Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Temadag på UCL forår 2024 – Frivilligt socialt arbejde

✨ Fredag d. 19. april 2024 kl. 9-13 i Festsalen, Niels Bohrs Allé ✨

UCL og Frivilligcenter Odense arrangerer to gange årligt en temadag for UCL-studerende fra socialrådgiver-, pædagog-, fysioterapi-,  ergoterapeut og lærer-uddannelsen.

Find programmet her

Se video fra en tidligere

👇🏼 Temadag 👇🏼

Talentprogram for frivillighed

Ved Temadagen d. 10.11. kan I møde 22 medstuderende fra socialrådgiver- og pædagoguddannelsen, som har deltaget i UCLs Talentprogram “Talent i praksis” i løbet af 2023.

I Talentprogrammet udfører man som studerende mindst 25 timers frivilligt socialt arbejde hos en af byens frivillige sociale foreninger i Odense, og får et ✨ frivilligbevis ✨, som man kan vedlægge sit CV

👇🏼 Mød nogle af de studerende herunder 👇🏼

Nikoline Lundberg Nielsen

For mig er det enormt givende at være frivillig. Det gør mig glad at vide, at jeg er med til at gøre noget for andre, som har ekstra brug for hjælp og støtte. Samtidig har jeg udviklet mine pædagogiske kompetencer, som jeg har fået gavn af under min uddannelse. Frivilligt arbejde er en gave til både andre og en selv.

Monica Bøhm

Frivillig uden pædagogisk agenda giver mig en reel mulighed for at skabe et rum, hvor brugerne og jeg kan være os selv. Jeg oplever, hvordan facilitering af aktiviteter bidrager til fællesskabet og meningsfulde relationer. Den erfaring kan jeg bruge til at udvide mine perspektiver og koble til teori på pædagoguddannelsen.

Mads Nørregaard

Jeg er frivillig i Den Frie Rådgivning, fordi jeg vil være med til at oplyse borger der har svært ved at navigere i det danske system, i en digital verden og i verden hvor man kan være efterladt til sig selv – derfor er jeg med til at bidrage at ressourcesvage borger kan føle sig set og forstået.

Derudover er jeg en del af et fagligt fællesskab, hvor folk brænder for at gøre en personlig forskel, og kommer med forskellige personlige og faglige baggrunde – som kan noget helt specielt.Lise Leth Balsby

Jeg er frivillig i Home Start. Det gør mig glad at opleve og mærke, at jeg gør en forskel for den familie, jeg er tilknyttet.

Kirstine Lynfort Møller Jørgensen

Jeg har lært mig selv bedre at kende på en meningsfuld måde -både personligt og i professionelle sammenhænge.

Clara Sundahl

Det har været lærerigt og udfordrende, men utrolig givende at gøre noget godt for andre.

Cecilie Kvistgård Jensen

At være frivillig, det kan noget andet end at være ansat, især for de mennesker man berører. De ved, at du er der, fordi du har en lyst, en nysgerrighed og en passion for at være der sammen med dem.

Caroline Haug Wilhjelm

Det har været spændende, udfordrende og meget lærerigt

Annesofie Ohlsen

Jeg er frivillig i “Syng sproget frem”, fordi jeg elsker musisk-æstetiske aktiviteter sammen med de flersprogede børn, herunder sanglege, puls, sprogstimulering og rytme. Derudover har det været meget givende både fagligt og personligt for mig at arbejde med denne børne- og målgruppe. Det er rigtig dejligt at være frivillig.

Deltagende foreninger

Headspace

Headspace – nogen at tale med, hvor intet er for stort eller småt.

DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælp laver lokalt integrationsarbejde indenfor sprogtræning, lektiehjælp, mentor, rådgivning og socialt samvær med og for mennesker med flugt- og minoritetsbaggrund.

Stoppestedet

Stoppestedet – et socialt værested midt i Odense. Vi laver fællesskab for og med mennesker i psykisk sårbarhed.

Landsforeningen af Væresteder

Landsforeningen af Væresteder har gennem 25 år skabt fællesskabende aktiviteter for socialt udsatte mennesker på væresteder med det formål at styrke værestederne i at hjælpe socialt udsatte mennesker til et vendepunkt.

Frivillige indsatser ved OUH (Region Syddanmark)

Frivillige på OUH gør hver dag en kæmpe forskel for de indlagte patienter – ligesom de også støtter patienter uden meget netværk eller familie ved udskrivelse. 

