Østre Stationsvej 15, 2. sal, 5000 Odense C

#13: Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

Frivilligbørsdeltager # 13

Familie og Forebyggelse, Børn og Ungeforvaltningen, Odense Kommune

OM DEN OFFENTLIGE AKTØR
Familie og Forebyggelse er en afdeling under Børn- og Ungeforvaltning, som favner en mangfoldig medarbejdergruppe, som f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, familiebehandlere, fysio- og ergoterapeuter, forældrerådgiver og mange andre, som står klar med tilbud til børn, unge og familier, der har brug for ekstra støtte i en kortere eller længerevarende periode.


PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 TILBYDER VI
– At være behjælpelige med at udbrede kendskabet til jeres tilbud til relevante medarbejdere i Familie og Forebyggelse.
– Mulighed for at deltage i Børnenetværk for aktører med tilbud til børn i alderen 0-10 år og deres familier.
– Kendskab til vores mange forebyggende indsatser til børn, unge og familier i Odense, herunder vores forældrerådgiver, der hjælper familier på vej, hvis samarbejdet med kommunen er gået i hårdknude.

 

PÅ FRIVILLIGBØRS ’22 ØNSKER VI
– Samarbejde med en forening omkring frivillige til Sundhedsplejens depressionsgruppe for mødre med fødselsdepression.
Som det er nu, så har langt de fleste deltagende mødre deres børn med til gruppemøderne. Når børnene når en vis alder, kan det blive forstyrrende for gruppen, og desuden er det yderst sårbart for mødrene at skulle tale om svære eller manglende følelser for deres lille barn i dets påhør.
Derfor er der et kæmpe ønske om at indgå et samarbejde med en frivillig forening, som vil hjælpe med at tage sig af de små babyer, mens mødrene mødes med fagpersoner.

Deltagere

Nønne Maalø Larsen
Tlf.nr.: 24 91 48 85
nolar@odense.dk

8. marts 2022