børn kan få en ekstra voksen ven.

Angstforeningen, Café ODA Odense

Café ODA Odense tilbyder hyggeligt fællesskab i et fristed for mennesker med angst, OCD. depression og / eller bipolar lidelse

Bolbro Brugerhus

I Bolbro Brugerhus kan du blive en del af et bredt og spændende socialt netværk. Her er aktiviteter for enhver smag eller vi kan hjælpe med at starte det fællesskab som du har lyst til. Det kan være studiegruppe, brætspil, krea-gruppe mv. Vi har IT-café, retshjælp, legestue, syværksted, glasmaling og meget mere. Vores café tilbyder lune retter, brød, kager og kaffe-te-vand.Du er velkommen til at komme forbi og høre mere.

Girltalk

Du er altid god nok. Men vi er her, når du bliver i tvivl. I Girltalk arbejder vi for at forebygge mistrivsel blandt piger og unge kvinder. Bliv frivillig og en del af fællesskabet.

Hjernesagen

Hjernesagen arbejder for at forebygge blodprop eller blødning i hjernen samt sikre bedst mulig behandling og rehabilitering

Ventilen Odense

Ventilen Odense er et mødested for unge mellem 15-25 år der føler sig ensomme. Vi er et aktivitetsbaseret tilbud der bekæmper ensomhed, baseret på et ung til ung princip, hvorfor vores frivillige også er unge mennesker.

Mentorbarn

I Mentorbarn arbejder vi med at matche frivillige venskabsfamilier med børn og unge i udsatte positioner. En venskabsfamilie er en ubetalt, varig relation. Barnet besøger sin venskabsfamilie 2-3 gange om måneden, og får her et omsorgsfuldt frirum hvor de kan spejle sig i andre dynamikker og bliver inddraget i familiens hverdag.

At danse med livet

At Danse Med Livet er et kreativt fællesskab. Vi henvender os til dig som er udfordret i dansen med livet pga. psykisk sårbarhed – såsom stress, angst og depression. Her er frirum og plads til at øve sig i dansen med livet. Du er fyldt 18 år og bosiddende i Odense kommune. Vi mødes i små interessefællesskaber om et fælles tredje. Vi inspirerer hinanden og lader os inspirere i en snak, stilhed, grin, natur, bål, nørklerier af en hver slags.

Red Barnet Odense

I Red Barnet Odense har vi som vores fornemmeste opgave at yde hjælp og støtte til børn i udsatte positioner i vores lokalområde. Der er hele tiden brug for frivillige i Odense lokalforening, og vi vil gerne være flere! Så hvis du har tid og lyst til at gøre en forskel ved at hjælpe børn og familier, der er i udsatte positioner eller har brug for et fællesskab, er du mere end velkommen!

Social Sundhed Odense

Social Sundhed er en landsdækkende NGO, som med frivillige kræfter arbejder for at skabe større social lighed i sundhed. I dag har socialt udsatte markant dårligere sundhed og trivsel end befolkningen generelt, og socialt udsatte dør i gennemsnit ca. 17 år før andre i befolkningen. Det er Social Sundhed sat i verden for at gøre noget konkret ved.

Gadens Stemmer

Vi er en socialøkonomisk virksomhed for mennesker, som det ordinære arbejdsmarked ikke formår at rumme. Vi arbejder for at skabe meningsfuld beskæftigelse, øget livskvalitet og at bringe den enkelte tættere på uafhængighed af offentlige ydelser.

Home-Start Odense

Vi har brug for dig! 2 timer om ugen kan du give til en presset forælder, der har brug for en ekstra hånd i en svær tid med små børn.

Se mere på www.home-start.dk. TAK!

Handicapcenter Fyn

Handicapcenter Fyn søger frivillige, som gerne vil gøre en forskel for mennesker med Handicap. Vi ønsker, at det skal være nemt at være frivillig hos os og tager udgangspunkt i borgernes og dine interesse.

Børns Vilkår

Stop svigt! BørneTelefonen er en anonym rådgivning, hvor alle frivillige rådgivere har en børnefaglig baggrund. Som frivillig rådgiver man enten fra Valby, Århus eller hjemmefra online.

Center for seksuelt Misbrugte

Center for seksuelt Misbrugte Frivilligsektion tilbyder fællesskab, støtte og rådgivning for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Lambda

Lambda er først og fremmest et fællesskab. Et fællesskab for homoseksuelle, biseksuelle, transkønnede og alle andre i LGBTQ+ miljøet på Fyn. Vi efterstræber at byde alle velkomne med åbne arme og at være et sted, hvor alle kan føle sig trygge og tilpas.

2 timer om ugen

2 Timer om Ugen støtter inklusionen af flygtninge og flersproget børn to timer om ugen.

Konceptet er enkelt – ét barn og én frivillig mødes to timer hver uge, hvor de leger, læser, synger og tager på tur sammen.  Det handler både om det danske sprog, om at lære at udtrykke sig godt og flydende på dansk og at lære at bruge nye begreber og vendinger aktivt.

Få overblik over Odenses mere end 200 frivillige sociale foreninger på Socialkompas.dk

Tryk her og udforsk kompasset!

Har du lyst til at blive frivillig?

Som studerende er der mange gode grunde til at arbejde frivilligt.
Vil du vide mere om dine muligheder? Book en samtale hos os og find et frivilligjob, som matcher DINE ønsker!
Book en samtale hos vores Frivilligformidling her!