Studiecoach / Samtaleboblen

Studiecoach/Samtaleboblen hjælper studerende på studiet med Gratis professionel coaching, når du oplever udfordringer som eksamensnervøsitet, mistet overblik på studiet, tvivl om studievalg, konflikter i læsegruppen o.m.a.

At danse med livet

At Danse Med Livet er et kreativt fællesskab. Vi henvender os til dig som er udfordret i dansen med livet pga. psykisk sårbarhed – såsom stress, angst og depression. Her er frirum og plads til at øve sig i dansen med livet. Du er fyldt 18 år og bosiddende i Odense kommune. Vi mødes i små interessefællesskaber om et fælles tredje. Vi inspirerer hinanden og lader os inspirere i en snak, stilhed, grin, natur, bål, nørklerier af en hver slags.

Center for seksuelt Misbrugte

Center for seksuelt Misbrugte Frivilligsektion tilbyder rådgivning og støtte til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Angstforeningen, Café ODA Odense

Café ODA Odense er en social café for mennesker, der lever med OCD, depression, bipolar lidelse og / eller angst.

Lev Odense

LEV Odense arbejder for mennesker med udviklingshandicap. Vi laver politisk interessevaretagelse og sociale samt kulturelle arrangementer.

Social Sundhed Odense

I Social sundhed Odense ledsager og støtter sundhedsfaglige studerende mennesker i en sårbar livssituation til aftaler i sundhedsvæsenet. Det kan være til egen læge, psykiatri, sygehus, tandlæge osv. Vi arbejder ud fra en særlig metode hvor kerneværdien er gensidig læring. Det betyder at du som fremtidens sundhedsprofessionel, gennem ledsagelse, opnår en viden og indsigt om de barrierer og udfordringer, der kan opstå i mødet med sundhedsvæsenet. Det er en viden, du ikke kan læse dig til.

Café Paraplyen

Café Paraplyen er en alkoholfri social Cafe med fokus på alkohol, fællesskab, ensomhed og meget mere…

Ungdommens Røde Kors Odense

Sociale medier- og eventgruppen er URKs ansigt udadtil. Gruppen fokuserer på at promovere URKs mange aktiviteter gennem opslag på SoMe, foredrag, kulturelle events og meget andet. De står for at præsentere os ved forskellige arrangementer, opdatere vores materiale og konstant komme med nye ideer til, hvordan vi skal brandes.

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner danner venskaber mellem ressourcestærke voksne og børn med spinkelt netværk.

Dansk Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære organisationer. I Danmark skaber vi fællesskaber og støtter samfundets sårbare til et bedre liv.

Ventilen Odense

Ventilen Odense er et mødested for ensomme unge i alderen 15-25 år. Vi laver sjove aktiviteter sammen og hjælper med at nedbryde tabu.

2 timer om ugen

2 Timer om Ugen er en indsats, hvis mål er at støtte flersprogede børn i alderen 3-8 år sprogligt, kulturelt og socialt, så de kan få en bedre skolegang og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det sker ved at vi kobler frivillige til et eller flere flersprogede børn 2 timer om ugen. Udover dette tilbyder vi forskellige oplæg, Sprogklubber, ture/udflugter, børnefester og et skønt fælleskab.

Mentorbarn

Mentorbarn er en organisation, der arbejder for at give børn og unge i udsatte positioner, der f.eks. bor på børne- eller ungehjem eller er i fare for en anbringelse, mulighed for en bedre fremtid. Det gør vi ved at give dem en venskabsfamilie. Et frivilligt, omsorgsfuldt, varigt og forpligtende fællesskab, hvor børnene får mulighed for at blive en del af en families helt almindelige hverdag.

Bolbro Brugerhus

I Kultur- og aktivitetshuset Bolbro Brugerhus kan dine ideer til fællesskaber igangsættes. Fortæl om dine tanker og vi hjælper videre. Her kombineres café, Byttestation, frivillige Åbne Aktiviteter, her er mødested for frivillige foreninger og traditionel aftenskoleundervisning ved DOF Paarup Aftenskole. Her er også mødested for netværksgrupper, “en kop kaffe” efter motionsturen eller pause fra aktiviteten. Brugerhuset er en aktiv medspiller i samarbejde i Bolbro og med Odense Kommune.

Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som har en vision om at skabe lige handlemuligheder for alle mennesker i samfundet.

DFUNK

DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation, der er her for unge, der er flygtet. Vi arbejder for at skabe trygge, stabile og udviklende fællesskaber for unge, der er flygtet til Danmark. Siden 2009 har vi sat rettigheder for unge, der er flygtet til Danmark, på dagsordenen og etableret en række indsatser, som spænder over alt fra lokale aktiviteter, fagmentorordninger, debattøruddannelser, lektiehjælp og vidensdeling.

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende


Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende er et videns- og forskningscenter, der arbejder for at gøre forskningen på Odense Universitetshospital mere patientnær. Vi er med til at fremme en kultur på OUH, hvor patienter og pårørende inddrages som ligeværdige partnere i sundhedsforskningen.

Vores Fælles Historier

Vores Fælles Historier øger livsglæden for unge og ældre gennem højtlæsning af litteratur ved generationsmødet på plejehjem, hospitaler og institutioner.

Det Kærlige Måltid

Det Kærlige Måltid er en non-profit organisation, hvor frivillige i fællesskab laver og levere veltilberedte, sunde og nærende måltider til enkeltpersoner og familier ramt af akut midlertidig livstruende sygdom eller traume i Odense Kommune. Som frivillig Kærlig Kok vil du træde ind i en tryg oplevelse og et stærkt fællesskab, der kredser om at lære, vokse og give tilbage til det samfund, du er en del af. Du opbygger venskaber med en masse fantastiske mennesker med det samme drive for at hjælpe mennesker, som du har.

SIND Ungdom Nyborg


SIND Ungdom Nyborg er et klubfællesskab for psykisk sårbare unge, eller unge der ellers står udenfor fællesskaberne. Som frivillige faciliterer vi et rummeligt fællesskab for de unge, og skaber oplevelser ud af huset for unge, der ellers føler, at de går glip af “ungelivet” ud fra ung-til-ung metode, hvor vi møder de unge i øjenhøjde.

Røde Kors Genbrug (Odense)


Bliv frivillig i en af de 4 Røde Kors Butikker i Odense og bliv kollega med ca. 300 engagerede frivillige. Butikkerne er en væsentlig del af det økonomiske fundament som muliggør de sociale aktiviteter Røde Kors Odense driver. Butikkerne er beliggende i Fjordsgade, Østerbro og Viktoriagade Odense og i Bellinge. Produkterne der sælges, er tøj, tilbehør til bolig herunder køkkenting, legetøj, bøger, musik/film, elektronik og som noget nyt byggematerialer.

Home-Start Odense

HOME-START Odense har brug for dig! 2 timer om ugen kan du give til en presset forælder, der har brug for en ekstra hånd i en svær tid med små børn.

Se mere på www.home-start.dk. TAK!

Lambda

Lambda er foreningen for LGBTQ+ personer på Fyn. Vi tilstræber at være et fællesskab for personer af alle seksualiteter og kønsidentiteter og arbejder for at fremme mangfoldigheden i Odense og på Fyn.

Girltalk

Hos GirlTalk arbejder vi for at bekæmpe mistrivsel blandt piger og unge kvinder gennem vores rådgivning, fællesskaber og foredrag. Vi tror på, at alle er gode nok, men vi er der, hvis du bliver i tvivl!

Café Exit

Café Exit arbejder for mennesker der sidder eller har siddet i fængsels inklusion i samfundet.

Livskraft

LIVSKRAFT laver camps for syge og pårørende børn, unge og deres familier. Campene varer 5-7 dage. Campene har til formål at styrke deltagerne ved at give dem nogle værktøjer til bedre at håndtere sygdomsforløbet som den sygdomsramte selv eller som pårørende. Som frivillig får du et helt unikt indblik i, hvad det vil sige at være syg eller pårørende til en syg – et indblik der er vigtigt som kommende pædagog, lærer, socialrådgiver og ergoterapeut, hvor du også kan komme i berøring med deltagere i målgruppen.

Få overblik over Odenses mere end 200 frivillige sociale foreninger på Socialkompas.dk

Tryk her og udforsk kompasset!

Har du lyst til at blive frivillig?

Som studerende er der mange gode grunde til at arbejde frivilligt.
Vil du vide mere om dine muligheder? Book en samtale hos os og find et frivilligjob, som matcher DINE ønsker!
Book en samtale hos vores Frivilligformidling her!