Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Temadag på UCL efterår 2023: Frivilligt socialt arbejde

Temadag om Frivilligt Socialt Arbejde d. 26. april 23

Hent programmet for Temadag frivilligt socialt arbejde
UCL, d. 26. april kl. 9-13 – vi glæder os til at se dig

Se video fra en tidligere Temadag her

Ved UCLs Temadag om frivilligt socialt arbejde, kan du møde følgende frivillige sociale foreninger
OBS deltagerliste opdateres løbende.

2 Timer Om Ugen

2 Timer om Ugen er en indsatser som støtter inklusionerne af flygtninge og flersprogede børn i alderen 3-8 år, to timer om ugen.

Den Frie Rådgivning

Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, som gennem rådgivning hjælper borgere med at løse hverdagsrelaterede problemstillinger. Der er to muligheder for rådgivning; Åben Rådgivning og Privatøkonomisk Oprydning, som også kaldes PROP. Kig forbi vores stander og workshop for at høre mere om vores indsatser.

Lev Odense

LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshandicap, pårørende og andre interesserede, der vil skabe dialog på vegne af Lev’s målgruppe. LEV Odense har en facebookside, som har til formål at skabe dialog mellem LEV’s medlemmer og andre interesserede – især i og omkring Odense. Her kan du dele viden og informationer om emner, der vedrører LEV’s målgruppe.

CSM syd Frivilligsektion

Center for seksuelt Misbrugte Frivilligsektion tilbyder fællesskab, støtte og rådgivning for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Social Sundhed Odense

Tænk at dø 17 år for tidligt! – Der er social ulighed i sundhed. Vi gør noget ved det. Byg bro mellem sundhedsvæsenet og mennesker i udsatte og sårbare livssituationer.

Headspace

Headspace – nogen at tale med. Intet er for stort eller småt.

Stoppestedet

Stoppestedet – skaber fællesskaber for og med mennesker i psykisk sårbarhed

Center for Mental Sundhed

Odense kommunes rådgivnings- og informationscenter for mental sundhed, psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Vi arbejder med mange tiltag for at styrke indsatsen for mental sundhed og sundhedsfremme. Vi tilbyder gratis anonym rådgivning og ”Lær at tackle” kurser.

Ungdommens Røde Kors Odense

Ungdommens Røde Kors Odense er et frivilligt lokalt fællesskab med over 100 frivillige ildsjæle, der alle brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Odense igennem et bredt udvalg af aktiviteter. URK Odense består af 9 aktiviteter for børn og unge samt et frivilligt HR-team samt PR- og eventteam.

Idræt for Sindet, Bolbro

Her vil du få et indblik i motionstilbuddet, herunder det at være frivillig for psykisk sårbare og hvilken oplevelse vi har haft med at skabe et frirum for de psykiske.

Vores Fælles Historier

Vores Fælles Historier øger livsglæden for unge og ældre gennem højtlæsning af litteratur og samtaler ved generationsmødet

Ventilen Odense

Ventilen Odense er et mødested for unge mennesker mellem 15 og 25 år, der føler sig ensomme. Vi brænder for at skabe et trygt sted, hvor alle er en del af fællesskabet og sammen kan udvikle sig og bryde ud af ensomheden. Sammen kan vi gøre ungdommen mindre ensom.

Frivillige indsatser ved OUH (Region Syddanmark)

Frivillige på OUH skaber et pusterum for patienter og pårørende via aktiviteter, samtale og nærvær. Et ophold på sygehuset er for mange forbundet med usikkerhed og bekymringer. Derfor kan frivillige, der har tid og ro til nærvær og en snak, gøre en stor forskel.

ULF

ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) er mennesker med udviklingshandicaps egen forening. ULF laver aktiviteter, projekter, kurser, ferierejser og politisk arbejde. ULF står også for ” Udvikling, Ligestilling, Forskellighed” og ULFs formål er forbedringer af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshandicap, for selv- og medbestemmelse og for at blive inkluderet i samfundet på lige fod med alle andre.ULF arbejder politisk for selv- og medbestemmelse for mennesker med et udviklingshandicap. Det gør vi ved at støtte dem/andre med særlige behov i selv at tage ansvar og stille krav.

Landsforeningen af Væresteder

Landsforeningen af Væresteder afholder Ferie Camp, som er en helt særlig ferie for 1700 socialt udsatte mennesker, hvor der er mulighed for afslapning i ”hængekøjen” men også muligheder for at deltage i mange forskellige aktiviteter, både kreative og sportslige samt en udflugt til Djurs Sommerland. Ferie er et pusterum fra hverdagen og noget, vi alle har brug for. Vores oplevelse er at ferie giver nye perspektiver på hverdagen og dermed lyst til små og store forandringer. Socialt udsatte mennesker, som kommer på et værested, er ofte på overførelsesindtægt og har sociale problemer, som misbrug, hjemløshed, problemer med helbredet, psykiatriske diagnoser/problemer mv.

