Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

Fokus på FN’s Verdensmål

FRIVILLIGCENTRET UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE

Hvad er verdensmålene? FN’s 17 verdensmål blev vedtaget på FN topmødet i 2015 og trådte officielt i kraft den 1. januar 2016. Formålet med verdensmålene er, at de frem mod 2030 skal være med til at sikre en mere bæredygtig udvikling i hele verden.
Verdensmålene handler om at gå sammen om et fælles mål, løfte i flok og være en del af en samlet bevægelse, der både inkluderer politikere, erhvervsliv, organisationer, foreninger og civilsamfund.

Verdensmål 17 – “Partnerskab for handling
Frivilligcenter Odense bidrager til en bæredygtig udvikling ved at styrke partnerskaber mellem forskellige interessenter. Vi indgår selv partnerskaber og vi faciliterer samarbejder for mange forskellige frivillige foreninger, kommunale institutioner og virksomheder.
For os er brobygning en helt central opgave – brobygning på tværs af både foreningsliv/civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige – til glæde og gavn for de socialt udsatte. Dette brobyggende arbejde mener vi giver os en gunstig position, når det gælder om at samles om en bæredygtig udvikling for fremtiden. Derfor er verdensmål 17 – partnerskaber for handling – et af de verdensmål vi som frivilligcenter meget direkte og eksplicit er med til at understøtte.

Læs mere om vores fokus på verdensmålene her.

19. marts 2019

Leave a reply