Frivilligcenter Odense events

Stand ved Student Fair, SDU

Mangler din forening frivillige? Og kan i gøre brug af frivillige som er studerende ved SDU? Så kom med når Frivilligcenter Odense besøger studiestartsmessen, Student Fair på SDU d. 21.-23. september kl. 10-15.
Vi har booket en stor stand, og laver en plan så flest mulige foreninger kan nå at deltage ved vores stand.

Patientforeningsnetværket – netværksmøde

Den 8. september kl. 16.30-18.30 afholder vi det tredje netværksmøde i patientforeningsnetværket.
Alle patientforeninger er velkomne! Programmet byder på oplæg fra OUH omkring samarbejde med frivillige foreninger og en efterfølgende workshop. 

Verdensmålsnetværksmøde

Frivilligcenter Odense og Bronx inviterer til netværksmøde om FN’s 17 verdensmål. For hvem? Foreninger, frivillige fællesskaber og alle øvrige interesserede…

Frivillig Galla

Traditionen tro fejrer vi Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag i Odense. Vi markerer dagen med Frivillig Galla, en gallafest for…

1 2 3 5