Café Paraplyen

Cafè Paraplyen er en alkoholfri social café, hvor du kan købe billigt måltid mad, og hvor der også er fokus på ensomhed, alkoholmisbrug samt socialt samvær og omsorg m.m

Studiecoach / Samtaleboblen

Studiecoach.dk / Samtaleboblen – “Coaching kan hjælpe dig gennem din studietid, kom og hør hvordan” . Uanset om du oplever udfordringer eller ønsker at blive bedre til noget, så kan vi hjælpe gennem gratis coachsamtaler. Studiecoach er med dig i hele studietiden.

Pigeliv

Pigeliv er en frivillig social aktivitetsforening for teenage piger. Pigeliv holder til i Vollsmose. Vi laver aktiviteter som fremmer den gode samtale. Det bedste ved Pigeliv er at vi alle piger og kvinder er forskellige, så derfor er der plads til alle, og vi bliver inspireret af hinanden både piger og frivillige imellem.

Lær for Livet

Lær for Livet styrker læring, livsduelighed og fællesskaber for og med børn og unge i udsatte positioner. Det gør vi bl.a. gennem vores camps og mentorindsats, der sammen med mange andre ting slår ring om børnene. Læs mere på vores hjemmeside www.laerforlivet.dk. Vi ses!

Blossom

Blossom er en nonprofit NGO, som støtter kvinder i udsatte positioner; herunder kvinder med minoritetsetnisk baggrund og socialt udsatte kvinder.

Café Exit

Café Exit er en NGO der arbejder med mennesker der har afsonet eller afsoner fængselsstraf. Vi har sociale og kulturelle aktiviteter og en række tilbud om gældsrådgivning, mentorforløb, terapisamtaler og anden rådgivning. Hovedparten af vores aktiviteter er båret af frivillige kræfter.

DRC Dansk Flygtningehjælp

DRC Dansk Flygtningehjælps arbejde i Danmark tæller ca. 6000 frivillige, der hjælper med integrationsfremmende indsatser som rådgivning, dansktræning, lektiehjælp, mentoropgaver og dansk netværk.

Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner er en mindre NGO med formål at skabe værdifulde venskaber mellem børn og voksne. Vi gør os umage med at matche de gode venskaber så de kan vare i årevis og være til stor glæde for begge parter.

Lambda

Lambda er Odenses LGBTQ+ forening, vi har grupper og sociale arrangementer for LGBTQ+ personer samt rådgivning og vejledning.

Landsforeningen Talentspejderne

I Landsforeningen Talentspejderne hjælper vi unge med at finde deres evner, styrker og talenter, så de bliver bedre i stand til at vælge uddannelse og job.

Red Barnet

I Red Barnet Odense er vores fornemmeste opgave, at yde hjælp og støtte til udsatte børn i vores lokalområde. Vi har hele 14 aktiviteter og ca. 200 frivillige, der skal understøtte de ca. 500 lokale børn, som vi har tilknyttet vores forening. Med din hjælp kan vi nå et skridt videre i kampen for børns rettigheder.

Lige Adgang

Lige Adgang – Vi skaber lige adgang til uddannelse, job og fællesskaber for alle, hvis adgang hertil er udfordret. Vi styrker og understøtter dansk erhvervsliv i at rekruttere, fastholde og udvikle mangfoldige talenter. Sammen med vores målgrupper, vores medlemsvirksomheder, frivillige og samarbejdspartnere arbejder vi for at udvide og forbedre rammerne for aktiv deltagelse i fællesskaberne på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense

Frivilligt Åben Dialog Netværk Odense – Vi tilbyder gratis netværkssamtaler med dig og de personer, du ønsker at invitere med i samtalerne. Som mødeværter og reflektanter sikrer vi, at alle får plads og bliver hørt. 

Fyns Outdoor Academy

I Fyns Outdoor Acadamy er vi en gruppe seje frivillig der holder sommer-efterårs camps samt weekendture året rundt. Vi har fokus på at skabe fælleskaber og venskaber for livet, med naturen som et fællespunkt for børn og unge i udsatte positioner.

Kontakt: kaspermartinsen@yahoo.dk

Få overblik over Odenses mere end 185 frivillige sociale foreninger på Socialkompas.dk

Tryk her og udforsk kompasset!

Har du lyst til at blive frivillig?

Som studerende er der mange gode grunde til at arbejde frivilligt.
Vil du vide mere om dine muligheder, så book en samtale hos os og find et frivilligjob som matcher DINE ønsker!
Book en samtale hos vores Frivilligformidling her!